Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad och ROT-renovering av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och ROT-renovering av skola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation. Rivningsarbeten påbörjas i maj 2020.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola. Hus A: Ombyggnad ca 115 kvm och omfattar ombyggnad på plan 2 skötrum/wc samt omarbetning av befintlig kapprum på plan 1 byggs befintlig förskoleverksamhet om till personal- och kontorsrum. Hus B: ombyggnad ca 500 kvm och tillbyggnad ca 390 kvm. Ombyggnad av 3 förskoleavdelningar till en nattisavdelning med två förskoleavdelningar samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnad nya entréer med kapprum, ateljé och nytt fläktrum mm. Nybyggnad av en förrådsbyggnad på förskolegård.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning av hiss CS 1 och CS 2. Hiss C2 ersätts med en ny hiss som nyttjas av personal, för säng och godstransport samt besökare och patienter.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärslokaler, uppsättning av nya skyltar samt ommålning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om periodiskt bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbod.
Utvändigt underhåll av butik i Uddevalla
Avser utvändig ändring av butikslokaler.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Uddevalla
Avser ändrad användning av annan byggnad eller anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: