Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Anläggande av rullskidbana i Mora
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Exploatering inför kommande nybyggnation av handelsområde i Mora
På uppdrag av Mora Kommun ska ett nytt handelsområde för skrymmande varor byggas. I detta projekt ska vägar, VA och belysning anläggas. Objektet är beläget vid Färnäs kvarn, Rödmyren ”Biltema rondellen” i Mora.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mora
Avser utbyggnad av VA-ledningar för 3 fastigheter vid Dryttvik.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Nybyggnad av carport i Mora
Avser nybyggnad av carport vid Moravattens återvinningscentral för förvaring av redskap. Carporten skall byggas som en tillbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Mora
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av filterstation vid vattentäkt.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Strandskyddsdispens för p-plats.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mässtält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: