Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak
Nytt verksamhetsområde Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Bullerproblematik ska ses över.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Nybyggnad av garage mm i Delsbo
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Främst för verksamhetsbilar.
Nybyggnad av reception i Bjuråker
Bygglov för nybyggnad av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26, Rivningslov för rivning av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26 Västansjö 5:26.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkering på fastigheten ängsbacken 2:1.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten lingarö 3:17.
Nybyggnad av belysningsmast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ny gatubelysning på fastigheten knutslunda 1:1, knutslunda 1:20 mfl.
Nybyggnad av regionnät i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av luftledning på fastigheten borka 4:17, borka 4:19 och borka 4:40.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber på fastigheten åsak 4:11.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-kyrkby 4:1 (sa 65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-vik 2:4 (sa 65828003) Njutångers-vik 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten delsbo-näset 1:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten gårdsfjärd s:1 (sa 69211004).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten långby 8:10 (sa65844005).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tuna-fors 2:2.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten furulund 5:4.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten forsa-hamre 26:28.
Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd (servicestation) på fastigheten solbacka 4:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 7:9.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten östanbräck 1:138.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sommar wc/förråd) på fastigheten bränslet 2:8, Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten bränslet 2:8 Bränslet 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 2:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 9:25 Bränslet 2:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48099) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48106) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 14:6 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 3:16 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 7:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 8:37 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 9:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 18:17, högsved.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 2:52 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 30:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 17:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 26:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 36:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 6:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo-bästdal 1:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten stensgärde 2:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastighetengammelsträng 12:3 (sa65844006).
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbod på fastigheten mo 3:30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten jakobsberg 7:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten svedjeåsen 1:2.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation med offentlig toalett på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av elladdstolpar vid bensinstation i Hudiksvall
Beviljat bygglov för nybyggnad av elladdstolpar vid fastigheten Tuna-Fors 4:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: