Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Paviljonger för skolverksamhet, Vänersborgs kommun
Avser paviljonger för skolverksamhet som ska inrymma 4 st lärosalar, 6 st grupprum, kapprum, WC, RWC, städ och teknikrum.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Projektet utförs av elever på byggskolan i kommunen. Utvändig och invändig ändring av Villa Björkås. Installation av brandtrapp sant bergvärme, invändig upprustning och ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Tillbyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av allmännas toaletter och teknikrum.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Nybyggnad av gruppboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av lokaler för brukare och personal på ca 75-80 kvm.
Rivning av Bandyns hus i Vänersborg
Avser rivning av Bandyns hus.
Invändigt underhåll av folkets hus, restaurang och kök i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering av restaurang och kök.
Nybyggnad av kiosk i Vänersborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Uppställning av 5 st byggbodar inom verksamhetsområde.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Uppsättning av solceller på skolmodul.
Utvändigt underhåll av garage i Vänersborg
Utvändig ändring av garage- Takbyte.
Utvändigt underhåll av kontor i Vänersborg
Utvändig ändring av kontorshus, insättning av dörr.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Vänersborg
Ändrad användning av lager till livsmedelsaffär.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: