Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bilhall/auktionshall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning och bostad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kyrka, tillbyggnad av kupol.
Rivning av kiosk i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av kiosk.
Nybyggnad av barack i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lidköping
Anmälan om installation av solceller, ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation i affärs/kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning. Restaurang utökar verksamhet och tar över en yta som tidigare varit butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus, byte av fasadfärg samt nya skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: