Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 2
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 2.
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av driftledning i Avesta
Strandskyddsdispens för förläggning av kanalisation för bredband inom fastigheten horntorpsskogen 1:12 och 1:4 , avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad (nod) inom fastigheten horndalsbyn 16:2, avesta kommun.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern inom fastigheten åsbo 9:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 7.1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten färjkarlsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 8:2, avesta kommun, Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 9:1, avesta kommun Morshyttan 8:2,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Rossberga 10:37,11:21,19:2.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 34:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns71070 knutsbo) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 5:56, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten fornby 2:1 (fornby norra) , avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 1:46, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rossberga 2:3, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: