Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 78 lägenheter samt en lokal på ca 100kvm.
Nybyggnad av konserthall i Falun
Tidiga planer. Avser nybyggnad av konserthall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 4 tomter till försäljning.
Nybyggnad av punkthus på Britsarvet i Falun
Avser nybyggnad av 3 punkthus med totalt 61 lägenheter på Britsarvet, kv Vitsippan i Falun. Husen byggs i åtta, fem och tre våningar.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 30 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av radhus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 18 radhus i Surbrunnshagen, Leksand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås
Avser nybyggnation av 14 lgh.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar mm samt anläggande av 1 avloppspumpstation i Grycksbo och 1 avloppspumpstation i Bergsgården.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Anläggande av GC-väg samt angöringsytor i Falun, etapp 2
Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Etapp 2 blir Myntgatan, sträckan Strandvägen-Gruvgatan. Etapp 1 finns på projektid: 1229600.
Nybyggnad av butik i Falun
Bygglov för nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (hus 7).
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Efrikgården 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindskydd (slogbod) och torrdass.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av mur i Falun
Marklov för ändring av marknivå samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Jugansbo 15:15,15:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Stora Källviken 1:233,1:236.
Nybyggnad av bastu i Falun
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Falun
Rivningslov för rivning av tre befintliga garagelängor samt nybyggnad av tre garagelängor.
Nybyggnad av brygga i Falun
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning (gas).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: