Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och mottagningskök.
Ombyggnad av museum i Tidaholm
Ombyggnation av kulturhistoriskt värdefull byggnad genom partnering, fas 1 konsultuppdrag med tillämpning av ABK 09, fas 2 totalentreprenad med tillämpning av ABT 06, generalentreprenad Denna förfrågan omfattar ombyggnation av Tidaholms museum som skall ersätta nuvarande byggnad för verksamheten ”Barnens hus”. Efter ombyggnaden skall byggnaden bland annat innehålla följande: Nuvarande museiverksamhet i delar av byggnaden (berörs till största delen ej av ombyggnaden) Yta för ”Barnens hus”-verksamheten Nytt cafékök Nytt snickeri Ny sy-ateljé 8 st nya kontorsarbetsplatser Nytt personalkök Nytt personalrum Nya omklädningsrum samt nytt RWC
Tillbyggnad av tennis- och padelhall i Tidaholm
tillbyggnad av omklädningsrum, kontor, konferensrum samt mini-gym,
Nybyggnad av tennishall och padelhall i Tidaholm
Uppförande av tennis och padelhall.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på Stadshuset i Tidaholm
Renovering av tegelfasader på stadshuset i Tidaholm. Vidare skall träpanel bytas till ny fibercement, fasadpersienner rivas, vissa fönster bytas till nya samt nytt solskyddssystem monteras.
Ombyggnad av kök vid äldreboende i Tidaholm
Byte av kokgrytor, golvgropar inkl. eventuella anpassningar i golv samt in- och urkoppling av el och vs.
Rivning av kontorsbyggnad i Tidaholm
Rivning av äldre kontorsbyggnad. Objektet utgörs av byggnad är i två plan + vind, delvis uppförd på källare. Fasaden består av stående träpanel och eternitskivor. Tak är utförda av råspont med ytbeklädnad delvis av eternitskivor och delvis med tegelpannor.
Tillbyggnad av affärshus i Tidaholm
tillbyggnad av affärslokal, cirka 30 kvm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: