Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Ny- och tillbyggnad av LSS-boende i Avesta
Avser ny,- och ombyggnad av LSS-boende.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Nybyggnad av kylanläggning i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ett kyltorn inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt carport/förråd inom fastigheten lindsnäs 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kopplingsstation inom fastigheten ombenning 1:33, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Näckenbäck 5:1,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten lastaren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: