Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Avser nybyggnad av äldreboende, 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Uppförande av 74 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av biogasanläggning i Dalarna
Anläggningen ska byggas för behandling av ca 90.000 ton flytgödsel och flytande avfall och andra restprodukter. I anläggningen ingår bl.a. en mottagningshall, två rötkamrar som vardera rymmer 5000 kbm, lagertank för färdig biogödsel samt uppgraderingsanläggning för förädling till fordonsgas.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Befintlig gödselplatta med betongsarg förses med väggar, tak och portar för ny funktion som maskinhall och förråd, kallt utrymme. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor enligt rambeskrivning VVS. Option 3: Komplett jordvärmeanläggning enligt rambeskrivning VVS.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av industrihus i Säter
Mora 5:15 - nybyggnad av filteranläggning vid industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Säter
Mora 8:46 - nybyggnad av parhus (6 st).
Nybyggnad av tvätthall i Säter
Fabriken 2 - nybyggnad av anläggning (biltvätt).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Landa 35:2 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Bergbacken 1 - marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bondhyttan s:5 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av stall i Säter
Övre heden 9:132 (säterdalens fäbod) - nybyggnad av paviljongtak, hoppa-i-hö-hus, djurstallar, entréramp och takad plats samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skinnarbo 1:1 - nybyggnad av 6 transformatorstationer Skinnarbo 1:1,Gammelgården 7:2,Salmakarbo 1:11,Finnbo 3:1,Markusbo 1:2,Elingsbo 6:2.
Nybyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (junkern 5) - periodiskt tidsbegränsat bygglov för uteservering maj-september 2019-2020.
Nybyggnad av barack i Säter
Säter 4:5 (pulkabacken) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av staket i Säter
Uggelbo 1:3 - uppförande av staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: