Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Utförs i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 2 = FMV-verkstad, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Ny överföringsledning mellan Fröjel-Klintehamn, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde och belysning Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar inom Artilleriet (fd. A7-området)
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Nybyggnad och drifttagning av intagsledningar på Gotland
Avser rivning av befintlig ledning samt nybyggnad och driftsättning av intagsledningar.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Nybyggnad av tvättinrättning i Visby
Uppförande av tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad / nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Nybyggnad av hamburgerbar i Visby
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skyltar och pyloner.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av gästbostäder konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Västerhejde Hallbros 1:10,1:40.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd/teknikrum/soprum Visby Malajen 7,8,9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av bostadshus med takkupor, ändrad användning av lager till bostad.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st bostadshus.
Anläggande av gångväg samt parkeringsplats i Visby
Anläggande av p-platser samt gångväg.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av förrådsbyggnad & friggebod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (boklok).
Nybyggnad av campingplats i Visby
Anordnande av ställplatser/campingplatser för husbilar, tidsbegränsat bygglov, t.o.m 2027-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gästhus och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Nybyggnad av tennishall i Visby
Nybyggnad av padelbanor med förråd.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage/förråd/lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av campingstuga i Visby
Nybyggnad av campingstuga och förråd (bungecamping).
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad av servicebyggnad, rivning av utedass samt ändrad användning av tvättstuga till personalutrymme.
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av mur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank (botaniska trädgården).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad till havspool.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: