Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk på södra Midsjöbanken, Gotland
Avser ca 120 havsbaserade vindkraftverk med en effekt på 15-20 MW per verk.
Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Utförs i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 2 = FMV-verkstad, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nytt bostadsområde mellan Pilhagen och Furulund.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Installatörerna har option från etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Nybyggnad av tvättinrättning i Visby
Uppförande av tvättstuga.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av gästbostäder konferens.
Nybyggnad av hamburgerbar i Visby
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skyltar och pyloner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Västerhejde Hallbros 1:10,1:40.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd/teknikrum/soprum Visby Malajen 7,8,9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av bostadshus med takkupor, ändrad användning av lager till bostad.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och carport.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av campingstuga i Visby
Nybyggnad av campingstuga och förråd (bungecamping).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av förrådsbyggnad & friggebod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (boklok).
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad av servicebyggnad, rivning av utedass samt ändrad användning av tvättstuga till personalutrymme.
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av tennishall i Visby
Nybyggnad av padelbanor med förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank (botaniska trädgården).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: