Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av drygt 70 lägenheter, cirka 30 av lägenheterna ska utgöra så kallat trygghetsboende och är avsedda för hyresgäster omkring 70 år eller äldre. Utöver lägenheter ska huset innehålla lokaler för ett seniorcenter samt en ungdomsmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ledig mark ca 2900kvm för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Avesta
Nybyggnad av skola med samlokalisering av storkök och matsal samt entré på nedre plan och undervisningslokaler på övre plan. BTA ca 2100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ledig mark ca 4500kvm för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ledig mark ca 4343kvm för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Skogsbo, Avesta
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 7 lägenheter.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av raffinör mm i Avesta
Avser nybyggnad av raffinör mm.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 1
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 1, sträckan Dicka/Fors - Fornby/Horndal.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 2, sträckan Hede - By/Näs.
Nya lakvattendammar samt överföringsledning i Karlslund
Avser nybyggnad av lakvattendammar samt en överföringsledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Nybyggnad av högreservoar i Avesta
Avser nyproduktion av ny högreservoar utanför Horndal. Högreservoaren ska utföras med två cirkulära dricksvattenreservoarer av prefab betong samt en maskinhall innehållande maskinutrustning och personallokaler.
Upphandling av cykelställ och cykelpollare mm i Avesta, Hedemora och Ludvika
Avser nya cykelställ och cykelpollare, tillhörande väderskydd i form av tak samt servicestationer med pump för cyklar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Avesta
Avser nybyggnad av byggvaruhandel inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun. Omfattning oklar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten älvbro 1:53, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten brisen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd vid skola inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id 267852 ns51253 majsen) inom fastigheten majsen 3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id267852 ns49947 föraren) inom fastigheten föraren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id267852 ns68087 ravinen) inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ref: id276178 nordanö) inom fastigheten nordanö 8:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten åsbo 10:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser för boende inom fastigheten gullvivan 1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser inom fastigheten orren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av regionnät i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning för läggning av sjökabel inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av vårdhem i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdlokal inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats inom fastigheten avesta 3.5, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: