Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 266 st.

Nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser utveckling av flygplatsområdet med nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler, totalt ca 900 000 kvm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017. Centraldammsugare: Cenva AB, Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad, tel 0501-399300.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny stadsdel innehållande ca 1000 lägenheter och ca 20000 kvm kommersiella lokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av kontor Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnader upp till 15 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med ca 230 rum (ca 15000 kvm). Förberedande arbeten påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 474 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Nybyggnad av hotell i Göteborg, Huvuddel Hotell
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, huvudrestaurang med 550 sittplatser, takbistro med 150 sittplatser.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell i elva våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av designcentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av designcentrum. Markarbeten påbörjas i mars 2020.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 8 våningar. Byggnaden inrymmer ca 500 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet och plan 8 inrymmer restaurangverksamhet och kommersiell odling (MatTaket).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 6, 14 och 16 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2019. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm).
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Castellum har byggrätt på 9000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Markarbetet påbörjas i december 2018.
Nybyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser kommersiella lokaler i Frihamnsprojektet, ca 7000 kvm handel och stadsdelsservice i bottenvåningarna.
Nybyggnad av temporärt parkeringhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 700 platser.
Rivning och nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser rivning av paviljonger, matsal, kök samt idrottshall och nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) och idrottshall (530 kvm).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av besökscentrum och växthus.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 15 våningar samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av byggnad D (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och nybyggnad av skola Hus G.
Nybyggnad av handel och kontor i Hovås, Göteborg
Avser nybyggnad av kontorshus på 4200 kvm. Huset kommer helt i trä.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av affärshus, bilhall mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lokal, bilhandel och byggvaruhandel mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal, riva/demontera provisorisk lekgård, nybyggnad av komplementbyggnad samt iordningställa norra delen av lekgården. I tidigare entreprenad har bottenplatta inkl källare färdigställts med kompletterande mark- och dräneringsarbeten (objektnummer 1179359).
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 400 elever och förslag på rivning av befintlig skolbyggnad B. Uppskattad kostnad.
Leverantörsträff med Västfastigheter
Västfastigheter bjuder in till leverantörsträff för att informera om nya byggnationer och upphandlingar i Göteborgsområdet.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Angered
Projektet avser rivning av hus C (modulbyggnad) och nybyggnad av en ny skolbyggnad innehållande 6 klassrum, bildsal, musiksal, personalrum mm.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Nybyggnad av handelshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handelshus med butiker. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 72 barn och ett tillagningskök. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum. Uppskattad kostnad.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Nybyggnad av systembutik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av systembutik. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Göteborg
Avser nybyggnad av affärshus på 1440 kvm med ca 790 kvm försäljningsyta. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Markanvisning för byggnad för restaurangändamål i Göteborg
Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen och har en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum på plan 4 och plan 22.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum på plan 5 och 6.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm.
Utvändig renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad, från tegel- till stålfasad, på parkeringshus.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvård.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus Byggstart tidigast våren 2021.
Upprustning av Carolus XI Rex i Göteborg
Projektet avser utvändig restaurering av bastionens murar, invändig restaurering av väggar i bastionens rum samt upprustning av ovanpå liggande parkyta/bastionsutrymmens tak.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av Internationella skolan Hus E med bl a renovering av fasad, fönster, ytterdörrar, omläggning av tak inkl plåtar mm.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser utökning av yta på butikslokal och ny entré.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillfälliga moduler vid skola i Göteborg
Projektet avser inhyrning av tillfälliga moduler till skola. Modulerna ska innehålla 14 klassrum F-6 i 2 plan med mottagningskök och matsal. I entreprenaden ingår även erforderliga markarbeten för grundläggning, anslutning av teknisk försörjning och inhägnad. Uppskattad byggstart och kostnad. Hyrestid är 24 månader.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser nybyggnad av parkeringshus. Uppskattad kostnad.
Anpassning av kulturskola i Göteborg
Projektet avser rivning av lättväggar, akustiska åtgärder, tillgänglighetsanpassning, ventilation och ändring av brandcellsgräns i kulturskola.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring. Byggstart oviss.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad för arkiv på plan 1 samt ROT-renovering av plan 2 från förskola till socialkontor. Uppskattad kostnad.
Nytt klimatrum på Chalmers i Göteborg
Projektet avser byggnation och installation av nytt klimatrum för avdelningen Geoteknik på Chalmers institution för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Uppskattad byggstart och kostnad.
Lokalanpassning av skolsalar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till två klassrum för ca 30 personer per rum samt nytt grupprum och toaletter. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i Annedalshus 4 st, Guldhedsskolan 1 st, Svartedalsgatan 11 1 st (option), Svartedalsgatan 13 1 st och Solängsvägen 57 1 st (option). Arbetet utförs i hiss maskinrum, i hisskorgarna, hisschakten och stannplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av flytande kontorsbyggnad med hamnanknuten verksamhet. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Avser tillbyggnad av handelslokal, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Utökning av lounge på fotbolls arena i Göteborg
Projektet avser utökning av VIP-lounge på fotbolls arena.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler med tillhörande biutrymmen såsom pausrum, mötesrum, toalett mm.
Utbyte av ventilation Kärra Centrum i Göteborg
Projektet avser utbytte av ventilationsaggregat med därtill hörande bygg, rör, el, styrarbeten mm.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av skola.
Konvertering till bergvärme i förskola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser konvertering av värmeanläggning från elpanna till ny bergvärmeanläggning i förskola. Byggstart oviss.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: