Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Fröjel-Klintehamn, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde och belysning Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar inom Artilleriet (fd. A7-området)
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Nybyggnad och drifttagning av intagsledningar på Gotland
Avser rivning av befintlig ledning samt nybyggnad och driftsättning av intagsledningar.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad / nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st bostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Anläggande av gångväg samt parkeringsplats i Visby
Anläggande av p-platser samt gångväg.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad.
Nybyggnad av campingplats i Visby
Anordnande av ställplatser/campingplatser för husbilar, tidsbegränsat bygglov, t.o.m 2027-12-31.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage/förråd/lägenhet.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gästhus och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad till havspool.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: