Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Rivning av verksamhetsbyggnad
Projektet avser att Sternö Marina har beslutat att rivning skall utföras av kvarvarande verksamhetsbyggnader för tidigare verksamhet.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Exploateringsarbeten för industri i Karlshamn
Avser utbyggnaden av väg och vändplan med belysning, förläggning av el inkl. chakt för kabelskåp och schakt för kablage till framtida transformatorstation, förläggning av tomrör för fiber, vatten- och avloppslösningar, förläggning av fjärrvärme exkl. svetsning och muffning samt dagvattenhantering för verksamhetsområdet Stillerydsplan.
Nybyggnad av klubbhus i Karlshamn
Nybyggnad av klubbstuga, 650 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av sjöbodar i Karlshamn
Planer finns på bostadsbebyggelse såväl som friluftsliv och turism.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Karlshamn
Leveransen omfattar ett reservkraftverk på minst 300 kVA. Primär uppgift är att kunna förse pumpstationer och panncentraler med elförsörjning vid längre strömavbrott.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Rivning av byggnad samt nybyggnad av verkstadshall.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Reservkraftaggregat till biogasanläggning i Mörrum
Avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar.
Nybyggnad av mur i Karlshamn
Nybyggnad av mur och kulvertering.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation på Skärserås 2:1, svarvaremåla 1:7 och Högahult 1:37.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Karlshamn
Nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Guö 1:15, Köpegårda 1:70, Guö 2:23, Guö 1:18, Edstorp 1:3, Gundlatorp 1:10, Edstorp 1:3 och Guö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Vällust 1:3, Mellanbäck 1:20 och Mörrum 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation Torsteboda 1:2 och Brinkamåla 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlshamn
Anläggande av parkeringsyta.
Nybyggnad av cistern i Karlshamn
Nybyggnad av cistern, utbyte av 2 cisterner.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd på Mörrums-Björkenäs 1:108, 1:111, 1:112 och 1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Nybyggnad av komplementbyggnad (foderhus).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: