Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och servicelokaler i Falun
Projektet omfattar flerbostadshus, stadsradhus, lokaler för handel och service. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier. 4-5 tomter till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Området ska få karaktären trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med 2-3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 2
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad. Utförs i två etapper. Hus 2 görs först.
Nybyggnad av äldreboende i Falun
Avser nybyggnad av äldreboende på Brittsarvet i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola i Falun
Avser nybyggnad en ny Södra skola på parkmarken belägen mellan Kommunernas Hus och den befintliga Södra skolan. Nybyggnaden planeras för en två-parallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolans utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 4 tomter till försäljning.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Falun
Projektet avser nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i centrala Falun innehållande 60 lägenheter.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten samt att säkerställa fastighetens kulturhistoriska värden. Detaljplanen medger bostadsändamål med undantag i bottenvåningen mot Falugatan där centrumändamål rekommenderas
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus, enfamiljshus och flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av kraftstation i Linghed, Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Linghed. Rivning av gammal kraftstation kommer ske först och finns på projektid: 1545279.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Yttertänger. Rivning av kraftstationer kommer först att ske och finns på projektid: 1545273
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Objektets läge är öster om Falu centrum och ligger väster om Högbobäcken mellan Surbrunnsvägen, Kungsgårdsvägen och Högbobäcken. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad gruppboende i Lilla Källviken, Falun
Avser nybyggnad av gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Utbyte av gång- och cykelbro i Falun
På grund av brister i bärverket ska befintlig gångbro över Masugnsströmmen i Korsnäs i Falun ersättas med ny GC-bro.
Nya VA-ledningar i Falun
Avser nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Staberg, Falun
Avser exploatering/anläggande av 20-25 tomter.
Utbyggnad av VA-ledningar i Falun
Utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i Kniva.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Falun
Avser exploatering inför nybyggnad av industriområde.
Anläggande av dagvattendamm i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (gruppbostad).
Nybyggnad av vårdbostad i Falun
Bygglov för nybyggnad av vård- och omsorgsboende och rivning av förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (14 stycken).
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av två stycken cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av stängsel i Falun
Bygglov uppsättning av industristängsel.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Anmälan av nybyggnad av nio stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av ställverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av byggnad för ställverk (ställverksbyggnad).
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av garage i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall (garage).
Mobila reservkraftverk i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av förråd (slogbod) och grillstuga, Falun
Avser två timrade monteringsfärdiga byggnader för utplacering i två olika naturreservat i Dalarna. Timmerbyggnaderna ingår som en del i Dalfolkets dopgåva till Prins Gabriel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: