Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av vårdbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Nybyggnad av vårdbyggnad. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nytt bostadsområde i Idenor
30-50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Hudiksvall
Nybyggnation av trygghetsboende med 28 lägenheter. Planer på ca 1200-1800 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Hudiksvall
Byggnation av gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen i Hudiksvall.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten varvet 7:3.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (föreningslokal) på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-åkre 1:2 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 2:11 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 2:2 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 16:1 (sa67854).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 6:1 (sa65844004).
Nybyggnad av panncentral i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten skutskepparen 1.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten kristineberg 5:1.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten haga 9:5.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av dagvattendamm/vall på fastigheten solbacka 2:1 och solbacka 4:6.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheten veda 10:4 Bäck 1:4,Spångmyra 6:5,Tå 6:2,Veda 10:4.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten baldra 4:1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-hallsta 5:1 (sa65844004).
Nybyggnad av växthus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 parkeringsplatser med väderskydd och anvisningsskylt på fastigheten ede 3:21.
Nybyggnad av silo i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 3 stycken silos på fastigheten östanbräck 1:45.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och skyltar på fastigheten håsta 3:205.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten köpmanberget 6:1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten tingshusbacken 6:5.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten solbacka 3:12.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus och nytt skärmtak på fastigheten kronan 3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 8:14, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 8:14 Bränslet 8:14.
Nybyggnad av mur i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stödmur på fastigheten tuna-fors 4:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten idenors-holm 1:6.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten idenors-vi 3:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Rivning av stentrapp mm
Rivning av betongtrapp som angränsar till parkering och uppsättning av nytt staket inför nybyggnad på projekt 1352745.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: