Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station i Hassela
M63 Hassela. Ny station 40/10 kV.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Färdigställande av passivt fiberoptiskt bredband i Sundsvalls och Nordanstigs kommun
Föreningen har valt Zitius Service Delivery AB till kommunikationsoperatör (KO). De ansluter nätet till Telestation Lucksta, LTA. Bygget har pågått i 5 år. Föreningen har två havererade totalentreprenader bakom sig. De har lämnat nätet mindre än halvbyggt. Kanalisationen kan bli ca 10,5 mil, av det är ca 2 mil helt oschaktat och resten i varierande grad av färdigställande.
Nybyggnad av väg i Bergsjö
Nybyggande av ny väg inkl. vägbelysning till idrottsplatsen Råsjövallen i Bergsjö.
Ny vägbelysning i Nordanstigs kommun
Arbetet sker löpande för ny vägbelysning i kommunen.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47357 forsa, västra).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47371 bärsta).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47381 lönnånger norra).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47411 harmånger, ronneberg).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47445 stockaby, järnvägen).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (47490 lönnånger, östra).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (n47488 stocka by, norra).
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation 47447 edsäter östra.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation 47492, Ansökan om bygglov för nätstation n47382 Lönnånger 14:1.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av uthus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47369.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47371.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47376.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47386.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47454.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47465.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47482.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47548.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153113 skidliften.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153114 åsmyran.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153115 åkern.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153116 östertanne.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153119 kilen, Ansökan om bygglov för nätstation n153118 tjärnänget Västertanne 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153120 storängen.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153121 larsbo.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153122 västerängen.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n153342 norrigården.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n47378.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n47483.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n47491.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk 47547.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk n153989.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Återuppbyggnad av magasin i Stocka
Plåtarbeten på magasin med befintlig stålstomme.
Brunnsborrning inom Ilsbo vattentäkt i Ilsbo
Sommaren 2019 utfördes jordarts- och grundvattenundersökningar inom vattentäktsområde. Utifrån den har nya brunnslägen identifierats i den sandformation som nuvarande formationsbrunnarna är belägna i. Två nya brunnar ska borras.
Brunnsborrning nära Milsbrodammen i Nordanstigs kommun
Uppdraget består i att åstadkomma en långsiktig vattenförsörjning till en eller flera fastigheter, vars grävda brunnar riskerar att torrläggas vid en sänkning eller utrivning av kraftverksdammarna i Gnarpsån, genom att anlägga en eller flera bergborrade brunnar och eventuellt anlägga en eller flera filterbrunnar.
Uppsättning av förrådstält i Bergsjö
Avser uppsättning av förrådstält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: