Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 1
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 1, sträckan Dicka/Fors - Fornby/Horndal.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 2, sträckan Hede - By/Näs.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt carport/förråd inom fastigheten lindsnäs 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av reservoar i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av kylanläggning i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ett kyltorn inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis251853 horndal-hede kp36940) inom fastigheten horndals bruk 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Näckenbäck 5:1,2:1.
Nybyggnad av paviljong i Avesta
Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten åsgarn 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten bofinken 1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten videt 10, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser och underjordsbehållare inom fastigheter månen 4, månen 5 samt månen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för carportar och parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Nybyggnad av nätstation på Högfors 6:1, Nickebo 1:5, Bennebo 9:1 och Karbenningby 6:1.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten föraren 10, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: