Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av servicehus i Bollnäs
72 platser särskilt boende.
Nybyggnad av resecentrum i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Anbudsförfrågan avser nybyggnad av hyresbostadshus i sex lägenhetsvåningar med indragen vindsvåning samt anslutande markarbeten. Objektet är ett systerhus till den intilliggande fastigheten som är beläget på Stenbomsgatan 2, vilket uppfördes och färdigställdes under 2014. Total bruttoarea ca 2500 m2 .
Nybyggnad av gruppboende i Bollnäs
Avser nybyggnad av gruppbostad.
Exploatering av tomter, Bollnäs
Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Man ska även bevara ett gammalt byggnadsminne som finns i området.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Omfattar ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3 km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Nybyggnad av carportar i Bollnäs
Befintliga garagelängor som skall rivas består av 1st enkel samt 2st dubbelgarage längor. Vilka ersätts med nya carportar och skall innehålla totalt 65 platser för personbilar samt motorvärmare. Justering av tidigare belagda asfaltsytor, samt ny beläggning och målning av nya parkeringsrutor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lekstugor.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av marktransformator.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av teknikbod i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikhus järnväg, Bygglov för nybyggnad av signalkiosk Kilafors 27:2.
Nybyggnad av plank i Bollnäs
Bygglov för plank.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för rivning och nybyggnad av cykelstall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av mur i Bollnäs
Bygglov för mur.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 miljöhus Arbrå Kyrkby 28:13,Centralskolan 1,31:26,Smeden 1,Bro 10:1,Släggan 2.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bostadsbaracker.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: