Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Rivning samt nybyggnad av förskola och lägenheter i Edsbyn
Rivning av befintlig förskola. Nybyggnad i två plan bestående av Förskola med 3 avdelningar, 9 lägenheter på plan 2 och ventilationsrum bestående av 3 aggregat på vinden.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Bygge av hängbro i Voxnans naturreservat
Avser byggnation en ny hängbro i Voxnans naturreservat och ta bort den befintliga hängbron som finns där idag.
Lägesinmätning och utsättning av bredbandsnät, Ovanåkers kommun
Lägesinmätning, dokumentation samt utsättning av kanalisation och kanalisationspunkter i fibernät.
Inhyrning av modul vid förskola i Alfta
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Nordanängs förskola i Edsbyn. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området. Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är endast en översiktlig information till anbudsgivaren om objektets huvudsakliga innehåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: