Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier. 4-5 tomter till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Området ska få karaktären trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med 2-3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 2
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad. Utförs i två etapper. Hus 2 görs först.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Falun
Avser nybyggnad av äldreboende på Brittsarvet i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av F-6 skola i Falun
Avser nybyggnad en ny Södra skola på parkmarken belägen mellan Kommunernas Hus och den befintliga Södra skolan. Nybyggnaden planeras för en två-parallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolans utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Falun
Projektet avser nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i centrala Falun innehållande 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i fem våningar vid Kyrkbacksvägen.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus, enfamiljshus och flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Falun
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av seniorvillor i Falun
Söker tomt i Falun samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun. Miljöklass Silver.
Nybyggnad av radhus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 18 radhus i Surbrunnshagen, Leksand.
Anläggande av parkering i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av kraftstation i Linghed, Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Linghed. Rivning av gammal kraftstation kommer ske först och finns på projektid: 1545279.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Yttertänger. Rivning av kraftstationer kommer först att ske och finns på projektid: 1545273
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Utbyte av gång- och cykelbro i Falun
På grund av brister i bärverket ska befintlig gångbro över Masugnsströmmen i Korsnäs i Falun ersättas med ny GC-bro.
Leverans av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 2 krafttransformatorer, 63/80 MVA, som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nya VA-ledningar i Falun
Avser nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Staberg, Falun
Avser exploatering/anläggande av 20-25 tomter.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser nybyggnad av GC-väg.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun, etapp 1
Upptaget i cykelplan. Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Delas upp i etapper.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun, etapp 2
Upptaget i cykelplan. Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Delas upp i etapper. Detta avser etapp 2. Oklar omfattning
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Anläggande av dagvattendamm i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (gruppbostad).
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (14 stycken).
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av två stycken cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av 14 st förrådsbodar.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov nybyggnad av tält.
Nybyggnad av cistern i Falun
Bygglov uppförande av cistern.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank och stängsel.
Nybyggnad av stängsel i Falun
Bygglov uppsättning av industristängsel.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov/rivningslov nybyggnad av sophus och rivning av befintligt staket.
Nybyggnad av förråd i Falun
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Mobila reservkraftverk i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av panncentral i Falun
Bygglov nybyggnad av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: