Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Kvarnsveden. Samarbete mellan Klarabo Sverige AB och SBB i Norden AB.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industrilokal på 200 kvm samt en kontorsmodul på 3x9 m.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av kiosk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kiosk/glass.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lagertält, marklov mm.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank (staket runt industriområde).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av spolplatta för hästar.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring för vatten Strandbro 14:6,Yttre Medväga 10:25.
Nybyggnad av gäststuga i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor samt rivningslov för befintliga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank samt spiraltrappa.
Nybyggnad av regionnät i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av kabelförläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning med pump.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hygienbod.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: