Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Detaljplanelagd för 60 lägenheter i närhet av ny förskola samt centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Avser nybyggnad av bostadsrätter ovanför hundbadet, Präst Källa.
Ny gång- och cykelväg längs väg 780 mellan Bispberg-väg 70
GC-väg vid Bispberg-V 70, Saltvik och Lindvallen Högfjällshotell.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av bilhall i Säter
Säter 3:8 - rivning av komplementbyggnad samt nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av lager i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av tält (prästgärdsskolan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 (salutorget och basarplan) - nybyggnad av laddstationsplatser för elbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (gränsgatan-åsenvägen) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (säters camping) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av automatstation i Säter
Övre heden 9:135 - nybyggnad av gastankningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi-lövåsen 1:7 - nybyggnad av transformatorstation (t053).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Säter
Skönvik 1:15 - nybyggnad av padelbanor samt anläggande av husbilsparkering.
Nybyggnad av brygga i Säter
Färjeby s:6 och färjeby - strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: