Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 52 bostadsrätter på Föreningen 1 i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 3
Planer finns för uppförande av ytterligare lägenheter vid Föreningen 1 i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1627235.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Kvarnsveden. Samarbete mellan Klarabo Sverige AB och SBB i Norden AB.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
I planförslaget talas det om 91 lägenheter och storleken på lägenheterna får ej överstiga 35 kvm.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av moderna lägenheter centralt i Borlänge. Objektet är beläget där Frälsningsarmén låg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Planer finns för uppförande av ytterligare lägenheter vid Föreningen 1 i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1627235.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 36 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter i Brf Mats-Knuts i Borlänge.
Nybyggnad av bostadshus i Åselby, Borlänge
Ägaren till Järnet 2 avser att köpa en del av Hytting 51:98 som idag är parkmark/allmänplats i gällande detaljplan. Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus.
Ev. Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnation av mindre bostadsrättsförening i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Kontaktledningsupprustning vid Borlänge Central
Kontaktledningsupprustning (spårdike).
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning multisportarena.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/ridhus. Kontakta inkopplat företaf för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorfundament.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank vid befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov schakt/fyllning avgrusning för parkeringsplats.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för omklädningsrum mm.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation och stödmur.
Nybyggnad av silo i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av silo, uppställande av containrar, installation av flispanna samt marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för anläggande av marktransformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd, tillfällig uppställning av container.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Byte av stängsel vid ställverk, Borlänge Energi
Avser byte av delar av stängsel och grind runt utomhusställverken vid Tuna Hästberg, Berg samt Bullerforsen. Samtliga ställverk är belägna inom Borlänge Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: