Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för nybyggnad kontorsbyggnad inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Nybyggnad av reservoar i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Nybyggnad av nätstation på Högfors 6:1, Nickebo 1:5, Bennebo 9:1 och Karbenningby 6:1.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten föraren 10, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten bofinken 1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten videt 10, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser och underjordsbehållare inom fastigheter månen 4, månen 5 samt månen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för carportar och parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis251853 horndal-hede kp36940) inom fastigheten horndals bruk 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 4:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 7:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av paviljong i Avesta
Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten åsgarn 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppförande av murar inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: