Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan.. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 1, 1620895.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 2, 1654265.
Nybyggnad av förskola i Ljusdal
Planer på sex till åtta avdelningar för ca 100-120 barn.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nya 145 kV-ledningar mellan Tovåsen och Bodmyran
Avser två parallella 130 kV (145kV konstruktionsspänning) luftledningar mellan en ny stamnätsstation Tovåsen och en ny regionnätsstation Bodmyran, belägna i norra delen av Ljusdals kommun och södra delen av Ånge kommun. Ledningen kommer att byggas i en stålkonstruktion med ca 40 torn modell "julgran" och ca 10 stolpplatser som portalkonstruktioner i stål. Ledningen är ca 12 km lång och byggs i huvudsak parallellt med en befintlig 130 kV- ledning (L134) men på en delsträcka så ska den byggas i samma sträckning som den befintliga ledningen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Brobyte längs väg 83 norr om Järvsö
En rörbro ersätts med en vägtrumma.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på gräningsvallen 1:4 i mellansjö, ramsjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på kläppa 27:1 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på östernäs 11:4 i ljusdal.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på järvsö kyrkby 23:3 i järvsö.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för parkering på åkersta 7:7 i ljusdal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank på horne 3:20 i ljusdal.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på järvsö kyrkby 23:65 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta på gärde 17:1 i ljusdal.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hvo tankstation på åkern 5:12 i ljusdal.
Nybyggnad av paviljong i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av paviljong på tälle 20:19 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sopskjul på tälle 31:1 i ljusdal Tälle 9:14,28:9,31:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: