Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Falun
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Nybyggnad av GC-väg i Södra Backa, Borlänge
Anläggning av gång- och cykelväg med belysning och träd längs Lustbergsvägen. I samband med detta ska en dagvattenledning D600 betong att byggas.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 2
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 4
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan till gc-väg norr om Maserskolan samt Masergatan framför Soltorgsskolan. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt ca 160 meter. Fjärrvärmearbeten omfattar ledningar på total sträcka av ca 470 meter.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Nybyggnad av kylanläggning.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd / nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för schakt/fyllning av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Burgrevgården 2:7 & 2:10.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd mellan 2 containers.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av visningsmodul / visningslägenhet.
Nybyggnad av damm i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av fångdamm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: