Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av bostäder och marina i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av höghus, 4 - 7 våningar, med totalt 300 lägenheter samt marina med 130 båtplatser, sjömack och kallbadanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 2
I denna andra etapp byggs bostadsrätter. Det blir 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter( 45 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark. Projektet utföres i två etapper. Etapp 1: 1409615.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona
Planer i tidigt skede. Sanering av marken krävs innan någon byggnation kan påbörjas. Uppskattad byggstart och kostnad. Etapp 2 av detta projekt ligger på: 1076887
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av markbostäder i Torhamn Karlskrona
Tanken är att uppföra ca 60 marklägenheter för seniorboende. Marken kommer att försäljas, kanske under 2017. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumverksamheter i Karlskrona kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, centrumverksamheter, kontor och parkring.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsnäs, Karlskrona
Planförslaget omfattar ca 23 tomter, enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny faunapassage samt viltstängsel längs E22 mellan Jämjö-Brömsebro
Nytt viltstängsel längs hela sträckan (ca 12 km) och en faunapassage norr om Fågelmara.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola samt flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns på ny förskola för 16 barngrupper samt cirka 100 studentlägenheter.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus i Karlskrona
Rivning av gammalt parkeringshus. Nybyggnad av två parkeringsdäck med flerbostadhus ovanpå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av vattenledning, Karlskrona
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2023
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av Kaj på Verkö
Planer finns för nybyggnad av Kaj på Verkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bygghandel samt rivning av befintliga byggnader.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av fiskeväg.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen. Objektet kan komma att utföras i egen regi.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Rivning av byggnad samt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av försäljningslokal med kontor.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov för lekförråd samt nybyggnad av lekförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering/avställningsplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Avser ombyggnad/nybyggnad av fritidsbåtanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av omklädningsrum i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av tillfälliga omklädningsrum.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av garage, förråd Stäven 3,4.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga/småbåtsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Marklov för schaktning för parkeringar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlskrona
Avser installation av solceller på flerbostadshus. Objektet är beläget på Marieberg med följande adresser; Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1A-1E i Karlskrona.
Nybyggnad av hall för lagerhantering i Karlskrona
Avser uppförande av ett tält för lagerhantering på Mältans avfallsanläggning i Karlskrona.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för maskiner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: