Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Trafiksäkerhetsåtgärder järnvägsövergång i Ingeborgbo söder Horndal
Planer finns på plankorsning alternativt port under järnvägen, flera alternativ utreds.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för nybyggnad kontorsbyggnad inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser inom fastigheten ässjan 4, avesta kommun.
Nybyggnad av stall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ligghallar inom fastigheten krylbo 7:12, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 4:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 7:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten grossbo 9:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppförande av murar inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vattendistributionsbyggnad inom fastigheten horndals bruk 2:29, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: