Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sandviken
Objektet kommer att byggas i ett befintligt bostadsområde. På platsen står det i dag en affärslokal. Denna kommer att rivas i en separat rivningsentreprenad på projekt 1521518.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Sandviken
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Anläggande av laddinfrastruktur i Sandvikens kommun
Avser anläggande av 102 st laddare för laddbara fordon i Sandvikens kommun. Hela installationen måste vara avslutad och fullt fungerande till den 31/12-2019 .
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i sex definierade områden: Seestaden, Örta, Lassas, Hedgrind, Vallbyvägen samt Storvik motionsspår.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av samlingslokal i Sandviken
Nybyggnad av samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybygnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Utbyte av nätstationer för Sandviken Energi Elnät
Entreprenaden som skall utföras omfattar att byta 8 st nätstationer med tillhörande kablage, abonnentställverk, etc. Ny nätstation ska ersätta samtliga funktioner som idag finns i befintlig nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: