Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Ny gc-väg mellan Kråkberg-Bonäs i Mora
Belyst gc-väg, 650 m lång.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 1
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret i en första etapp. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 2
Option från projektid: 1328552. Avser resterande del på Lasarettsvägen. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Mora
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av hallbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av isolerad lagerhall.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av studentbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mora
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, rivning del av bef byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad förråd, rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av garage i Mora
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: