Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Avser nybyggnad av ishall i Karlshamn
Kabling i Karlshamn
Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Nybyggnad av växthus i Karlshamn
Leoparden 1 nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Ljungsjömåla 1:10 nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation Grimsmåla 1:4,1:5.
Nybyggnad av plank i Karlshamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Gustavsborg 4 nybyggnad av redskapsskjul till parcykel.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Horsaryd 3:1 rivningslov och nybyggnad för kontrollutrustning.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Hästaryd 1:2 nybyggnad av golfbilsgarage.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Karlshamn 6:3 nybyggnad av carport med stålstomme.
Nybyggnad av paviljong i Karlshamn
Asarum 3:19 och asarum 3:2 nybyggnad av cykelsskjul och paviljong.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: