Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk Ripfjället i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 30 vindkraftverk på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby kommuner. En parklayout med 30 stycken 6 MW-verk skulle ge en årsproduktion på ca 670 GWh och skulle räcka för att försörja drygt 130 000 villor med hushållsel.
Nybyggnad av stugby i Malung
Ombyggnad av 8 st fritidshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Nybyggnad av stugby i Stöten, Sälen
Nybyggnad av 7 st fritidshus (28 lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Projektet omfattar 16 lägenheter som kommer att delas upp i två etapper fördelade på 3 eller 4 huskroppar. Tidigast byggstart hösten 2020.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Avser nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh) på Transtrands Kronopark 1:445, Transtrands Kronopark 1:446 (4 lgh) och Transtrands Kronopark 1:447 (4 lgh).
Leverans av transformator till kraftledning i Sälen, Dalarna
1 power transformer to substation Sälen, Sweden. The transformer will be connected to the 130 kV network on the HV side and 50 kV on the LV side. Size is 150 MVA. Delivery on site in Q3 2020.
Nybyggnad av industrihus i Transtrand
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Inköp och leverans av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare, Malung
Inköp samt option på inköp av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare i storlekarna ca 3 och 5 samt 2 m3. Avsikten är att köpa in ett antal behållare under 2020, för att prova funktionen och se hur det fungerar ihop med Vamas tömningssystem. Om det fungerar bra kommer ett större antal behållare att köpas in under perioden 2021 – 2023.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Sälen-Kläppen
Avser att säkra tillgång till kommunalt dricksvatten i Kläppen område enligt nuvarande och kommande Kommunens översiktsplan. Objektets läge: I Västerdalälven mellan Sälen by och Kläppens skidanläggning.
Nybyggnad av väg och gång- och cykelbana, Malung
Avser ny väg och GC-bana inklusive belysning. Vägen ska vara grusad senast 2020-11-30 för att sedan ligga över vintern 2020-2021. Slutbesiktning 2021-06-30.
Inköp av 2 avloppspumpstationer i Lindvallen
Avser 2 nya avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av överbyggnaderna och eventuellt slutligt montage av rörgallerierna.
Nybyggnad av lekplats/utemiljö i Malung
Anläggande av utemiljö på Ungärde skola
Nybyggnad av stugby i Malung
Bygglov för nybyygnad av 7 st fritidshus på Västra Sälen 8:17 .
Nybyggnad av affärshus i Malung
Nybggnad av handels och industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 10 st fritidshus (flerbostadshus 30 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av 2 st fritidshus (10 lägenheter).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus (30 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Transtrands Kronopark 1:409, 1:410, 1:411, 1:412, 1:413, 1:414, 1:415 och Transtrands Kronopark 1:423.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av carport i Malung
Nybyggnad av carport samt rivning av bef. garage.
Nybyggnad av förråd i Malung
Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av 2 st vindskydd på transtrand 1:8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Tudsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av braskamin.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malung
Bygglov för uppförande av höghöjdsbana på Västra Sälen 5:3 (flytt av befintlig bana).
Nybyggnad av omklädningsrum i Malung
Bygglov för moduelbyggnader för omklädningsrum på Västra Långstrand 1:5.
Nybyggnad av ställverk i Malung
Bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad ställverk och sabotageskydd för transformator på osanden 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på mornäs 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på sörsjön 10:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på transtrands kyrkby 4:8.
Nybyggnad av återvinningsstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på ungärde 3:17, 8:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 2:11, 17:10, 11:116 och 26:5,.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: