Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (37)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Installatörerna har option från etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Installation av ställverk på Gotland
Gotlands Elnät AB har för avsikt att ansluta fem krafttransformatorer på Gotland. Kabelförläggning 84 och 12kV och ansluta kontrollutrustning i anslutning till krafttransformatorerna.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nytt Lidl i Visby. Kommer att byggas enligt byggmiljöcertifieringen Noll CO2.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar över Västergarnsån och Varbosån.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Nybyggnad av ställverk i Västerhejde, Gotland
Nybyggnad av 12 kV ställverk i Västerhejde söder om Visby på Gotland. Det nya ställverket uppförs i containerbyggnad.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 11 bostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nybyggnad av försäljningsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Visby
Nybyggnad av vattenreservoar med teknikbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 30 meter och en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Visby
Marklov för padelbanor och äventyrsgolf (björkhaga).
Nybyggnad av tennishall i Visby
Anläggande av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av motorstadion i Visby
Anordnande av motorsportsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Nytt reservkraftverk vid Alva vattentorn, Gotland
Avser leverans, montage, inkoppling och driftsättning av nytt reservkraftaggregat för drift av hela Alva pumpstation. Objektets läge: Stora Ringome 1:46, beläget i Alva söder om Hemse, Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: