Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Nybyggnad av gc-bro i Säter
Ovangårdarne 6:27 - nybyggnad av cykel- och skidövergång (motionscentralen).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi-lövåsen 1:7 - nybyggnad av transformatorstation (t053).
Nybyggnad av kontor i Säter
Säter 3:5 (reningsverket) - tidsbegränsat bygglov för uppställning av kontorsbodar t.o.m. 2025-12-31 samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 (salutorget och basarplan) - nybyggnad av laddstationsplatser för elbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (säters camping) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Säter
Aktören 3 - nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak över soptunnor).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bergbacken 1 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bergstäkten 1:6 - nybyggnad av transformatorstation, utbyte/rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av brygga i Säter
Färjeby s:6 och färjeby - strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: