Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser. Markarbetet påbörjades i juni 2018.
Renovering av skola i Trollhättan
Avser ombyggnad av Hus JK som idag är Magnus Åbergsgymnasiet. Efter renoveringen så ska Slättbergsskolan flytta in i lokalerna.
Tillbyggnad av personalutrymmen vid simhall i Trollhättan
Avser tillbyggnad av Sjuntorps simhall med personalutrymmen i form av omklädningsrum, kontor och mötesrum m.m.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Rivning av svalltorn och pumpstation i Trollhättan
Avser rivning av svalltorn och pumpstation.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage, kundparkering samt skylttavlor.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat till och med 2019-04-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ändrad användning från kontor/lager till förskola, tidsbegränsat lov t.o.m. 2028-06-01.
Takbyte på Åsaka bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av galleria i Trollhättan
Bygglov fasadändring vid ny entré.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring, tillbyggnad samt ändring av ventilation i sjukhusbyggnad.
Takbyte på Upphärad bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Åsaka hemvärnsgård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av klubbhus i Trollhättan
Avser upprustning av klubbhuset och asfaltering av spelyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: