Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och förskola i Vara
Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola samt F-3 skola. Diverse ombyggnationer av befintliga byggnader.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad och renovering av idrottshall samt fasadändring. Rivning : Id 1346341
Nybyggnad av förskola i Vara
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av förskola i Vara
ombyggnad av lågstadieskola till förskola med 5 avdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Vara
tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Tillbyggnad av kontor i Vara
Tillbyggnad av kontor 400kvm, pannrum och pelletssilo samt rivning av industribyggnad 1000 kvm.
Renovering-, om- och tillbyggnad av förskola i Vara kommun
Projektet avser renovering-, om- och tillbyggnad av förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av skolkök i Vara
Rivning, tillbyggnad, ombyggnad av förskolekök, utvändig ändring samt flyttning av förråd.
Rivning av Allébadet i Vara
Avser rivningsarbeten av Allébadet i Vara. Idrottshall: Id 1637168
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vara
Ombyggnad av sparbanksbyggnad till tandläkarklinik omfattar plan 1.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Vara
Entreprenaden omfattar i huvudsak installation av värmepumpsanläggning med bergvärmepump-/ar. På fastigheten Onsjö 1:22 finns två (2) byggnader med värme via fossilt bränsle med en (1) st oljepanna. Ny bergvärmepump ska placeras i befintligt pannrum. Alla befintliga installationer som saknar funktion vid nytt utförande t. ex. oljebrännare och oljetank med invallning ska rivas, saneras och återvinnas. När entreprenaden är klar ska två (2) byggnader förses med värme via bergvärmepump-/ar. Två (2) av byggnaderna ska förses med varmvatten från bergvärmepumparna via befintliga varmvattenberedare
Utvändigt underhåll av logi i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong och utrymningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: