Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang, reception m.m i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnad av restaurang samt butik och reception för Idre Himmelfjäll. Även allmänna toaletter.
Nybyggnad av kontorsbyggnad mm vid Idre ÅVC, Älvdalen
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad samt asfaltering, hårdgörande av ytor, stödmur, elstängsel, grindar samt schakt för VA/fiber/el.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (10 lgh). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (12 lgh). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen, etapp 2
Option från etapp 1 som finns på projektid: 1631536.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen, etapp 1
Projektet avser markarbeten och nybyggnad av två flerbostadshus med 4 st 3 rums lägenheter, med en bostadsyta på ca 65 - 70 m2, fördelat på två plan. Lägenhetsförråd i samma huskropp alt fristående byggnad, storlek ca 4 m2/lgh. Parkering för 12 bilplatser med motorvärmare, samt miljöstation, dimensionerad för 16 lägenheter.
Nybyggnad av leder för mountainbike i Idre
Avser moutainbikebanor i Idre fjäll.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 bostadsrättslägenheter på Idre Himmelfjäll.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer i Idre
Omfattar nybyggnad av två olika tryckstegringsstationer (Djuploken, Neptunus) för att förse både Idre by och Himmelfjäll m.fl. med dricksvatten från den framtida nya vattentäkten ”Storåa”.
Nybyggnad av va-ledning i Älvdalen
Avser nybyggnad av VA-ledning ca 5 km som kopplas samman med redan befintlig. Görs i samband med planer för nytt vattenverk som sedan kommer kopplas in i den nya vattenledningen.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av parhus och komplementbyggnad Foskros 10:189,10:190,10:191,10:192,10:194. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av vattenverk i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för vattenverk.
Nybyggnad av carport i Älvdalen
Nybyggnad carport och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad (bulk/tälthall).
Nybyggnad av pumpstation i Älvdalen
Ansökan strandskyddsdispens för pumpstation utan överbyggnad.
Nybyggnad av väg i Älvdalen
Marklov för väg.
Nybyggnad av carport i Älvdalen
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Nybyggnad av cementsilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: