Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Enånger-Idenor-Stegskogen
Enånger-Idenor 20 km samt Idenor-Stegskogen 19 km.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av badhus i Hudiksvall
Nytt badhus på Katvikskajen i Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket. BOA 47 - 108 kvm. 40 lgh.
Nybyggnad av husfabrik i Hudiksvall
Nybyggnad av husfabrik. Mittemot Ulvberget, Hudiksvall. Tomten är ca 7000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Delsbo
Byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Iggesund
Byte av VA-ledning söder om Ankarvägen längs med E4
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) på fastigheten fridhem 19:3.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:20.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten enångers-bro 1:59.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ede 2:4 (sa65837).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-tomta 2:1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillsta 3:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 2:2 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrhoga 2:14, skift 1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 1(sa65844004), Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 2 (sa65844004) Rolfsta 1:23.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rumsta 13:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten sörviksta 6:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten trogsta 2:11 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 3:19 (sa65844008).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten ede 42:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten enångers-prästgård 2:3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten fegärde 1:305.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-hamre 30:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-lund 2:59.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten övernäs 2:67.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277), Bygglov för rivning av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277) Sunnansjö 5:14.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten arnön 12:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten rådhuset 2:1 (sa63900).
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tre busskurer på fastigheten rådhuset 2:1, flickskolan 6 & 7.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga på fastigheten agön 1:1. rivningsanmälan för befintlig stuga.
Nybyggnad av tillfart i Hudiksvall
Bygglov för ny tillfartsväg, utökning av parkeringsplatser och nybyggnad av cykelställ på fastigheten fridhem 26:1.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av altan/uteservering på fastigheten wallström 1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga/flotte på fastigheten fiskarbryggan 1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 11:3 (sa65844008).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för ny parkeringsyta på fastigheten ullsätter 2:29.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Installation av laddstation i Delsbo
Avser inköp, leverans och driftsättning av 1 st snabbladdningsladdstation med 3 laddningspunkter i Delsbo för elfordon för offentligt nyttjande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: