Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen (objektnummer 1631424) beräknas vara sommar 2021. Byggstart oviss.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2021.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad. Av de åtta projekt som upphandlingen omfattar avser staden att utföra minst två projekt inom närtid vilket motsvarar en investering på ca 200 miljoner.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Lokalanpassning av kontor i Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9301
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9321
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9371
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning LBA 401, 402, 403 samt frånluftsfläktar i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadändring av skola i Mölndal
Avser fasadändring av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av carport i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, carport.
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Tidsbegränsat lov, ändrad användning livsmedel.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Tillbyggnad av förskola, skärmtak.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Mölndal
Ändring av byggnad, muralmålning.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mölndal
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: