Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök. Byggstart tidigast augusti 2020.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2020.
Upprustning av camping i Grebbestad
Omfattar bla bygga skärmtak vid servicehus, uppdatering av restaurang, byte av ytterdörrar, utebelysning samt markarbeten med planteringar och asfaltering mm.
Flyttning av moduler till förskola i Rabbalshede
Projektet avser flytt av befintliga moduler från Hedeskolan till Rabbalshedeskolan. Uppskattad kostnad.
Inhyrning av moduler till skola i Fjällbacka
Projektet avser inhyrning av moduler till skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för flytt av servicehus på fjällbacka camping.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 meters torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber, rivning av befintlig teknikbod för fiber.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum för ventilationsutrustning på förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad balkong på restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av solpaneler och skärmtak på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butikslokal till vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: