Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Brandlarm i skolor/förskolor i Uddevalla
Projektet avser brandlarm i skolor/förskolor under 3 år (1 mkr/år).
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lokal för handelsändamål.
Tillbyggnad av fiskbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av "take away" del i fiskeaffären som ska möjliggöra för kunder att kunna köpa delikatesser och äta i butiken.
Tillbyggnad av kiosk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad, flytt av vägg med dörr.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för flyttning av förskolemodul.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilationssystem i skolbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser byte av textilgolv och elradiatorer i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: