Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av skola för ca 525 elever, med idrottshall, matsal, kök samt lektionssalar.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Direktupphandling av finsnickerier, Västra Götalandsregionen
Avser direktupphandling av finsnickeri.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Ombyggnad till personallokal i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig gemensamhetslokal till personallokal.
Ombyggnad av personallokal m.m i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig tvättstuga samt om- och tillbyggnad av personallokaler för kvartersgrupp.
Ombyggnad till kontorshus i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga personallokaler till nya kontor för boendesociala enheten samt norra distriktskontoret, ny konferenslokal m.m.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Avser ombyggnad samt ytskicktsrenovering av kontorsbyggnad till boende av tillfällig karaktär samt behandlings- och gemensamhetsutrymmen för Sektor socialtjänst.
Installation av larm vid förskola i Skövde
Avser installation av brandlarm och utrymningslarm i förskola.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för nybyggnad av kontor och bussgarage.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - entresolbjälklag.
Tillbyggnad av klubbhus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad. Ändring utav utrymningsväg.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Anmälan för ändring av affärsbyggnad. Byter ut två kylmedelskylare samt ställning.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser en liten tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för byte av garageportar.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: