Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Avser nybyggnad av ett LSS-boende. Byggplats ännu oklar.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Befintlig gödselplatta med betongsarg förses med väggar, tak och portar för ny funktion som maskinhall och förråd, kallt utrymme. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor enligt rambeskrivning VVS. Option 3: Komplett jordvärmeanläggning enligt rambeskrivning VVS.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av bro över Gessån
Ny bro inklusive anslutande väg och tillfällig förbifart.
Nybyggnad av idrottsplats i Säter
Enbacka 1:32 - nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av tvätthall i Säter
Fabriken 2 - nybyggnad av anläggning (biltvätt).
Nybyggnad av plank i Säter
Harpan 5 - rivning och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Bergbacken 1 - marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skinnarbo 1:1 - nybyggnad av 6 transformatorstationer Skinnarbo 1:1,Gammelgården 7:2,Salmakarbo 1:11,Finnbo 3:1,Markusbo 1:2,Elingsbo 6:2.
Nybyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (junkern 5) - periodiskt tidsbegränsat bygglov för uteservering maj-september 2019-2020.
Nybyggnad av staket i Säter
Uggelbo 1:3 - uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av transformatorstation (t757).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: