Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Sandviken
Objektet kommer att byggas i ett befintligt bostadsområde. På platsen står det i dag en affärslokal. Denna kommer att rivas i en separat rivningsentreprenad på projekt 1521518.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Ny fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Järbo. Entreprenaden som skall utföras omfattar anläggande av en ny ställverksbyggnad för 12 och 24 kV och därtill tillhörande utrustning samt arbete. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av hotell i Sandviken
Nybyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Sandviken
Nybyggnad av kontrollbyggnad till ny transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sandviken
Nybyggnad av omklädningsrum samt klubbrum.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstationer på Björksätra 2:1 & Blodriskan 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation på Västanbyn 2:6 ,Sätra 5:178 ,Uddbäret 5 ,Poleraren 2 ,Ås 1:3 ,Östanå 2:1 ,Björksätra 2:1 ,Årsunda Prästbord 1:81 ,Storvik 12:90 ,Värmlänningen 4 & Gysinge 1:52.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggand av garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: