Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad och ROT-renovering av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och ROT-renovering av skola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Torp, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Markarbeten påbörjas i december 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på förbindelsegången mellan block CS och A på sjukhuset.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad. Byggstart oviss.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 i sjukhus.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad kostnad.
Nytt brandlarm i kommunhus i Uddevalla
Projektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd i kommunhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Avser ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av garage.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uddevalla
Avser en liten fasadändring.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.
Uv-skydd bassängområde i Uddevalla
Projektet avser ett vädertåligt Uv-skydd som ska ge ett skuggat område över en rund babybassäng (8 meter i diameter) inom ett frilufts badområde som ligger inom ett naturreservat. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: