Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 233 st.

Nybyggnad av innovationsanläggning på Lindholmen i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av innovationsanläggning med plats för mer än 3 500 personer. Geelykoncernen har tecknat en avsiktsförklaring med Älvstranden Utveckling AB om förvärv av en 24 500 kvadratmeter stor tomt. Där ska en eller flera byggnader uppföras för flera olika verksamheter inom Geelykoncernen. Totalt planeras 70 000 till 80 000 kvadratmeter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym.
Nybyggnad av hotell torn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med ca 230 rum (ca 15000 kvm). Förberedande arbeten påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 334 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad. Uppskattad kostnad.
Byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg
Projektet avser byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg, den nya Station Centralen. Projektet är komplext och en prestigefull del av Västlänkens genomförande i Göteborg som förväntas tillföra stora mervärden. Västtrafik ska äga stamfastigheten och Higab tilldelas genom en 3D-delning en övre del av fastigheten. Under mark urholkar även Västlänken stamfastigheten.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för tränings särskola och kulturskola samt en idrottshall (ca 4000 kvm) med sutterängvåning.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2019.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola. Rivningsarbeten påbörjas i februari/mars 2019.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Markarbetet påbörjas i december 2018.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning. Förberedande markarbeten påbörjas i november 2018.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart augusti/september 2018. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.
Nybyggnad av skola i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola med särskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av kontor och handel i Torsland
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 3 plan som ska anslutas till befintlig förskola på Virginsgtan 19.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två plan med åtta avdelningar.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 3 avdelningar och mottagningskök.
Nybyggnad av parkeringshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 425 bilar i 4 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvud kontor. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av mottagningsstation vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av mottagningsstation som ska placeras i befintligt utrymme i MC-huset.
Stambyte och relining i sjukhus i Göteborg
Avser stambyte i byggnad 5205, 5255 samt 5283. Omfattar även byte av vissa våtenheter samt relining av utvalda delar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Hyra lokaler i centralt läge i Göteborg
Projektet avser ca 10000 kvm lokaler för komvux som dom ska hyra. Nybyggnad eller ombyggnad. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1-4
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Projektet är indelat i fyra etapper. Etapp 1: Anpassning av aula med biutrymmen för tillfällig måltidslokal. Etapp 2: Ombyggnad av uppvärmningskök till tillagningskök, utökning av matsal med tillhörande nytt fläktrum och nya externa återvinningsrum. Etapp 3: Ombyggnad av aula och biutrymmen till stadsdelsbibliotek. Etapp 4: Ombyggnad av tidigare stadsdelsbibliotek till undervisningslokaler samt underhåll av expeditonsdelar och kommunikationsutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av samlingslokal i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av moske, samlingslokal. Etapp 1 avser pålning och sprängning för blivande byggnad och förläggning av VA och tomtrör för el/tele samt del av blivande överbyggnad och markyta. Markarbetet (etapp 1) påbörjades i december 2015. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Styrning av elkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser styrning av elkraft i sjukhus.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt personalutrymmen.
Uppförande av paviljonger för apotek och vårdverksamhet i Göteborg
Avser uppförande av paviljonger för Apoteket och vårdverksamhet. Uppskattad kostnad.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum på plan 4 och plan 22.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser invändig renovering och ombyggnad av förskola samt byte av fönster.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Avser invändig renovering så som lokalanpassningar, utbyte av ventilation och belysning, ytskiktsrenovering samt större åtgärder av tak, fasad och fönster. Uppskattad kostnad.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystem samt mindre lokalanpassningar där man ska ersätta storkök med vattenlek och pentry och anpassning av undertak samt byte av ytskikt.
Omläggning av tak på kyrka Göteborg
Projektet avser omläggning av skiffertak och koppartak på kyrka.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser renovering av förskola med fyra avdelningar. Omfattar både invändig och utvändig renovering av ytskikt samt installation av solceller. I entreprenaden ingår även byte av aggregat, nyinstallation av fettavskiljare, nya armaturer, nytt ÅV-hus, byte av tak och fönster m.m.
Nybyggnad av kontor och handelslokaler i Göteborg
Beslut saknas. Planer finns på fortsatt nybyggnad.
Nybyggnad av skola i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Projektet avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler för att rymma fryshotell för förvaring av medicinska prover, labboratorium, kontor samt personalutrymmen.
Nybyggnad av cykelparkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för cyklar, vissa rivningsarbeten ingår samt sänkning av befintlig stödmur mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad boende med särskild service. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av fönster på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser bl a att invändiga ytskikt samt avdelningskök ska renovering, målning av fasad ny ytterdörr samt ny takpapp. Uppskattad kostnad.
Underhåll av personallokal i Västra Götaland
Avser underhåll av pauslokaler för bussförare.
Installation av solcellsanläggning på sjukhus i Göteborg
Avser installation av solcellsanläggning vid Östra sjukhuset i Göteborg.
Invändigt underhåll av skola i Göteborg
Avser invändig ommålning av Fjällskolan.
Ombyggnad av sjukhus i Västra Frölunda
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för Beroendeenheten.
Renovering av fönster på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler som har används för vård av patienter med beroende till lokaler för vård av patienter med självskadebeteende.
Stambyte i byggnad med vårdverksamhet i Göteborg
Avser byte av avlopps- och tappvattenstammar i byggnad. Delvis nya lägen för att klara krav i Säker Vatten samt anslutningar till tappställen. Byggstart tidigast början 2019.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Utvändigt underhåll av terminal i Göteborg
Fasadändring anläggning/terminalbyggnad. Klär om befintlig tegelfasad till plåtfasad.
Installation av värmepump i muséum, Göteborg
Avser byte av befintlig värmepump på Värlskulturmuseet.
Byte av styr och reglersystem vid skola i Göteborg
Avser byte av befintligt styr och reglersystem för ventilation.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till en trygghetscentral som ska tillhandahålla säkerhetstjänster till VGR:s verksamheter som larmhantering, kameraövervakning och passagesystem.
Ombyggnad av stationshus i Göteborg
Avser ombyggnad av stationshuset som tillhör Lisebergbanan. Omfattar ny murad fasad mot öster, man ska göra en större uteservering, ny utrymningstrappa samt anpassningar i den befintliga restaurangen och i köområdet för attraktionen Lisebergbanan.
Utbyte av hiss vid högskola i Göteborg
Avser utbyte av hiss på Chalmers i Göteborg.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för ombyggnad, lokalanpassning samt ändring av fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till kontor. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasad på aktivitetshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad på aktivitetshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad (sto-fix system) och puts samt fönsterbyte på affärs-/flerbostadshus.
Tillbyggnad samlingssal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal vid äldreboende. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av servicestation och ny automattvätt. Uppskattad kostnad.
Fastighetsutveckling levande bottenvåningar i Göteborg
Älvstrandens uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden. För att lyckas med uppdraget är utvecklingen av levande bottenvåningar en nyckelfaktor, att addera nytt och värna om det befintliga. Byggkonsult: LINK arkitektur AS, Norge.
Upphandling av mätutrustning till likriktarstationer i Göteborg
Avser upphandling av mätutrustning till likriktarstationer. Uppskattad kostnad.
Rivning samt installation av hiss i stationshus, Göteborg
Avser rivning av befintlig hiss samt installation av ny hiss i stationshuset som tillhör Lisebergbanan.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av vindsvåning till kontor samt nya takfönster. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Fasadrenovering av byggnad i Göteborg
Avser fasadrenovering i form av beklädning med skivmaterial.
Fastighetsdrift 2019 i Göteborg
Projektet avser fastighetsdrift för ventilationsaggregat och fläktar, värme- och kylsystem, pumpgropar, kulvertsystem samt övriga allmänna fastighetsinstallationer på bl a kontor, verkstads- och lagerlokaler. Upphandlingen genomförs av Älvstranden Utveckling AB för samtliga bolag inom Älvstranden-koncernen. Kontaktpersoner för visning av objekten: Glenn Johannesson tel 031-3689659, glenn.johannesson@alvstranden.goteborg.se på Norra Älvstranden Utveckling AB, Fastighets AB Raila, Eriksbergs Förvaltning AB och Göteborgs Frihamn. Torgny Tennby tel 031-3689622, torgny.tennby@alvstranden.goteborg.se på Fastighet AB Fribordet. Jan Jönsson tel 031-3689625, jan.jonsson@alvstranden.goteborg.se på Fastighets AB Navet, Fastighets AB Beta och Norra Älvstranden Utveckling AB (skolor). Uppskattad kostnad.
El- och telematerial i Göteborg
Projektet avser el- och telematerial till Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet, syftet är att täcka det behov som lärosätena har av el- och telematerial, utrustning för anslutning av el, data och tele i olika miljöer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och ny ventilation i kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av kyrka i Göteborg
Projektet avser renovering av kyrka efter brandskada.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: