Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 272 st.

Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av innovationsanläggning på Lindholmen i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av innovationsanläggning med plats för mer än 3 500 personer. Geelykoncernen har tecknat en avsiktsförklaring med Älvstranden Utveckling AB om förvärv av en 24 500 kvadratmeter stor tomt. Där ska en eller flera byggnader uppföras för flera olika verksamheter inom Geelykoncernen. Totalt planeras 70 000 till 80 000 kvadratmeter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 24 och 12 våningar.
Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter.
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Projektet avser ny LNG-terminal.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och eventuellt bostäder ca 50000 kvm.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar.
Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med ca 230 rum (ca 15000 kvm). Förberedande arbeten påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Nybyggnad av hotell i Göteborg, Huvuddel Hotell
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, huvudrestaurang med 550 sittplatser, takbistro med 150 sittplatser, mindre spa-anläggning och gym. Byggstart maj/juni 2019.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i botten plan.
Nybyggnad av högskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Utsedd arkitekt i projekttävlingen blev bidraget Annex av Johannes Norlander Arkitektur och Arup, Sverige/Storbritannien.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Har tidigare ingått i objektnummer 1186728. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2019.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola. Rivningsarbeten påbörjas i februari/mars 2019.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola (LOA 10300 kvm). Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av samhällsfastighet. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Markarbetet påbörjas i december 2018.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av skola i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola med särskola.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola F-6 skola i 4 plan med souterraäng för ca 380 elever som innehåller förutom undervisningslokaler bl a tillagningskök, matsal, bibliotek, slöjd, gymnastiksal, skyddsrum.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Nybyggnad av kontors- och affärshus mm Inom Vallgraven 12
Detaljplanearbetet kommer att ge svar på tillkommande påbyggnadsvolymer. Projektet avser nybyggnad av affärs- och kontorshus (ca 2000 kvm) på fastighet 12:2, påbyggnad av kontor på tre fastigheter (fastigheterna Inom Vallgraven 12:10, 12:8 samt 12:9). Grundförstärkning på Inom Vallgraven 12:1 påbörjas Q1 2015.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av kontor och handel i Torsland
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av förskola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 3 plan som ska anslutas till befintlig förskola på Virginsgtan 19.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två plan med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av bilhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bilhall, kontor, verkstad och lager.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 3 avdelningar och mottagningskök.
Nybyggnad av F-3 skola i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en 3-parallellig F-3 skola innehållande en idrottshall samt ett tillagningskök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvud kontor. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och lager (ca 9600 kvm).
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan.
Hyra lokaler i centralt läge i Göteborg
Projektet avser ca 10000 kvm lokaler för komvux som dom ska hyra. Nybyggnad eller ombyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av skola i Angered
Projektet avser rivning av hus C (modulbyggnad) och nybyggnad av en ny skolbyggnad innehållande 6 klassrum, bildsal, musiksal, personalrum mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka Göteborg
Projektet avser omläggning av skiffertak och koppartak på kyrka samt invändig renovering.
Nybyggnad av samlingslokal i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av moske, samlingslokal. Etapp 1 avser pålning och sprängning för blivande byggnad och förläggning av VA och tomtrör för el/tele samt del av blivande överbyggnad och markyta. Markarbetet (etapp 1) påbörjades i december 2015. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av cykelparkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för cyklar, vissa rivningsarbeten ingår samt sänkning av befintlig stödmur mm.
Styrning av elkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser styrning av elkraft i sjukhus.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Uppförande av paviljonger för apotek och vårdverksamhet i Göteborg
Avser uppförande av paviljonger för Apoteket och vårdverksamhet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt personalutrymmen.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum på plan 4 och plan 22.
Nybyggnad av mottagningsstation vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av mottagningsstation som ska placeras i befintligt utrymme i MC-huset.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Avser renovering av fasader, tak och fönster vid skola.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Avser invändig renovering så som lokalanpassningar, utbyte av ventilation och belysning, ytskiktsrenovering samt större åtgärder av tak, fasad och fönster. Uppskattad kostnad.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystem samt mindre lokalanpassningar där man ska ersätta storkök med vattenlek och pentry och anpassning av undertak samt byte av ytskikt.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser renovering av förskola med fyra avdelningar. Omfattar både invändig och utvändig renovering av ytskikt samt installation av solceller. I entreprenaden ingår även byte av aggregat, nyinstallation av fettavskiljare, nya armaturer, nytt ÅV-hus, byte av tak och fönster m.m.
Utvändig renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad, från tegel- till stålfasad, på parkeringshus.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Projektet avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Stambyte och relining i sjukhus i Göteborg
Avser stambyte i byggnad 5205, 5255 samt 5283. Omfattar även byte av vissa våtenheter samt relining av utvalda delar.
Anpassning av sjukhus för ny MR-kamera i Göteborg
Avser anpassning för byte av MR-kamera vid Sahlgrenska sjukhuset.
Invändigt underhåll av skola i Göteborg
Avser invändig ommålning av Fjällskolan. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av förskola inklusive ventilerade golv, el, kök och vvs.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser bl a att invändiga ytskikt samt avdelningskök ska renovering, målning av fasad ny ytterdörr samt ny takpapp. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Renovering av fönster på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, tak- och fönsterbyte inklusive takavvattning och plåtarbeten på Hus A och B samt invändig invändig målning i Hus A. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, byte av fönster, målning av plåttak samt rengöring av fasader på skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad boende med särskild service. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: