Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1. 50-70 nya lägenheter
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Nya lakvattendammar samt överföringsledning i Karlslund
Avser nybyggnad av lakvattendammar samt en överföringsledning.
Nybyggnad av ställverk inom Avesta
Avser utförande av ställverk vid produktionsanläggning.
Nybyggnad av högreservoar i Avesta
Avser nyproduktion av ny högreservoar utanför Horndal. Högreservoaren ska utföras med två cirkulära dricksvattenreservoarer av prefab betong samt en maskinhall innehållande maskinutrustning och personallokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av tank och maskinbyggnad inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tryckstegringsbyggnad) inom fastigheten stora dicka 5:13, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten förrådet 13, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: