Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1. 50-70 nya lägenheter
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Nya lakvattendammar samt överföringsledning i Karlslund
Avser nybyggnad av lakvattendammar samt en överföringsledning.
Ny- och tillbyggnad av LSS-boende i Avesta
Avser ny,- och ombyggnad av LSS-boende.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lusthus inom fastigheten stjärnan 3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nis 248161 ät0221-l11 smedsbo-hovnäs) inom fastigheten gaddbo 3:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vaktstuga samt marklov inom fastigheterna västanfors 7:11 och västanfors 4:68, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten lastaren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kopplingsstation inom fastigheten ombenning 1:33, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av temporär skolbyggnad inom fastigheten krylbo 6:10, avesta kommun.
Nybyggnad av barack i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av baracker (moduler) inom fastigheten horndals bruk 2:33, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: