Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Omyggnad av kontor i Lidköping
Objektet avser ombyggnation av lokaler i Kv. Pumpen Lidköping Kommun för kommunens VA enhet.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Projektet avser genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av klubbhus i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för föreningslokal.
Nybyggnad av kiosk i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk entrebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Tillbyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors-/affärshus (installation av två fönster).
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad (fasadbyte).
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning från garage till garage, kontor, utbildningslokal.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av byggnad, från stödboende till bed & breakfast.
Rivning av maskinhall i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinhall.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: