Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 80 bostadsrätter vid östra sidan Maximtorget i Borlänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Kvarnsveden. Samarbete mellan Klarabo Sverige AB och SBB i Norden AB.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
I planförslaget talas det om 91 lägenheter och storleken på lägenheterna får ej överstiga 35 kvm.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 36 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter i Brf Mats-Knuts i Borlänge.
Nybyggnad av bostadshus i Åselby, Borlänge
Ägaren till Järnet 2 avser att köpa en del av Hytting 51:98 som idag är parkmark/allmänplats i gällande detaljplan. Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge, etapp 1
Nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning (såväl LTA som konventionella självfallsledningar), el och förberedelse för stadsnät. Inom objektet finns både kommunala och privata vattenledningar. Entreprenaden för område Norr omfattar cirka 8,5 km ledningsdragning och anslutning av cirka 160 fastigheter. Etapp 2 finns på projektid: 1626141
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar längs Faluvägen på sträckan Hemgatan-Barbergsvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Avser nybyggnad av tvätthall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av idrottsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning multisportarena.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3.
Nybyggnad av gångstråk i Borlänge
Marklov för anläggande av gångstråk.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/ridhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov schakt/fyllning avgrusning för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av kallgarage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kallgarage för reservkraftverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för omklädningsrum mm.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation och stödmur.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank vid befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för uppsättande av skärmtak samt utökning av antalet parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för uppsättande av tält.
Byte av stängsel vid ställverk, Borlänge Energi
Avser byte av delar av stängsel och grind runt utomhusställverken vid Tuna Hästberg, Berg samt Bullerforsen. Samtliga ställverk är belägna inom Borlänge Kommun.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: