Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av 70-80 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med ca 100 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av ca 50-60 lägenheter.
Installation av ställverk på Gotland
Gotlands Elnät AB har för avsikt att ansluta fem krafttransformatorer på Gotland. Kabelförläggning 84 och 12kV och ansluta kontrollutrustning i anslutning till krafttransformatorerna.
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Uppförande av hall på Gotland
Nybyggnad av hall åt Baltic Marine på Gotland.
Nybyggnad av betongbryggor i Burgsviks Hamn
Objektet avser nybyggnation av flytbryggor i betong av med en total längd av 105 meter.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Kvarteret består av 38st villatomter beläget utmed Terra Novavägen i Visby. I samband med detta skall VA anläggas innehållande separat ledning för takvatten som skall ledas till våtmarken Christiania. Bostäderna finns på 1182208.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Nybyggnad av parhus i Visby
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av Dollarstore i Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Va-utbyggnad i Västerhejde/Hallbros, Gotland
Objektet avser nybyggnation av vatten-, spill - och dagvattenledning samt servisavsättningar i exploateringsområdet Västerhejde/Hallbros. Sammanlagd längd på ledningsgrav är ca 600 meter.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Nybyggnad av parkering och dagvattenledningar i Visby
Avser nybyggnad av parkeringsplatser med tillhörande gatubelysning på fastigheten Visby Korpralen 2. I samband med det ska även nya dagvattenledningar anläggas.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser uppförande av provisorisk gångbro över länsväg 142 i anslutning till kryssningskajen i Visby hamn.
Nybyggnad av vindkraftverk i Visby
Anmälan för uppförande av vindkraftverk.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st verkstad försäljning.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 14 st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus med fristående trapphus, teknikhus/cykelförråd samt sopbod. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotellanläggning.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av två befintliga toalettbyggnader (paviljongsplan) Visby Innerstaden 1:3,1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 3 st garage/förrådsbyggnader och 3 st skärmtak.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gäststuga och installation av kamin.
Nybyggnad av plank i Visby
Rivning och uppförande av plank Visby Skölden 6,19.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av mobilmast (höjd 72 m) samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank och rivning av befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av stagad mast (höjd 60 m) samt 3 st tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikhus samt kameraanläggning.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast (höjd 60 meter) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av torn (48 meter) och 3 teknikbodar för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Hellvi Stengrinde 1:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av biogasstation i Gotland
Avser nybyggnad av biogasstation. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (lidl).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Marklov för schaktning för pool.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (fårö sjöräddningsmuseum).
Nybyggnad av garage i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: