Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser om- och tillbyggnad av handelscentrum. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Rivning av duschar samt toalett vid fisktorget i Vänersborg
Rivning av allmän toalett och dusch vid fisktorget samt återställande av mark.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Rivning av kontorsbyggnad i Vänersborg
Avser rivning av 1-plans kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt ändrad användning från industriområde till handelsområde.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kiosk i Vänersborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av cykel/väderskydd.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Uppställning av 5 st byggbodar inom verksamhetsområde.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Uppsättning av solceller på skolmodul.
Utvändigt underhåll av hotell i Vänersborg
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Vänersborg
Utvändig ändring av kontorshus, insättning av dörr.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivning av garagebyggnader, luftslussar och inlastning samt rivning delar av industrilokal. Ombyggnad på Id: 1484737
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: