Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Gavlegårdarna och bostadsbolaget IHF Bostad Gävle/Urbano vill tillsammans bygga sammanlagt 500 nya bostäder i Sätra genom att förtäta med fler hus i befintliga områden. De ligger i tur och ordning mellan Jökelvägen och Glaciärvägen, mellan Pinnmovägen och Moränvägen samt parkeringarna som omgärdas av Glimmervägen.
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Ny- och ombyggnad av skola i Gävle
Tanken bakom skolan är att den ska ligga i anslutning till en gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ca 100-120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar.
Nya bostäder i Gävle
Här omvandlar i Perol Fastigheter AB fd Mittmedias kvarter i centrala Gävle till att i framtiden innehålla bostäder, kontor, handel och hotell, detaljplanen för kvarteret är i slutfasen kvarteret kommer omfatta ca 15000 BTA Detaljplanen inrymmer bostads-, centrum-, kontorsändamål m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertull, Gävle
Avser ca 90 st bostäder vid fd Shell-macken.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 7
Nybyggnation av flerbostadshus. Etapp 7 A - Söder 66:14 och 7 B - Söder 66:15. 6 och 16 våningar.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Rivning av B-bågen med start i januari 2020.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Avser nybyggnad av ca 32 st bostäder i radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle, etapp 2
Från Hemlingby del av 19:1. Etapp 1 - Svärdet : 938875 Etapp 2 - Skölden : 1543116 Etapp 3 - 1543118
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus på Strömsbro, Gävle
Ca 22 lgh i 5 mindre flerbostadshus (4-6 lgh/hus) alternativt radhus planeras.
Nybyggnad av bostadsområde i Gävle
Engelshöjden 35, planerat för ca 40 bostäder. Exploatering kommer att ingå här. Tre områden planeras längs med Bönavägen, totalt ca 140 bostäder: Planmyrastigen 32 - 1536708 Planmyrastigen 33 - 1536704 Engelshöjden 35 - 1536709
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av mottagningsstation 145/12 kV i Långbro
Avser nybyggnad av en 145/12 kV mottagningsstation i området Långbro, beläget mellan Gävle och Furuvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av kontor och lager i Gävle
Nybyggnad av kontor och lager.
Ny lokalgata och gc-väg mm i Kungsbäck, Gävle
Objektet avser nybyggnad av lokalgata & gång- och cykelväg i Kungsbäck, Gävle. Nya lokalgatan utgår från Kungsbäcksvägen och ansluter även mot denna. Nya GC-vägen går längs med Kungsbäcksvägen. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, dagvatten el, belysning, och optokanalisation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av villor i Gävle
Nybyggnad av fyra lösvirkesvillor.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i området Godisfabriken, Gävle
Objektet avser uppförande av en fullt fungerande stationär sopsugsanläggning för mat- och restavfall inom nybyggnadsområdet Godisfabriken i Gävle, anläggningen ska betjäna 750 st lägenheter och mindre verksamheter.
Nybyggnad av skogslekplats och gc-väg i Hemlingby, Gävle
Objektet är beläget mellan Gubbäcksvägen och Hemlingby köpcentrum. Som sidoentreprenör är Gävle Energi utsedd. Gävle Energi monterar belysningsstolpar och armaturer samt utför inkopplingar.
Nybyggnad av förråd/loger i Gävle
Ur investeringsbudget 2013-2019.
Nybyggnad av rökeri mm i Gävle
Rökeri, butik och servering.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
2 nya omklädningsrum samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är sökt.
Nybyggnad av omklädningsrum i Valbo
2 nya omklädningsrum.
Uppförande av tälthall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Ca 3000 - 4000 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av hållplats i Gävle
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2013-2019. Byggstart tidigast under 2020.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Gävle
Nybyggnad av tankstation för biogas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Tält som produktionslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Förhandsbesked av nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av elverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggning.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Strandskyddsdispens för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Gävle
Bygglov för nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Gävle
Avser nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av carport i Gävle
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av 7 transformatorstationer Västbyggeby 1:37,Österbyggebo 4:3,Österbyggebo 9:1,Byn 3:12,Byn 2:3,Mälbo 2:19,Gisselbo 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av 8 transformatorstationer Hedesunda-vall 4:1,Mälbo 1:4,Mälbo 2:25,Mälbo 1:9,Ålbo 1:2,Flösta 5:1,Ålbo 10:1.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av vindskydd mm i Gävle
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och grillplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: