Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborgs kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra till permanenta byggrätter för restaurang samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
5 parhus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 5
Projektet avser utbyggnad av avloppslednignar. Föregående etapp nr 4 har objektnr 861913 och 939810.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggnad av fem parhus och komplementbyggnad på Skönabäck 1:443, 1:444, 1:1445. Etapp 2: 1554339
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg etapp 2
Nybyggnad av tre parhus och komplementbyggnad på Skönabäck 1:443, 1:444, 1:1445. Etapp 1: 1548609
Nybyggnad av villor i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Avser nybyggnad av gym i Sölvesborg.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sölvesborg
Nybyggn av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Utbyggnad av gator och ledningar till Sölve industriområde i Sölvesborgs
Omfattar nybyggnad av nytt exploateringsområde med terrassering för 7 st fastigheter, lokalgata med full överbyggnad, VA-ledningar, pumpstation för spillvatten och dagvatten, belysning, fiber och el.
Nybyggnad av radhus i Sölvesborg
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggn av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av en mindre lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Sölvesborg
Nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggn av komplementbyggn.
Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av glasplank.
Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Periodiskt bygglov för sommarcafe/glasskiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: