Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig affärsbyggnad på 950 kvm och nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt kontorshotell 950 kvm.
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Ombyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och utvändig ändring av affärsbyggnad samt ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Service och underhåll av hissar i Uddevalla
Projektet avser löpande service och underhåll på hissar. I upphandlingen ingår mindre reparationer och dygnet runt jour. Avtalstid 2019-02-01 - 2021-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad där byggnadens bärande delar berörs, planlösningen påverkas och ny ventilation installeras.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för personalutbildning.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall, omklädningsrum.
Ombyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar, omprofilering av automatstation.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2018-08 - 2019-03 för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar 2018-11-01 - 2021-05-30.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av returrum och bodar.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad samt ändrad användning till skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Uddevalla
Anmälan för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn och två teknikbodar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ändrad användning av garage till utbildning för fordonsteknik, gymnasie.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: