Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Planer finns för bebyggelse av bostäder efter marksaneringen som finns på projektid: 1075360
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Falun
Projektet avser nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i centrala Falun innehållande 60 lägenheter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 36 lägenheter med en total boarea på 2 112 m2 för +55 och planeras stå klara 2021. De tre huskropparna, som byggs enligt deras koncept Nova, kommer att byggas samman med en vinterträdgård.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Avser nya bostäder på Vällanstigen i Falun.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Avser nya bostäder på Östra humlebacken i Falun.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Nybyggnad av fjorton kedjehus med carport och förråd.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Falun, etapp 2
Omfattning oklar i denna etapp. Etapp 1 finns på projektid: 1566665.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnation av 20 lägenheter i Sundborn, Falun.
Nybyggnad av radhus i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av 14 radhus om 130 kvm samt 8 radhus om 144 kvm i två plan.
Anläggande av parkering i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås
Avser nybyggnation av 14 lgh.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Objektets läge är öster om Falu centrum och ligger väster om Högbobäcken mellan Surbrunnsvägen, Kungsgårdsvägen och Högbobäcken. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad gruppboende i Lilla Källviken, Falun
Avser nybyggnad av gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Leverans av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 2 krafttransformatorer, 63/80 MVA, som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage i Falun
Projektet avser nybyggnad av pistmaskingarage inkl. personalutrymmen i plan 1 samt lokaler för föreningar på plan 2. Objektet är beläget på Lugnets skidstadion i Falun.
Nybyggnad av asfaltsbana och gc-väg i Falun
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfaltsbana för rullskidor m.m med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser nybyggnad av ca 500 m GC-väg samt va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar för intilliggande industrifastigheter. Källviksvägen ska breddas i korsningen Källviksvägen/Tunavägen.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av GC-väg. etappindelas p.g.a. en sträcka som inte är löst utrymmesmässigt.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun, etapp 2
Avser nybyggnad av GC-väg. etappindelas p.g.a. en sträcka som inte är löst utrymmesmässigt.
Utbyggnad av VA-ledningar i Falun
Utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i Kniva.
Nybyggnad av insamlingsbyggnad för återbruk i Falun
Avser byggnation på Falu återvinningscentral av en insamlingsbyggnad för att ta emot material som kan återbrukas. Byggnationen kommer bli en del i det som kallas Kretsloppspark och som ska leda till ett ökat återbruk genom att det ska bli enklare att lämna sina saker för återbruk istället för att slänga det.
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 4
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs.
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 6
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs. Detta projekt avser återställningsarbeten.
Anläggande av dagvattendamm i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 22 radhus och 10 kedjehus samt carport/förråd.
Nybyggnad av datorhall i Falun
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (36 lgh) och bullerplank.
Nybyggnad av kontor i Falun
Bygglov för nybyggnad av industri/lager med kontor.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lada.
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av slogbod och torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av sugtransformatorskyddsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält, plank och nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltanordning.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov för uppställning av container och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall (garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av byggnad för ställverk (ställverksbyggnad).
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av sex stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Anmälan av nybyggnad av nio stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av väg i Falun
Strandskyddsdispens för nybrytning av väg.
Nybyggnad av logi i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av logibyggnad.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för skolverksamhet.
Mobila reservkraftverk i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av förråd (slogbod) och grillstuga, Falun
Avser två timrade monteringsfärdiga byggnader för utplacering i två olika naturreservat i Dalarna. Timmerbyggnaderna ingår som en del i Dalfolkets dopgåva till Prins Gabriel.
Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, 25 meter långt samt 2,5-3 meter högt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: