Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av hus 1 vårdbyggnad, på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Nybyggnad av vårdbyggnad, hus 1. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Nybyggnad av kontor och carport i Hudiksvall
Nybyggnad av kontorshus med carport på fastigheten köpmanberget 3:3. Platta ca 226 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Anbudsförfrågan avser markarbeten för nybyggnad av 6 stycken lägenheter. Husleverantören kommer att vara sidoentreprenör.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten iggesund 14:104.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheterna källbergsbo 4:2 och ede 54:1.
Nybyggnad av radiomast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av radiomast samt två teknikbodar på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busskur på fastigheten norränget 3:8.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 12:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten agön 1:25.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avloppspumpstation) på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och soprum) på fastigheten fridhem 11:1.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten idenors-backen 2:13.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Nybyggnad av mast i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten östanbräck 2:35.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnflo 3:6 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnicka 1:2 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 2:6 - 42032 flatmo (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 2:12 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:34 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:45 - 42015 hamre (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 5:10 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 8:21.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs annexhemman 1:5 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 1:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 5:1 (1) sa65844002.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten klockarsvedja 1:3 - 42006 klockarsvedja (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kungsgården s:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lia 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 18:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 29:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 8:4 - 42020 kalvhaga kapellet (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten narsta 1:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten risberg 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarplycke 3:5 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skogsta 6:1 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 2:1 - 42159 söderäng (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västanåker 3:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 3:2 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 1:1 - 42033 dånsjön livgården (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:14 - 42105 överbyn södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:2 - 42030 överbyn norra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn samfällighet 1 - 42224 dånsjön södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstationer på fastigheten övernäs 2:16 - 42016 övernäs (sa65844005) Baldra 2:5,Edsta 8:1,Finnflo 3:6,Forsa-hamre 4:31,Långby 8:10,Långby 8:4,Sigsta 3:38,Söräng 2:12,Övernäs 2:16.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten helenedal 5:2.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten furulund 2:11.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten åvik 18:8.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:297.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten delsbo-backen 2:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten edsäng 1:6 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten edsäng 8:8 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten halsta 3:14 (sa 66243017).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 12:3 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 4:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 6:3 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten silja 7:1 (sa68088012).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten sörväna 10:2 (sa65913).
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tält på fastigheten ede 13:7.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten norränget 5:15.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad på fastigheten högs-holm 1:3.
Nybyggnad av biogasanläggning i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasmack på fastigheten håsta 3:24.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: