Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsomrpdet i Visby.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Etapp 2 avser nybyggnad av 35 lgh. Etapp 1 finns på projektid: 1396841
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar över Västergarnsån och Varbosån.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nytt Lidl i Visby. Kommer att byggas enligt byggmiljöcertifieringen Noll CO2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt - Klövern 11 och del av Klövern 1, för att möjliggöra för 4 stycken flerbostadshus om ca 20 lägenheter tillsammans med 4 stycken studentlägenheter i angränsande fd garagebyggnad.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 11 bostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nybyggnad av försäljningsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av uthyrningsstugor och rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Visby
Nybyggnad av vattenreservoar med teknikbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 30 meter och en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Visby
Marklov för padelbanor och äventyrsgolf (björkhaga).
Nybyggnad av tennishall i Visby
Anläggande av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av motorstadion i Visby
Anordnande av motorsportsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Nytt reservkraftverk vid Alva vattentorn, Gotland
Avser leverans, montage, inkoppling och driftsättning av nytt reservkraftaggregat för drift av hela Alva pumpstation. Objektets läge: Stora Ringome 1:46, beläget i Alva söder om Hemse, Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: