Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Hedemora
Avser nybyggnad av skola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Hedemora
Nybyggnad av samlingsbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hedemora
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av grillstuga samt rivning av vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Ansökan om strandskyddsdispens gällande markförlagd elkabel.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Fline
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Hydraulisk modellering dagvatten Hedemora
Avser upprättande av en hydraulisk modell över en del av dagvattennätet i Hedemora tätort för att kartlägga dagvattensystemets kapacitet och begränsningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: