Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser tredje etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i ett plan.
Nybyggnad av bilhall i Borlänge
Avser nybyggnad av bilanläggning.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Nybyggnad av parhus och radhus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 14 bostäder i parhus och radhus i trä på platsen för Alsbäcks nedlagda skola.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Nybyggnad av bostäder i Vasaparken, Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Ca 70-80 lägenheter i 2 huskroppar.
Exploateringsarbeten för kontors-/handelshus i Borlänge
Projektet omfattar anläggande av gata, park samt gc-väg.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Nybyggnad av longeringshall.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av maskinhall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av maskinhall / uppfyllning och grusning av tomt.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Lennheden 1:23.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av ställverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för flytt av befintliga transformatorer samt nybyggnad av 3 st transformatorer och ett ställverk.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Nybyggnad av förksola/skolpaviljong.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov - Nybyggnad av lagerbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler för tillfälligt boende.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Uppförande av tält.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för takad grillplats samt anläggande av grusad yta.
Nybyggnad av gc-väg i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av anläggning / gång och cykelväg.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: