Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Parkeringshus kombinerat med byggande av lägenheter (projekt 1112694). Både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Totalt mellan 50-70 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av idrottshall i Hudiksvall
Ur investeringsbudget. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Ny bangårdsbelysning på driftplatser i Fors, Hudiksvall, Iggesund och Jularbo
Objektet Fors avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 170 km + 356m – 171 km 700m. Objektet Jularbo avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 164 km + 125m – 165 km + 341m. Objektet Iggesund avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 246 km + 198m – 247km + 609m. Objektet Hudiksvall avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 258 km + 343m – 260km + 160m.
Anläggning av spontkaj vid Håstaholmen i Hudiksvall
Avser anläggande av kajbyggnad vid Håstaholmen. Kajdelen är ämnad till att användas vid muddringsarbete och därefter övergå till del av framtida småbåtshamn.
Nybyggnad av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och biltvätt på fastigheten mo 3:33.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och växthus på fastigheten fridhem 19:3.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad/ på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten baldra 1:18.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark/återvinningsstation.
Nybyggnad av ridhus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten östanbräck 2:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av parkering på fastigheten strand 3:1.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av reningsdamm på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för kontorsbarack, manskapsbod och förrådscontainer på fastigheten hildeborg 7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 9:25, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 9:25 .
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ullsätter 2:29 (sa69399).
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och grillplats på fastigheten hammarsvall 1:34.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kiosk och ny skylt på restaurang på fastigheten östanbräck 1:102.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hällsätter 1:13 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten ede 20:9.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/förråd på fastigheten rogsta-bro 1:3.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten forsa-hamre 26:26.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten sunnansjö 9:7.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/servering och rivning av loge på fastigheten forsa-lund 2:71, Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten forsa-lund 2:71 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och flytt av tält på fastigheten östanbräck 50:2.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd, marklov för mur samt informationsskylt på fastigheten prästgården 2 mfl.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 7 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Gammelsträng 8:1,Hålsjö 10:22,Hålsjö 11:4,Hällsätter 1:13,Norrbobyn 9:2,Söräng 1:1,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten norrbobyn 16:1, Hålsjö 10:22,14:36,18:2,22:1,29:1,Norrbo Prästgård 1:12,Norrbobyn 1:24,Norrbobyn 12:9,Norrbobyn 16:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Hålsjö 20:1,4:16,Kalvhaga 1:6,Knösta 4:1,Kungsgården 1:3,Norrbo Prästgård 1:1,Norrbobyn 12:4,Västerrå 2:16,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och uppställning av container och arbetsbod på fastigheten forsa-hamre 26:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 4:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo prästgård 1:1, norrboån ö n48081 (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 9:2, norrbobyn östra n48087, (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 1:1 (sa65844005).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: