Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industri mm i Hudiksvall
Detaljplanearbete avser även att se över trafiksituation från Håstaäng till E4 - Medskog.
Nybyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Nytt bostadsområde i Hudiksvall
24.000 kvm havsnära mark.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och biltvätt på fastigheten mo 3:33.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Anläggning av spontkaj vid Håstaholmen i Hudiksvall
Avser anläggande av kajbyggnad vid Håstaholmen. Kajdelen är ämnad till att användas vid muddringsarbete och därefter övergå till del av framtida småbåtshamn.
Nybyggnad av garage mm i Hudiksvall
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
Nybyggnad av fritidshem i Delsbo
Nytt fritidshem vid skolan.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av ridhus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten östanbräck 2:4.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad/ på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kiosk och ny skylt på restaurang på fastigheten östanbräck 1:102.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten östanbräck 1:138.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sommar wc/förråd) på fastigheten bränslet 2:8, Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten bränslet 2:8 Bränslet 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 18:17, högsved.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hällsätter 1:13 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten ede 20:9.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten jakobsberg 7:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten svedjeåsen 1:2.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation med offentlig toalett på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/förråd på fastigheten rogsta-bro 1:3.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd, marklov för mur samt informationsskylt på fastigheten prästgården 2 mfl.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 7 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Gammelsträng 8:1,Hålsjö 10:22,Hålsjö 11:4,Hällsätter 1:13,Norrbobyn 9:2,Söräng 1:1,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten norrbobyn 16:1, Hålsjö 10:22,14:36,18:2,22:1,29:1,Norrbo Prästgård 1:12,Norrbobyn 1:24,Norrbobyn 12:9,Norrbobyn 16:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Hålsjö 20:1,4:16,Kalvhaga 1:6,Knösta 4:1,Kungsgården 1:3,Norrbo Prästgård 1:1,Norrbobyn 12:4,Västerrå 2:16,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten lingarö 3:17.
Nybyggnad av belysningsmast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ny gatubelysning på fastigheten knutslunda 1:1, knutslunda 1:20 mfl.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och uppställning av container och arbetsbod på fastigheten forsa-hamre 26:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 4:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo prästgård 1:1, norrboån ö n48081 (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 9:2, norrbobyn östra n48087, (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 1:1 (sa65844005).
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/servering och rivning av loge på fastigheten forsa-lund 2:71, Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten forsa-lund 2:71 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och flytt av tält på fastigheten östanbräck 50:2.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten forsa-hamre 26:26.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten furulund 5:4.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten forsa-hamre 26:28.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 7:9.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 9:25, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 9:25 .
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-kyrkby 4:1 (sa 65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-vik 2:4 (sa 65828003) Njutångers-vik 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten delsbo-näset 1:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten långby 8:10 (sa65844005).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ullsätter 2:29 (sa69399).
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och grillplats på fastigheten hammarsvall 1:34.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för kontorsbarack, manskapsbod och förrådscontainer på fastigheten hildeborg 7.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av parkering på fastigheten strand 3:1.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av reningsdamm på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av elladdstolpar vid bensinstation i Hudiksvall
Beviljat bygglov för nybyggnad av elladdstolpar vid fastigheten Tuna-Fors 4:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: