Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Förskolan består av 4 st avdelningar, matsal med tillhörande mottagningskök, rörelselek, atelje, personalutrymmen, fläktrum m.m. samt markarbeten med tillhörande lekutrustning. Yta för nybyggnationen är ca 1200 m2.
Leverans och montage av lägenhetsmoduler i Sandviken
Entreprenaden omfattar leverans och montering av 9 st moduler, varav 8 lägenheter och 1 installationsutrymme. Lägenheterna ska bestå av 1 rum inkl kök. Grundläggning, installationsarbeten och finplanering av tomt ingår i entreprenaden.
Anläggande av laddinfrastruktur i Sandvikens kommun
Avser anläggande av 102 st laddare för laddbara fordon i Sandvikens kommun. Hela installationen måste vara avslutad och fullt fungerande till den 31/12-2019 .
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i sex definierade områden: Seestaden, Örta, Lassas, Hedgrind, Vallbyvägen samt Storvik motionsspår.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av hotell i Sandviken
Nybyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank på Säbyggeby 4:59 och 8:31 samt Kådfallet 1:40 och Ättersta 6:26.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av smedja i Sandviken
Nybyggnad av smedja.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Sandbacka 2:1, Vallhov 2:1, Järbo-Finnäs 4:155, Albatrossen 8 och Vallhov 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Utbyte av nätstationer för Sandviken Energi Elnät
Entreprenaden som skall utföras omfattar att byta 8 st nätstationer med tillhörande kablage, abonnentställverk, etc. Ny nätstation ska ersätta samtliga funktioner som idag finns i befintlig nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: