Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Upphandlingen avser att teckna avtal med en konsult som ska hjälpa beställande myndighet att hitta en samverkanspartner. En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för ca 550 barn. Skolan ska ha en fullstor idrottshall i anslutning. Skolan ska stå färdig till höstterminen 2023.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Planer finns på nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Västfastigheter
Revisonsbesiktningar Elanläggningar för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till motionsanläggning och utvändig ändring.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Nybyggnad av bar i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och bar samt tillbyggnad av altan/brygga.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicehus 9.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus (3 toaletter) vid Sikhalls badplats.
Tillbyggnad av gym i Vänersborg
Avser utökning av gymmet, en ny träningssal, nya förråd och nya omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: