Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad samt rivning av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola hus A samt rivning av hus B, C och E.
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av förskola till klassrum och grupprum samt tillbyggnad av entré på plan 2.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast oktober 2018.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola med option på byte av tak. Byggstart oviss.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av studenthotell.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av spiraltrappa, utvändigt.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, ny dörr i fasad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll av bowlinghall i Mölndal
Avser invändigt underhåll av bowlinghall såsom byte av bl.a banor och mattor.
Installation av solcellsanläggning på förskola i Mölndal
Avser installation av solcellsanläggningar på tak på Stretereds förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: