Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - bygg, Trollhättans kommun
Avser byggnadsarbeten och snö på tak. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av varuhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av varuhus på ca 8500 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Utbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalstiden kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Nybyggnad av torgbyggnad i Trollhättan
Ny torgbyggnad Drottningtorget Trollhättan.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - Måleriarbeten, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av kulturmiljöbyggnader i Trillhättan
Restaurering av kulturmiljöbyggnader på gamla Stridsberg och Biörk i Trollhättan
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Ombyggnad av skola i Strömslund
Avser hissbyte i hus 3.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av hiss 39 i sjukhus. Hiss 39 på NÄL, har passerat sin tekniska livslängd och skall bytas ut. Då hissen nyttjas av personal för akuttransporter och är mycket viktig för verksamheten, ska den utrustas med UPS aggregat för att klara ett begränsat antal resor vid strömavbrott.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan
Projektet avser omläggning av allt tätskikt på tak (betongbjälklag) samt byte av takbrunnar för delar av tak på sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
På förskolan Husaren ska ett nytt luftbehandlingsaggregat ersätta befintligt aggregat. Kanalsystem ska kompletteras. Erforderliga byggarbeten ingår. Aggregat ska kopplas upp till överordnad Scada-system.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Nybyggnad av solcellsanläggning på ca 1,63 MW vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Ändring av handelslokal.
Ramavtal avseende stängsel inkl. montering, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
RFI- upphandling av ramavtal för ljud & ljus i Trollhättan
Avser ljud & ljustjänster med tillhörande scentjänster för diverse arrangemang i Trollhättans Stad.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 200701-230531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 2020-03-15 - 2021-05-30).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat mars 2020 - september 2020).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat tom 24-12-31).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container(tidsbegränsat 20200217-20200830).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/containers och parkeringar (tidsbegränsat 20200501- 20220630).
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.
Rivning av telestation i Trollhättan
Rivning av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: