Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 15 tomter finns. 250 000 kvm exploateringsbar mark. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder på Västra Hamnen Hudiksvall
Visionen är 4 punkthus med 6-7 våningar. Totalt 100 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Ledbelysning gata och park, Hudiksvalls kommun
Planerat projekt ur Investeringsbudget, kommer pågå löpande.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Utbyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser utbyggnad av va-ledning i Hamre / Storbyn i Hudiksvall.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Nybyggnad reservkraftsanläggning på Bromangymnasiet samt utökning av parkeringsplatser, Hudiksvall
Bromangymnasiet ska förses med reservkraft. Antalet parkeringsplatser ska utökas med sju stycken samt förses med elbilsladdning på två stycken av dem.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för (4 st) nya bostadstomter på fastigheten fiskeby 3:2.
Nybyggnad av verkstad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten köpmanberget 2:28.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten välsta 1:34.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport på fastigheten trogsta 10:29.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, soprum på fastigheten helsingebanken 1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten björkmo 2:2 (sa65828003) n42139 Björkmo 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten fränö 3:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hedsta 3:27.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lumnäs 2:2, Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lumnäs 1:7 Lumnäs 2:2,1:7.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarmyra 5:12.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten trogsta 17:1 (sa65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten tronbo 1:8 (sa65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ölsund 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ölsund 3:1 (sa65828003).
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumphus på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stall och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten arnön 12:85.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busskur på fastigheten östanbräck 1:43.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och uterum, Bygglov för nybyggnad av pool, trädäck och poolskydd på fastigheten iggesund 2:29 .
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten sigsta 1:14 .
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers kyrkby 4:45.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten västansjö 5:26.
Säkerhetsåtgärder vid gc-väg, Hudiksvall
För säkrare trafikering vid parkering mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: