Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av 70-80 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med ca 100 parkeringsplatser.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för GotlandsHem
Gotlandshem planerar nybyggnation för att samla sina funktioner under samma tak. Nybyggnaden avser kontor- och verksamhetslokaler på Visby Korpralen 1, en del av A7-området i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg.
Nybyggnad av korttidsboende i Visby
Avser nybyggnad av korttidsboende med 40 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 26 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 26 lägenheter. 2 huskroppar blir 3 våningar och de andra 2 blir i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av handelslokaler i Gotland
Avser nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt - Klövern 11 och del av Klövern 1, för att möjliggöra för 4 stycken flerbostadshus om 24 lägenheter i 2 och en halv våning.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Kvarteret består av 38st villatomter beläget utmed Terra Novavägen i Visby. I samband med detta skall VA anläggas innehållande separat ledning för takvatten som skall ledas till våtmarken Christiania. Bostäderna finns på 1182208.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Nybyggnad av parhus i Visby
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av Dollarstore i Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 st parhus.
Anläggande av överföringsledning i Visby
Option från projektid: 1621505. Avser att utföra en överföringsledning från ny pumpstation BH4 till befintlig pumpstation In2. Optionen ska omfatta allt arbete inklusive dimensionering, projektering, förläggning och anslutning.
Anläggande av parkområde och lekplats i Visby
Avser anläggande av parkområde med tillhörande gångstråk och belysning samt anläggande av lekplats. Den totala ytan är ca 3 hektar.
Nya satellitstationer EL Visby Hamn
Avser modernisering av kraftförsörjningen i Visby Hamn för att öka tillgängligheten och minska förluster i anläggningen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Visby
Anmälan för uppförande av vindkraftverk.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotellanläggning.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 14 st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus med fristående trapphus, teknikhus/cykelförråd samt sopbod. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (lidl).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Marklov för schaktning för pool.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av två befintliga toalettbyggnader (paviljongsplan) Visby Innerstaden 1:3,1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av garage i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 3 st garage/förrådsbyggnader och 3 st skärmtak.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gäststuga och installation av kamin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (fårö sjöräddningsmuseum).
Nybyggnad av biogasstation i Gotland
Avser nybyggnad av biogasstation. Omfattning oklar.
Nybyggnad av plank i Visby
Rivning och uppförande av plank Visby Skölden 6,19.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av mobilmast (höjd 72 m) samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank och rivning av befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av stagad mast (höjd 60 m) samt 3 st tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikhus samt kameraanläggning.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast (höjd 60 meter) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av torn (48 meter) och 3 teknikbodar för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Hellvi Stengrinde 1:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: