Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - bygg, Trollhättans kommun
Avser byggnadsarbeten och snö på tak. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av varuhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av varuhus på ca 8500 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm. Rivning av en befintlig avdelning.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av torgbyggnad i Trollhättan
Ny torgbyggnad Drottningtorget Trollhättan.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalstiden kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - Måleriarbeten, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av biograf i Trollhättan
Nybyggnad av biograf.
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kulturmiljöbyggnader i Trollhättan
Restaurering av kulturmiljöbyggnader på gamla Stridsberg och Biörk i Trollhättan
Nybyggnad av maskinhall i Trollhättan
Nybyggnad av maskinhall.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Ändring av handelslokal.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av hiss 39 i sjukhus. Hiss 39 på NÄL, har passerat sin tekniska livslängd och skall bytas ut. Då hissen nyttjas av personal för akuttransporter och är mycket viktig för verksamheten, ska den utrustas med UPS aggregat för att klara ett begränsat antal resor vid strömavbrott.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
På förskolan Husaren ska ett nytt luftbehandlingsaggregat ersätta befintligt aggregat. Kanalsystem ska kompletteras. Erforderliga byggarbeten ingår. Aggregat ska kopplas upp till överordnad Scada-system.
Ramavtal avseende övervakningsutrustning, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Trollhättan.
Byte av två pumpar i befintlig pumpgrop på Lyrfågelskolan, Hus A.
Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ombyggnad från butik till restaurang.
Utvändigt av brandstation i Trollhättan
Två stycken nya grindar för fordonstrafik och två stycken gånggrindar samt anslutande stängsel till befintligt skall anläggas. Grindarna för fordonstrafik skall vara elektriskt motordrivna och styras via utbyggt passagekontrollsystem.
Nybyggnad av arbetsbod i Trollhättan
Nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Nybyggnad av modulbyggnad för förskola (tidsbegränsat 2021-2026).
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 200701-230531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201101-220531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202008 - 202104).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container.
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: