Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnad av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022. Byggplats okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 6 huskroppar. För kontakt: anders.backhans@gmail.com
Nybyggnad av parkeringshus och butik m.m. i Leksand
Uppförande av parkeringshus med butik i gatuplan.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.
Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Avser nybyggnad av restaurang vid skidanläggning Granberget i Leksand.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av bilverkstad i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad, bilverkstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, projekt 18218.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation t9026.
Nybyggnad av altan i Leksand
Nybyggnad av pergola i trädgård, samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av stuga för uthyrning.
Nybyggnad av carport i Leksand
Ändrad användning av uthus, nybyggnad av carport.
Nybyggnad av växthus i Leksand
Rivning och återuppbyggnad av växthus med ny placering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: