Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av hotell, handelshus, parhus, radhus mm i Stöten
Totalt ca 950 bäddar. Kommer att bilda ett separat bolag som byggherre. Intresserade byggherrar ( för att köpa och bygga) kan visa sitt intresse till markägaren.
Nybyggnad av hotell i Stöten
Malung transtrands Kronopark 1:337 Uppförande av 70 lägenheter, 300 bäddar. Projektet vilar för närvarande.
Ny- och ombyggnad av väg 66 delen Östra Tandö-Bu
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en ca 7 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322.
Nybyggnad av skidnära bostäder i Sälen
Blandad bebyggelse. 30-40 byggrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sluttäckning av deponi och nya lagringsytor, Malung
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) på ca 6,5 ha och anläggnade av nya lagringsytor på drygt 1 ha kring anläggningens återvinningscentral med erforderliga arbeten.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Kläppen
Nybyggnad av 2 fritidshus med 16 lägenheter. Leverantör och installation av kaminer är Mur & Kaminkultur, Eldabutiken i Hedemora.
Nya krafttransformatorer till nytt ställverk i Närsjön, Sälen
Avser leverans och montering av 2 stycken 55/22 kV, 20 MVA krafttransformatorer till det nya ställverket i Närsjön. Ställverk finns på projektid: 1486248.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Schaktning och förläggning av nya optokablar m.m i Sälen
Avser förläggning av ca 20 km 24 kV kabel, kabelskarvning, optokabelförläggning och rörförläggning på en schaktsträcka om 5,5 km.
Nybyggnad av affärshus i Malung
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hotell i Malung
Nybyggnad av hotell och restaurang.
Nybyggnad av andelslägenheter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 andelslägenheter i Sälen.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Sälen
Avser nybyggnad av personalutrymmen samt garage/förråd.
Uppförande av avloppspumpstationer i Malung
Avser inköp av två avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av rörgalleriet och överbyggnaderna i av Vamas utförda schakter enligt angivna koordinater ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus (flytt av bef, byggnader).
Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Uppförande av tallrikslift.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 4 st fritidshus (16 lägenheter).
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (24 st lägenheter).
Nybyggnad av automatstation i Malung
Nybyggnad av bränsleanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkering på storbyn 25:17 och 25:7.
Nybyggnad av carport i Malung
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cisterner - Strandskyddsdispens.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen 5:590 & 5:591.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av sophus och förråd samt tillbyggnad av bef. förråd.
Nybyggnad av radiomast i Malung
Nybyggnad av teknikbodar samt kamera- och radiotorn för flygledning.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Jossätra 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av bod för aktivering/reklamplats.
Nybyggnad av servering i Malung
Uppförande av uteservering på Växlaren 4 & Växlaren 5.
Nybyggnad av telestation i Malung
Strandskyddsdispens - Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av cistern i Malung
Uppförande av 2 st cisterner.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av lager i Sälen
Avser tillfällig uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: