Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (89)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för ca 55 lägenheter i ca 5 huskroppar, kan ev bli i 4 våningar.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Anläggande av gång & cykelvägar samt parkeringsplats.
Anläggande av gång och cykelvägar samt parkeringsplats och mindre gata.
Anläggande av gång- och cykelvägar på A7-området i Visby
Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar på A7-området.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Anläggande av lekplats i Visby.
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus, förrådsbyggnad och sopbod, ändrad användning och ombyggnad av restaurang till flerbostadshus, ändring av parkeringsplats samt anmälan för rivning av 2 st uthyrningsbyggnader och serveringsbyggnad.
Nybyggnad av biogasanläggning i Visby
Uppförande av kompressorstation.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av manskapsbodar - tidsbegränsat lov t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av mast i Visby
Uppförande av mobilmast, höjd 60 m, med 3 teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Visby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank, montering av markis samt ändring av markbeläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak och stängsel samt rivning del av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad (visby hamn).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 60 m, samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 72 meter, samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation (samt rivning av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Visby
Uppförande av uteservering & markistak - säsongslov årligen återkommande 15 april till 15 oktober.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av väderskydd - tillfälligt lov t o m 7 juli 2018.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Visby
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumpstation för avlopp samt tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad servicehus och sopbod med plank för avfallshantering.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av basstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och rivning av befintligt, ny port i plank/mur, sänkning av marknivå samt ny stödmur och trappa.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage och uppförande av plank (samt rivning av garage).
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gäststuga/förrådsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av nät/transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordna parkeringsplats och uppföra skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Anbud på generalkonsult, Gotland
Projekteringsarbetet omfattar teknikfacken konstruktion, VVS, el, sö och mark och miljö.
Anbud byggledning, grupp Hus Gotland
Avser byggledning och kontroll för fem byggnader samt tillhörande markarbeten på körytorna i anslutning till byggnaderna.
Nybyggnad av växthus i Visby
Nybyggnad av odlingsväxthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: