Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badhus som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2020.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation. Rivningsarbeten påbörjas i maj 2020.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning av hiss CS 1 och CS 2. Hiss C2 ersätts med en ny hiss som nyttjas av personal, för säng och godstransport samt besökare och patienter.
Scenrigg till Rampen på Källdalsskolan i Uddevalla
Projektet avser att entreprenören installerar sex stycken fästpunkter i taket där utrustningen kan hängas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av murverk och fasadputs på kyrka i Ljungskile
Projektet avser renovering av murverk och fasadputs på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnader för ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av barack i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av barackmoduler.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till undervisningslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: