Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 339 st.

Nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser utveckling av flygplatsområdet med nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler, totalt ca 900 000 kvm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym. Leed och Well certifierat
Nybyggnad av kontor Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnader upp till 15 våningar. Gipsmontage: Jussila Bygg AB, Kantarellvägen 8, 442 90 Kungälv, tel 073-4167089. Dörrar: Derome AB, Jonas Mark. Solskydd: Thorens, Anders Berkander. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av högskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020.
Nybyggnad av designcentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av designcentrum.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola F-9 samt tillagningskök, skolan är sammanlänkad med en fullstor idrottshall.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC på plan 2. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Rivning hus D: ca 1000 kvm samt sanering. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus F: Fristående ÅV-hus ca 40 kvm. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Har tidigare ingått i objektnummer 1186728. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 6, 14 och 16 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2019. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Castellum har byggrätt på 9000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 15 våningar samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av exteriören samt ett flertal kontorslokaler. Samtliga befintliga centrala installationer kommer att bytas ut avseende både ventilation, värme, kyla samt el. För att kunna iordningställa exteriören krävs att vissa delar av byggnaden rivs och återuppbyggs. I samband med dessa arbeten sker en påbyggnad (ca 1800 kvm) med framförallt kontorsytor men även vissa teknikytor. Solskydd: Thoréns Markis & Persienn AB, Marieholmsgatan 54, 415 02 Göteborg, tel 031-7025520-
Nybyggnad av temporärt parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 700 platser.
Om och nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall samt ombyggnad av hus A.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Nybyggnad av logistik och lager
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré.
Nybyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en huvud-kyrksal med 1000-1200 sittplatser som med flexibilitet ska möta både församlingens allmänna gudstjänstbehov så väl som en ökad maxkapacitet för musikaler, konserter och andra större sammanhang. Kompletterande kyrksalar, Ett öppet flexibelt och välkomnande kyrktorg ( det vill säga entrérum). Ett café med förutsättningar för lunchservering under vardagarna mm. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av byggnad D (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och nybyggnad av skola Hus G.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (hus G) för ca 400 elever och rivning av befintlig skolbyggnad B (inkl idrottshall. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärshus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare.
Nybyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2020.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum (115 kvm).
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal, riva/demontera provisorisk lekgård, nybyggnad av komplementbyggnad samt iordningställa norra delen av lekgården. I tidigare entreprenad har bottenplatta inkl källare färdigställts med kompletterande mark- och dräneringsarbeten (objektnummer 1179359).
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av parkering i Göteborg
Markanvisat till P-bolaget. Projektet avser nybyggnad ca 6500 kvm parkering. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 72 barn och ett tillagningskök. Grunden blir platta på mark.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser viss ombyggnad av befintliga lokaler i hus D, E och F, samt en tillbyggnad från norra gaveln på hus F. Utbyggnaden omfattar ett arbetslag med fyra stycken klassrum, fyra stycken grupprum, kapprum, ett samtalsrum samt arbetsrum för lärare.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av kontorshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsdäck med 60 platser, miljörum och cykelförråd.
Nybyggnad för restaurangändamål i Göteborg
Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen och har en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Avser fasadändring, tillbyggnad av komplementbyggnad, samt skyltlov ombyggnation av Sibylla till Max restaurang.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart oviss.
Förbättring av inneklimat i skola i Göteborg
Projektet avser förbättring av inneklimat i gymnasieskola och omfattar ombyggnad av ventilationssystem, byte av belysningsarmaturer samt byte av undertak i byggnad Anglia på Lindholmen. I entreprenaden ingår även balansering, injustering och kontroll av värme- och ventilationssystem för att säkerställa projektets huvudsyfte - ett gott inomhusklimat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av restaurang. Byggstart tidigast augusti 2020.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av kontor, verkstad och lagerbyggnad, 9 stycken moduler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser anpassning av 4 operationssalar på plan 4 med tillhörande utrymmen samt byte ventilationsaggregat i fläktrum plan 5 samt arbeten på plan 3 som berörs av arbetena på plan 4 samt pumpbyte på plan 99.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och utställningshall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från auktionsverksamhet till utbildningslokaler.
Rörpostentreprenad på sjukhus i Göteborg
Projektet avser kompletta, funktionsfärdiga och driftssäkra system inklusive projektering, leverans, installation, programmering, driftsättning, integrering med byggnadernas passersystem mm.
Ombyggnad av Slottsskogsvallen i Göteborg
Projektet avser en utvändig renovering av Slottsskogsvallens huvudbyggnad och anslutande läktare och omfattar i huvudsak ny träfasad, putsning av sockel, nytt tak på läktare inkl förstärkning av befintlig stålkonstruktion, nytt skärmtak till entrén, byte av vissa dörrar och fönster samt rivning inkl sanering av miljöfarligt avfall bl a asbest, PCB-fogar och blyhaltig färg.
Ombyggnad av arenaventilation mm i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av system för arenaventilation med tillhörande byggåtgärder. Huvuddel 1: Avser ombyggnad av ventilationssystem TF1 samt allmänventilation i snickeri och verkstad och därmed sammanhängande arbeten. Huvuddel 2: Avser installation av avfuktare för ventilationssystem TF6 samt därmed sammanhängande arbeten.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Renovering förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av ytor och nya ytskikt, byte av fönster, anpassning av kök och tillgänglighetsanpassning samt diverse utvändiga arbeten så som målning av fasad på förskola samt omfattande markarbeten. Uppskattad kostnad.
Tillfälliga moduler vid skola i Göteborg
Projektet avser inhyrning av tillfälliga moduler till skola. Modulerna ska innehålla 14 klassrum F-6 i 2 plan med mottagningskök och matsal. I entreprenaden ingår även erforderliga markarbeten för grundläggning, anslutning av teknisk försörjning och inhägnad. Uppskattad kostnad. Hyrestid är 24 månader.
Akutåtgärder bygg, sanering mm på förskola i Göteborg
Projektet avser akuta åtgärder på förskola med bl a byte av tak, ytterdörrar och fönster, stammar ska bytas då man har haft stora problem med avloppsrör. Fuktskador i källarvägg och andra ställen behöver åtgärdas och även vissa lekredskap byts ut och kompletteras. Dagvatten och spillvatten ledningar separeras.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av dagliga verksamhetslokaler på plan 3 till folktandvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Fasadrenovering på terminal/kontor mm i Göteborg
Projektet avser ny fasad på en gavel på terminal/kontor.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Fasadrenovering på kontor mm i Göteborg
Projektet avser fasadrenovering på 10 stycken lokaler med verksamhet som kontor, musik, fotostudio mm.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast våren 2021.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av interventionslabb i sjukhus med omklädningsrum, teknikrum, tvätthall och manöverrum.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Aggregatbyte i sjukhus i Göteborg
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat LB3 och LB4 placerade i fläktrum på plan 6 i sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till förskola mm i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av kontorslokal till förskola samt fasadändring och nybyggnad av mur.
Utvändig renovering av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av tegelfasad och fönsterrenovering på gymnasieskola (fasad mot väster + söder).
Utvändig renovering av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av tegelfasad och fönsterrenovering på gymnasieskola (fasad mot öster + norr). Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal för Fitness 24-seven med därtill hörande bygg-, vvs-, el- och styr-arbeten. Uppskattad kostnad.
Renovering av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av grundskola (årskurs 4-9) omfattar bl a nya ytskikt, nytt el- och telesystem samt ny ventilation. Uppskattad kostnad.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad kostnad.
Ny järnvägsterminal för utlastning av bränsle i Göteborg
Projektet avser att bygga en ny järnvägsterminal för utlastning av bränsle i Skarvikshamnen. Uppskattad kostnad.
Åtgärder ställverk i Valhallabadet i Göteborg
Projektet avser att Valhallabadets befintliga transformatorer och lågspänningsställverk som är placerade i källaren ska bytas ut mot nya transformatorer och lågspänningsställverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Avser ändrad användning av garage och butiker till restaurang, fasadändring och tillbyggnad av fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av butik i Göteborg
Avser nybyggnad av butikslokal och rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser fasadrenovering av byggnad Santos nordvästfasad och byggnad Atlets nordväst- och sydvästfasad i form av beklädning av fasadytan med skivmaterial samt byte av fönster på byggnad Atles sydvästfasad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: