Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan.. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Ny 130 kV ledning HL162 mellan Torpberget - Palatset
Avser utbyggnad av nätet i området söder om Sveg. Detta kommer att utföras med den nya 130 kV-ledningen HL162 som kommer att sträcka sig mellan de nybyggda stationerna Torpberget och Palatset. Sträckan är ca 42 km lång och går i huvudsak genom morän med inslag av sankmarkspartier och berg.
Ny RNM-stamnätsstation i Los
Vid Skaftåsen ska ny vindkraftsproduktion anläggas. Relaterat till detta ska en ny uppsamlingsstation 400/130 kV byggas. Denna blir samlokaliserad med en ny Svk-stamnätsstation. I stort ska stationen, som benämns Torpberget, bestå av ett (1) 130 kV utomhus ledningsfack, en (1) 130 kV samlingsskena, ett (1) transformatorfack, en (1) krafttransformator 420/140 kV, 750 MVA och kontrollutrustning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Avser ny transformatorstation, Palatset, i Ljusdals kommun för anslutning av de två vindparkerna Skaftåsen och Tandsjö. Palatset ansluts mot ny transformatorstation, Torpberget, med ny 145 kV-ledning.
Nya 145 kV-ledningar mellan Tovåsen och Bodmyran
Avser två parallella 130 kV (145kV konstruktionsspänning) luftledningar mellan en ny stamnätsstation Tovåsen och en ny regionnätsstation Bodmyran, belägna i norra delen av Ljusdals kommun och södra delen av Ånge kommun. Ledningen kommer att byggas i en stålkonstruktion med ca 40 torn modell "julgran" och ca 10 stolpplatser som portalkonstruktioner i stål. Ledningen är ca 12 km lång och byggs i huvudsak parallellt med en befintlig 130 kV- ledning (L134) men på en delsträcka så ska den byggas i samma sträckning som den befintliga ledningen.
Nybyggnad av grupphus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, kläppa by, i ljusdal.
Nybyggnad av servering i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uteservering på kläppa 25:4 i ljusdal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för parkering på stenhamre 13:3 i ljusdal.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om tidbegränsat bygglov t o m 2022-0831 för uppförande av två st padelbanor på järvsö kyrkby 23:2 i järvsö.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd på norrvåga 5:22, del av, i järvsö.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elverk, mijöhus och cykelskydd på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på norrvåga 5:22.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta och grillplats på hybo 12:1 vid klacktjärn, ljusdal.
Nybyggnad av nätstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad på karsvall 1:6 i los.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus på stenhamre 15:9 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sopskjul på tälle 31:1 i ljusdal Tälle 9:14,28:9,31:1.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation (ersättningsbyggnad) på östernäs 15:5 i ljusdal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: