Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad till skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Programutredning. Avser nybyggnad av förskola.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av skolkök till moderna kök med ny logistik, ny köksutrustning och nya installationer.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Installation av larm vid förskola i Skövde
Avser installation av brandlarm och utrymningslarm i förskola.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Skövde
Ändrad användning och bygganmälan för uppsättning av skylt.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Ändring av affärsbyggnad. Mellanväggar, kök, brandskydd och ventilation.
Invändigt underhåll av spa i Skövde
Ändring av tvättstuga till spaanläggning.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig uppställning av bodar t o m 2022-12-31.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Uppsättning av skylt samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum i Skövde
Utvändig ändring av Resecentrum, solceller.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser en liten tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Tillbyggnad av klubbhus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, ändrad användning och utvändig ändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad samt skyltanordning.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Ändring av ventilation. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: