Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av skola på Eklanda, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9301
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9321
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9371
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation i Lindome
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, dusch och våtutrymmen. Uppskattad kostnad.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av personallokal i Mölndal
Tidsbegränsat lov, kontorsetablering och personalbodar.
Ombyggnad av klinik i Mölndal
Ändrad användning från industri till klinik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/installation av apparatrum.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mölndal
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring ventilationshuv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad ändrad användning.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalett i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, wc-kabin.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Utbyte av ducar i skolor m.m i Mölndal
Avser utbyte av ducar i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: