Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 2
Option från projektid: 1328552. Avser resterande del på Lasarettsvägen. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 1
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret i en första etapp. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Avser nybyggnad av studentbostadshus med 2 st lägeheter.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av hallbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Förhandsbesked nybyggnad av lagerlokal/verkstad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mora
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modul.
Nybyggnad av förråd i Mora
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, rivning del av bef byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad förråd, rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av trasformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: