Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu mellan två alternativa vägar, antingen en egen anläggning med värmepanna eller att ansluta sig till Gävle.
Nybyggnad av datahall mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nya konstgräsplaner i Sandviken
Skogsvallen i Stensätra beräknas starta 2020, Svibacken och Jernvallen startar troligen 2021. 11-mannaplaner
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplasts i Sandviken
Järbovägen -Industrivägen - Gävlevägen. Separata höger-svängfält i bef cpl.
Nybyggnad av 24/12 kV fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Sandviken. I entreprenaden ingår projektering, konstruktion, mark‐ och byggnadsarbeten, montage, provning, idrifttagning och dokumentation till en helt driftklar anläggning. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Rasering av befintlig byggnad ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall. 1 1/2 plan ca 2100 kvm med entrésolplanet.
Nybyggnad av bensinstation i Sandviken
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av del av skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Storvik 12:90, Ovansjö-Bro 5:15, Ovansjö-Bro 42:1, Vall 8:4, Vall 4:5, Ovansjö-Bro 3:9, Vall 13:1, lövbacken 2:1 och Östanå 2:1.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadhsus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: