Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av kontor i Lidköpings kommun
Ombyggnation av lokal för Vård & Omsorgsförvaltningen i Sockerbruket på Totalentreprenad. Objektet avser ombyggnation av lokaler i Sockerbruket för Lidköping Kommun, Vård & Omsorg. Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för V&O Etapp 2: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för E-sportcenter Etapp 3: ombyggnad av f.d. förråd på plan 3 kontorslokaler för V&O, ca 225 m2
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Ombyggnad av mottagningskök i Skaraborg
Ombyggnad av produktionskök till ett mottagningskök.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Nybyggnad av kontor- och personalbodar i Lidköping
Leveransen omfattar fullt utrustade kontors- och personalbodar. Avtalet är inte exklusivt. Hyra av bodar kan förekomma även från annan leverantör. Bolaget kommer under perioden 2020-22 att byta ut två äldre pannor mot en ny. Dessutom kommer en ny rökgasrening och ångturbin att installeras liksom nya ledningar för ånga och fjärrvärme mm. Anläggningen projekteras som en delad entreprenad. På byggplatsen ska kontors- och personalbodar etableras. Denna förfrågan avser hyresavtal för bodar under projekttiden
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende el-arbeten i Lidköping
Avtalstiden är 2020-03-02 - 2022-03-01 . Möjlighet till förläning av ett år.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ny placering av industribyggnad (maskinhall) och personal- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning, från kontor och produktionslokaler till kontor och personalutrymmen.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kyrka, tillbyggnad av kupol.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från hvb-boende till vandrarhem samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av industribyggnad till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation i affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för installation av solceller.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bilhall/auktionshall.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad/kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: