Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande bl a klassrum, grupprum personallokaler, gemensamhetsytor.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av restaurang samt skyltsättning.
Ombyggnad av radiatorvärmesystem vid Strömstad sjukhus
Avser ombyggnad och injustering av radiatorvärmesystemet enligt högflödesprincipen för att minska energianvändningen och förbättra inneklimatet.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 och strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16, kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettkur.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:25 - kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för baracker som personalbostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Strömstad
Skogar 1:52 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal (bingoverksamhet). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av receptionsbyggnad, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: