Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 74 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av biogasanläggning i Dalarna
Anläggningen ska byggas för behandling av ca 90.000 ton flytgödsel och flytande avfall och andra restprodukter. I anläggningen ingår bl.a. en mottagningshall, två rötkamrar som vardera rymmer 5000 kbm, lagertank för färdig biogödsel samt uppgraderingsanläggning för förädling till fordonsgas.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stora Skedvi
Planer finns för nybyggnation av nytt seniorboende på åkermark. Avvaktar svar från kommun och markägare.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.
Utbyggnad av fibernät i Göteborg
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 280 st. fastigheter inom området Ulvsjöarna Silvberg.
Nybyggnad av tvätthall i Säter
Övre heden 9:131 (tilltänkt avstyckning) - nybyggnad av anläggning (biltvätt).
Nybyggnad av stängsel i Säter
Gäddan 9 - bygglov för uppsättning av stängsel kring flerbostadshus samt marklov för nedtagning av två träd och flaggstång.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Stocksbro 12:2 - nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Stocksbro 14:1 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Stocksbro 6:7 - nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Storsveden 1:3 - nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av plank i Säter
Säter 4:5 - rivning och nybyggnad av plank (kristinegatan/östra långgatan).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 4:5 (badplats, ljustern) - nybyggnad av slogbod samt strandskyddsdispens.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: