Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av skola i Mora
Planer finns för ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Nybyggnad av kontor i Mora
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Mora
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av grupphus i Mora
Sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Avser nybyggnad av studentbostadshus med 2 st lägeheter.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Planprogram för Broåkern, Mora
Planprogrammet omfattar ca 150 bostäder för elever vid Mora gymnasium. Förslaget visar 5 alternativa sätt att uppföra elevbostäder. 2 olika varianter av bebyggelse på gräsplanen på Gödslan, 1 alt finns vid Kristinebergsgatan och 2 längs med Älvgatan.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Bygglov nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av stugby i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av tio övernattningsstugor.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av två tälthallar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av ishall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningsishall.
Nybyggnad av lekplats i Mora
Bygglov för lekområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: