Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av hus 1 vårdbyggnad, på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Nybyggnad av vårdbyggnad, hus 1. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Nybyggnad av industri mm i Hudiksvall
Detaljplanearbete avser även att se över trafiksituation från Håstaäng till E4 - Medskog.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten varvet 7:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av servering i Norrbo
Nybyggnad av servering på Norrbo Hembygdsgård.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad på fastigheten högs-holm 1:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten idenors-vi 3:5.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheterna källbergsbo 4:2 och ede 54:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av radiomast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av radiomast samt två teknikbodar på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av växthus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 parkeringsplatser med väderskydd och anvisningsskylt på fastigheten ede 3:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten solbacka 3:12.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och soprum) på fastigheten fridhem 11:1.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten idenors-backen 2:13.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Nybyggnad av mast i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten östanbräck 2:35.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnflo 3:6 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnicka 1:2 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 2:12 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:34 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 5:10 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 8:21.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 2:11 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lia 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten risberg 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarplycke 3:5 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten helenedal 5:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten skutskepparen 1.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten kristineberg 5:1.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten haga 9:5.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten halsta 3:14 (sa 66243017).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten silja 7:1 (sa68088012).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: