Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av containerkaj i Gävle
Gävle Hamn AB och Yilport har för avsikt att bygga en ny containerterminal i Gävle hamn. Gävle Hamn ansvarar för att tillhandahålla 360 m kaj, dimensionerad för att uppfylla Yilports krav för framtida containerhantering. Detta genom ombyggnation av befintlig bulkkaj och nybyggnation av 160 m kaj.
Nybyggnad av vårdboende på Söder i Gävle, Etapp 6
AVser nybyggnad av vårdbostad. Sker parallellt med nybyggnad av parkeringsgarage (1453439).
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Valbo
Ett 70-tal lgh planeras på en fd husvagnsparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 7
Nybyggnation av flerbostadshus. Etapp 7 A - Söder 66:14 och 7 B - Söder 66:15.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 8
Planerat projekt efter etapp 7.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Planer för seniorbostäder, radhus och flerbostadshus i Engesberg.
Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.
Nybyggnad av järnvägsbro och tråg vid Strömsbrovägen i Gävle Hamn
Järnvägsanslutning till Ostkustbanan samt byggnation av bro och tråg (Strömsbrovägen), Gävle Hamn.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
24-25 villor och kedjehus
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Avser nybyggnad av ca 35st bostäder i radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av 1st flerbostadshus och ombyggnad av 2st industribyggnader till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemsta
Ett åttavåningshus samt en lägre byggnad på två till fyra våningar.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av seniorvillor i Gävle
Söker tomt i Gävle samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av butik i Hemlingby
Nybyggnad av Dollarstore i Hemlingby, Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
23 st mindre hyresrätter.
Nybyggnad av småhus och radhus i Gävle
Planer finns för nybyggnation av 8st villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Rivning av befintligt hus samt nybyggnad av mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorslokaler i Gävle
Pierre Entreprenad i Gävle AB bygger nya kontorslokaler för eget bruk.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Linjefack till mottagningsstation i Gävle
Nya linjefack i station ÄT411 och ÄT441 (82,5kV). Syftet med denna upphandling är att upphandla ny utrustning till två nya 82,5kV linjefack i mottagningsstation ÄT411-Gävle Norra och ÄT441-Gävle Västra.
Utbyggnad av va-ledningar vid Sälgsjön
Arbetet avser ca 5 km nya vatten och avloppsledningar, ca 3 km elledningar, en ny avloppspumpstation och en vattentryckstegringsstation.
Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder och allmän plats i Gävle
Bostadsändamål och trafikområde samt allmän plats.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är sökt.
Ny infart till travet, exploatering mm på Sätraåsen i Gävle , etapp 5
Objektet avser anläggande av ny väg med tillhörande VA, gatubelysning el och optoledningar från Gavlehovsvägen ner mot travet.
Anläggande av cirkulationsplats i Gävle
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Ingenjörsgatan.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.
Nya pendlarparkeringar i X län
Ca 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Objektet avser nybyggnad av GC-väg till Tallbackens skola. GC-vägen går längs med Gamla Bönavägen från Fabriksgatan till Tallbackens skola. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, belysning, och optokanalisation.
Nybyggnad av latrintömning vid gästhamn i Gävle
Objektet avser anläggande av VA-ledningar för anslutning till ledningar från sugtömningsbrygga i angränsande entreprenad samt betongplatta med brunn för tömning av gråvatten och latrin vid Baggarevarvet. I arbetena ingår även arbeten med el och belysning.
Nybyggnad av lekplats i Sätra, Gävle
Avser anläggning av lekpark i Pingeltorp, Sätra.
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Anmälan för nybyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av väg i Gävle
Marklov för anläggning av väg.
Nybyggnad av fritidshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostad.
Nybyggnad av barack i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av utegym i Gävle
Anmälan för nybyggnad av utegym.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av 6 transformatorstationer Hemlingby 55:55,Furuvik 14:2,72:1,Furuvik 17:1,19:1,55:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av 7 transformatorstationer Furuvik 18:1,Järvsta 16:21,17:2,Lärkebo 9:1,Hemlingby 72:1,Hemlingby 19:1,Lärkebo 10:3.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad nybyggnad av garage och bastu samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Gävle
Bygglov för nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av pumpstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd. hpl moränvägen, sätrahöjden (moränvägen).
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Konsultuppdrag gällande geotekniskt stöd för Trafikverket
Konsultuppdrag gällande geotekniskt stöd inom i första hand pågående projekt av typ brobyten mindre broar väg i X och W län – slopning av vandringshinder vid bro, plattformsutbyggnad järnväg, växelbyten – flytt av växlar/spårförlängning, mötesstation, Gävle hamn – järnvägsanslutning, stabilitetshöjande åtgärder järnväg STAX 25 m m. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: