Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Leksand
Projektet avser schaktning/fyllning, rivning av skola, uthus/förråd, nybyggnad av kök.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av växthus i Leksand
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad soprum, anläggande av p-platser.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Leksand
Tillfälligt lov, containerlösning för träning utomhus.
Nybyggnad av kontor i Leksand
Nybyggnad av kontorsbyggnad. Leverans sker med 1 bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: