Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av resecentrum i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Nybyggnad av förskolan på Hamre 10:18, 10:17 och berör även del av fastigheten Hamre Skola 2, med 8 avdelningar, kök, matsal och teknikutrymmen. Byggnaden utförs delvis i två plan. Marken är till större delen parkmark. Befintliga parkerings- och vissa lekytor ingår i entreprenaden. Projektnamn: Nya Pionens förskola/Ny förskola Gärdet.
Exploatering av tomter, Bollnäs
Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Omfattar ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3 km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Nybyggnad av carport i Bollnäs
Befintliga garagelängor som skall rivas består av 1st enkel samt 2st dubbelgarage längor. Vilka ersätts med nya carportar och skall innehålla totalt 65 platser för personbilar samt motorvärmare. Justering av tidigare belagda asfaltsytor, samt ny beläggning och målning av nya parkeringsrutor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av mur i Bollnäs
Bygglov för mur.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 miljöhus Arbrå Kyrkby 28:13,Centralskolan 1,31:26,Smeden 1,Bro 10:1,Släggan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lekstugor.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av scen i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av scen med förråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för rivning och nybyggnad av cykelstall.
Nybyggnad av bastu i Bollnäs
Rivningslov och bygganmälan för nybyggnad av bastu/relax.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bostadsbaracker.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: