Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser. Strategisk partnering.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Återuppbyggnad av 1/3 av förskolan som drabbats av brand. Stomrivning, fasadarbete samt takbyten m.m
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring. Fasadmålning.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Utvändigt underhåll av galleria i Trollhättan
Bygglov fasadändring vid ny entré.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av affärslokal samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Nybyggnad av restaurang.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ändrad användning från kontor/lager till förskola, tidsbegränsat lov t.o.m. 2028-06-01.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av pannrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på bensinstation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på kyrka.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kvarterslokal till förskola/dagverksamhet.
Ombyggnad av cafeteria i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från teater/biosal till café.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av manöverbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avserändrad användning från lager/butik till idrottsanläggning, Bygglov utökning av befintlig veranda Grafiten 1.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av belysning och ventilation i tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Byte av dörrar i stora trapphuset i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av samtliga dörrar i stora trapphuset.
Ny belysning i garage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: