Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsanläggning med ca 700 platser under mark i 2 plan med in och utfart på vardera sida.
Nybyggnad av skola, äldreboende mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett hus med 6-7 våningar innehållande skola (ca 600 elever), äldreboende och en idrotts sal.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 6, 14 och 16 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2019. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2019.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2019.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av F-3 skola i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en 3-parallellig F-3 skola innehållande en idrottshall samt ett tillagningskök. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärshus, bilhall mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lokal, bilhandel och byggvaruhandel mm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Projekttävling: Stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Projekttävling för stadsrummet vid den planerad stationen i Haga. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och Naturförvaltning, Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Al-labb i Göteborg
Avser nytt AI-labb ett laboratorium i form av en stor kupol ska byggas på taket till Universeum i Göteborg
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hus G med kök och matsal med verksamhet på plan 2 samt anpassningar i hus A, B och C. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två plan med åtta avdelningar.
Byggnation av nya hörnhissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att befintlig Centralklinik kommer att utökas med två nya godshissar från plan 98 till plan 8 och ska placeras i en utbyggnad som byggs ihop med befintlig.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser renovering av en sekelskiftesskola, utöver renovering ska befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas. Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola genom en tillbyggnad av Hus E, ca 2250 kvm BTA. Renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus A, B, C och D och omfattar ca 2400 kvm BTA. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Avser viss ombyggnad av befintliga lokaler i hus D, E och F, samt en tillbyggnad från norra gaveln på hus F. Utbyggnaden omfattar ett arbetslag med fyra stycken klassrum, fyra stycken grupprum, kapprum, ett samtalsrum samt arbetsrum för lärare.
Rivning och nybyggnad av skola i Angered
Projektet avser rivning av hus C (modulbyggnad) och nybyggnad av en ny skolbyggnad innehållande 6 klassrum, bildsal, musiksal, personalrum mm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Renovering av förskolor i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av två förskolor inklusive ventilerade golv, el, kök och vvs.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 72 barn och ett tillagningskök. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser byte av fasad, fönster och tak samt installationer på kontorshus.
Nybyggnad av cykelparkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för cyklar, vissa rivningsarbeten ingår samt sänkning av befintlig stödmur mm.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt personalutrymmen.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till socialkontor och tillbyggnad av entré.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bensinstation och skyltar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, byte av fönster, målning av plåttak samt rengöring av fasader på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Avser renovering av fasader, tak och fönster vid skola.
Ombyggnad av storkök och slöjdsal vid skola i Angered
Avser renovering av storkök och träslöjdsal vid Vättleskolan.
Utvändig renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad, från tegel- till stålfasad, på parkeringshus.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasad och fönster på skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad och fönster på skola.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser fasadrenovering, byte av glaspartier, ny solavskärmning samt ny fasadbelysning. Uppskattad kostnad.
Uppgradering medicinsk tryckluftscentral i sjukhus i Göteborg
Projektet avser utbyte av två stycken tryckluftskompressorer och mindre ombyggnationer i tryckluftscentralen. Förutom kompressorer byts även en del av dess kringutrusning samt en del anpassningar för det nya systemet.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser ny entré på Nordstaden mot Norra Hamngatan.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av båthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, båthall/kontor. Arbetet med mark- och betongplatta påbörjades under sommaren 2015. Byggstart hösten 2017.
Underhåll av tillagningskök i Göteborg
Projektet avser ytskikts renovering av tillagningskök på skola.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, tak- och fönsterbyte inklusive takavvattning och plåtarbeten på Hus A och B samt invändig invändig målning i Hus A.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasad på aktivitetshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad på aktivitetshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till ett bönerum med tillhörande expeditioner och samtalsrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar hos avdelningen 92-93 och deras verksamhet för hjärtintensivvård. Åtgärder på el, tele, undertak, ventilation, ytskikt och byggåtgärder vid nya diskarna på avd 92 rum 008 och avd 93 rum 111. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål.
Installation av solcellsanläggning på sjukhus i Göteborg
Avser installation av solcellsanläggning vid Östra sjukhuset i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av skolor i Göteborg
Avser invändigt underhåll av skolor såsom omläggning av golv och målningsarbeten.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad för arkiv på plan 1 samt ROT-renovering av plan 2 från förskola till socialkontor. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av Internationella skolan Hus E med bl a renovering av fasad, fönster, ytterdörrar, omläggning av tak inkl plåtar mm. Uppskattad kostnad.
Upprustning av Carolus XI Rex i Göteborg
Projektet avser utvändig restaurering av bastionens murar, invändig restaurering av bastionens rum samt upprustning av ovanpåliggande parkyta/bastionsutrymmens tak. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering i garage i Göteborg
Projektet avser stämpning i garage under gård samt arbeten på gården.
Ombyggnad vattenrening i bassäng i Göteborg
Projektet avser att befintliga öppna sandfilter ersätts med nya trycksandfilter. Delar av det befintliga filtret återanvänds som utjämningstank. Nya pumpar och ventiler ersätter befintliga kring filtren. Vattenreningen placeras i befintliga utrymmen vid bassängen.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och renovering av skola.
Konvertering till bergvärme i förskola i Göteborg
Projektet avser konvertering av värmeanläggning från elpanna till ny bergvärmeanläggning i förskola.
Fasadrenovering kontor i Göteborg
Projektet avser målning av fasad, lagning av skador på puts- och betongytor, byte hängrännor, stuprör och fasadbelysning samt byte av skadade fönsterkassetter.
Tillbyggnad av kulturhus i Göteborg
Avser tillbyggnad, trapphall och hisstopp samt fasadändringar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av solcellsanläggning i Göteborg
Projektet avser leverans och installation av solceller på byggnad 141:an med en installerad effekt om minst 84 kWt. Uppskattad kostnad.
Installation av solcellsanläggning i Göteborg
Projektet avser leverans och installation av solceller på byggnad Träverkstaden 153 med en installerad effekt om ca 70 kWt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning i skola, ny dörr och lastkaj.
Modernisering av hissar i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i Annedalshus 4 st, Guldhedsskolan 1 st, Svartedalsgatan 11 1 st (option), Svartedalsgatan 13 1 st och Solängsvägen 57 1 st (option). Arbetet utförs i hiss maskinrum, i hisskorgarna, hisschakten och stannplan. Uppskattad kostnad.
Byte av ventilationsaggregat vid sjukhus i Västra Frölunda
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 4 & 9. Uppskattad kostnad.
Organisation för slutbesiktning av förskolor i Göteborg
Projektet avser en generalkonsult som med egna resurser och anlitade underkonsulter kan genomföra slutbesiktning av 7 förskolor: Förskolan Lisa Sass, Lillhagsparkens förskola, Förskolan Sjustjärnan 2, Rimmaregatans förskola, Skattegårdsvägens förskola, Vinlandsgatans förskola och Fj'ärdingsgatans förkskola. Uppskattad kostnad.
Åtgärder brandcellsgränser i skola i Göteborg
Projektet avser komplettera befintliga brandceller i en F-3 grundskola och särskola som inrymmer idrottshall, bibliotek, dramasal, skolmatsal och fritidshem. Uppskattad kostnad.
Nya toalettbyggnader i Göteborg
Projektet avser projektering, grundläggning och leverans av två förtillverkade, komplett monterade och driftklara offentliga toalettbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola, Uppskattad kostnad.
Ombyggnad VR bubbelpooler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vattenreningssystem till bubbelpooler. Bubbelpooler delar idag reningssystem med 25 meters bassäng och i detta entreprenad ska bubbelpoolerna separeras. Delar av befintligt system rivs bl a tas återvinningsaggregat bort och separat reningssystem byggs upp med sandfilter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning gill gymlokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till gymlokaler. Uppskattad kostnad.
Utbyte av ventilation Kärra Centrum i Göteborg
Projektet avser utbytte av ventilationsaggregat med därtill hörande bygg, rör, el, styrarbeten mm. Uppskattad kostnad.
Fasad och rumsrenovering av skola i Kortedala
Avser in och utvändig renovering av hus E. Förstärkning, isolering och tätning av bjälklag som idag är klädd med cementbaserad skiva. Invändig ytskiktsrenovering i del av byggnad inklusive el.
Betongreparationer på Scandinavium i Göteborg
Projektet avser betongreparationer i betongring, pendelpelare, ramp, kantbalkar och gradängbalkar både in- och utvändigt. Arbeten utförs på evenemangsfria dagar och kan delas in i två etapper: vecka 25-26 och vecka 31-36.
Installation av värmesystem i förskola, Torslanda, Göteborg
Avser installation av nytt vattenburet värmesystem för Hus C samt inkoppling av bef tappvattensystem mot kulvertledning från värmepump.
Utbyte av hiss vid högskola i Göteborg
Avser utbyte av hiss på Chalmers i Göteborg.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av avdelning 95 (verksamhet för intensivvård).
Byte av styr och reglersystem vid skola i Göteborg
Avser byte av befintligt styr och reglersystem för ventilation.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: