Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Projektet avser att befintligt köpcentrum rustas upp och omkring 30 nya butiker och restauranger kommer att skapas.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och utvändig ändring av affärsbyggnad samt ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Service och underhåll av hissar i Uddevalla
Projektet avser löpande service och underhåll på hissar. I upphandlingen ingår mindre reparationer och dygnet runt jour. Avtalstid 2019-02-01 - 2021-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pastorsexpedition i Ljungskile
Projektet avser ombyggnad av pastorsexpedition.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall, omklädningsrum.
Tillbyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av parkeringshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fasadelement på parkeringshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad (modulbyggnad).
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från detaljhandel till livsmedel t o m 2020-01-31.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Uddevalla
Anmälan för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn och två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat torn 36 meter samt tre teknikbodar.
Renovering av fönster mm på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, dörrar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takrengöring på skola i Uddevalla
Avser takrengöring samt algbehandling på Uddevalla gymnasieskola.
Renovering av fasad på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: