Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total 27 lägenheter. Entreprenör för betongtrappor är UBAB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Anläggande av överföringsledning mellan Leksand-Tällberg
Avser bottenförlagd sjöledning för vatten mellan Barkdal och Orsandbaden (sträcka ca 520 m) samt för vatten och tryckavlopp mellan Hjortnäs och Tällberg (sträcka ca 3300 m) inklusive landanslutningar. I Barkdal, Orsandbaden och Hjortnäs utförs landanslutning med borrning. I Tällberg utförs landanslutning med grävning.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad industribyggnad, skylt.
Nybyggnad av badbassäng i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning, rivningslov, anläggning av pool.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad utsiktstorn.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad garagebyggnad, uthus/förråd, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad plank, bäverhyddan, Nybyggnad plank, vattenreningshuset Noret 54:1.
Nybyggnad av nöjesfält i Leksand
Nybyggnad slänggunga med teknik- och kontrollrum, nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: