Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av småhus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av småhus i Leksand. Etapp 1 består av småhus. I etapp 2 kommer flerbostadshus att byggas, och finns på projektid: 1332594. För kontakt: anders.backhans@gmail.com
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 3 huskroppar. För kontakt: anders.backhans@gmail.com
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Nybyggnad av kall-och varmförråd, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av kall- och varmförråd samt kontrollrum till ställverk vid anläggningen i Leksand. Nybyggnad av ställverk finns på projekt ID 1550475.
Nybyggnad av väg i Leksand
Marklov för schaktning för anläggande av väg.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9209, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9226n, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution, t9054.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Leksand
Nybyggnad av golfstudio/träningsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: