Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Ombyggnation av VA-nät i Mora kommun
Avser omläggning av VA-ledningar i Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av maskin och lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Mora
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Noret 108:80,14:83.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Stranden 2:2,3:1.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för upplag och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av, och rivning av gammalt, servicehus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av tält Stranden 52:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: