Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av höghus i Bollnäs
Trekantig byggnad med ca 50 lgh.
Förlängning av mötesstation i Röstbo
Kapacitetshöjande åtgärder, mark och BEST. Nytt förbigångsspår. Den befintliga bangården förlängs och kompletteras med ytterligare ett spår till en trespårsstation. Anpassning för 750 m långa tåg, stax25, sth 250 km/h, signalreglering.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Bollnäs
72 platser särskilt boende.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende + 65. Det blir 48-50 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.
Upprustning av bostadsområde i Bollnäs
Nya öppna grönytor, mötesplatser, plaskdammar, lekplatser och snygga till fasader och entréer på Gärdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Upprustning och nybyggnad av fontänanläggning i Bollnäs
Upprustning och nybyggnad av fontänanläggning i sjön Vågen
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av kiosk i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk kiosk.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: