Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 7-9 skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Rivning av befintlig affärsbyggnad på 950kvm. Nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt 950 kvm kontorshotell.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Nybyggnad av skolbyggnad, förråd samt murar och plank.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad där byggnadens bärande delar berörs, planlösningen påverkas och ny ventilation installeras.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för personalutbildning.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage till utbildning.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2018-08 - 2019-03 för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar 2018-11-01 - 2021-05-30.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av returrum och bodar.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad samt ändrad användning till skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar, omprofilering av automatstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: