Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 261 st.

Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnader upp till 15 våningar. Gipsmontage: Jussila Bygg AB, Kantarellvägen 8, 442 90 Kungälv, tel 073-4167089. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar. Byggstart ovissl.
Nybyggnad av hotell i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett hotell, 9000 kvm, med 10 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar sammanlänkade med en lägre byggnad. Entreprenör för spännarmering: Dywidag Sverige AB, Sjöängsvägen 7 1 tr, 192 72 Sollentuna, tel 08-4449070.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 474 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer. Badrumsmoduler: Parmarine OY, Pl 95, 304 20 Forssa, Finland, tel 0035837777400.
Nybyggnad av hotell i Göteborg, Huvuddel Hotell
Projektet avser nybyggnad av hotell med 457 rum, huvudrestaurang med 550 sittplatser, takbistro med 150 sittplatser.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för tränings särskola och kulturskola samt en idrottshall (ca 4000 kvm) med sutterängvåning.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 6, 14 och 16 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2019. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm).
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 15 våningar samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall.
Nybyggnad av temporärt parkeringhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 700 platser. Byggstart oivss.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré. Byggstart oviss.
Nybyggnad av vårdboende, skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vårdboende, skola mm. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (hus G) för ca 400 elever och rivning av befintlig skolbyggnad B (inkl idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av handel och kontor i Hovås, Göteborg
Avser nybyggnad av kontorshus på 4200 kvm. Huset kommer helt i trä.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor med 4-5 våningar.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal, riva/demontera provisorisk lekgård, nybyggnad av komplementbyggnad samt iordningställa norra delen av lekgården. I tidigare entreprenad har bottenplatta inkl källare färdigställts med kompletterande mark- och dräneringsarbeten (objektnummer 1179359).
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hus G med kök och matsal med verksamhet på plan 2 samt anpassningar i hus A, B och C.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett centrumområde med en ny livsmedelsbutik, butikslokaler samt bostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Leverantörsträff med Västfastigheter
Västfastigheter bjuder in till leverantörsträff för att informera om nya byggnationer och upphandlingar i Göteborgsområdet.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser viss ombyggnad av befintliga lokaler i hus D, E och F, samt en tillbyggnad från norra gaveln på hus F. Utbyggnaden omfattar ett arbetslag med fyra stycken klassrum, fyra stycken grupprum, kapprum, ett samtalsrum samt arbetsrum för lärare.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 72 barn och ett tillagningskök. Grunden blir platta på mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsdäck med 60 platser, miljörum och cykelförråd. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Avser fasadändring, tillbyggnad av komplementbyggnad, samt skyltlov ombyggnation av Sibylla till Max restaurang.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum på plan 5 och 6.
Ombyggnad av yrkesskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till yrkesskola. Uppskattad kostnad.
Förbättring av inneklimat i skola i Göteborg
Projektet avser förbättring av inneklimat i gymnasieskola och omfattar ombyggnad av ventilationssystem, byte av belysningsarmaturer samt byte av undertak i byggnad Anglia på Lindholmen. I entreprenaden ingår även balansering, injustering och kontroll av värme- och ventilationssystem för att säkerställa projektets huvudsyfte - ett gott inomhusklimat. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm.
Lokalanpassning av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning i kontorsfastighet och innebär en helt ny planlösning med nya ytskikt och högre innertaks höjder samt att ventilationsanläggning och el moderniseras.
Utvändig renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad, från tegel- till stålfasad, på parkeringshus.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvård.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser utökning av yta på butikslokal och ny entré.
Ombyggnad till padelarena i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till stor arena för paddeltennis med 17 banor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillfälliga moduler vid skola i Göteborg
Projektet avser inhyrning av tillfälliga moduler till skola. Modulerna ska innehålla 14 klassrum F-6 i 2 plan med mottagningskök och matsal. I entreprenaden ingår även erforderliga markarbeten för grundläggning, anslutning av teknisk försörjning och inhägnad. Uppskattad kostnad. Hyrestid är 24 månader.
Ombyggnad av Slottsskogsvallen i Göteborg
Projektet avser en utvändig renovering av Slottsskogsvallens huvudbyggnad och anslutande läktare och omfattar i huvudsak ny träfasad, putsning av sockel, nytt tak på läktare inkl förstärkning av befintlig stålkonstruktion, nytt skärmtak till entrén, byte av vissa dörrar och fönster samt rivning inkl sanering av miljöfarligt avfall bla asvest, PCB-fogar och blyhaltig färg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Anpassning av kulturskola i Göteborg
Projektet avser rivning av lättväggar, akustiska åtgärder, tillgänglighetsanpassning, ventilation och ändring av brandcellsgräns i kulturskola.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Nytt klimatrum på Chalmers i Göteborg
Projektet avser byggnation och installation av nytt klimatrum för avdelningen Geoteknik på Chalmers institution för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Uppskattad kostnad.
Rörpostentreprenad på sjukhus i Göteborg
Projektet avser kompletta, funktionsfärdiga och driftssäkra system inklusive projektering, leverans, installation, programmering, driftsättning, integrering med byggnadernas passersystem mm. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av skolsalar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till två klassrum för ca 30 personer per rum samt nytt grupprum och toaletter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.
Fasadrenovering sjukhus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser renovering av fasad på sjukhus.
Utökning av lounge på fotbolls arena i Göteborg
Projektet avser utökning av VIP-lounge på fotbolls arena.
Modernisering av hissar i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i Annedalshus 4 st, Guldhedsskolan 1 st, Svartedalsgatan 11 1 st (option), Svartedalsgatan 13 1 st och Solängsvägen 57 1 st (option). Arbetet utförs i hiss maskinrum, i hisskorgarna, hisschakten och stannplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik i Göteborg
Avser nybyggnad av butikslokal och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av flytande kontorsbyggnad med hamnanknuten verksamhet. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler med tillhörande biutrymmen såsom pausrum, mötesrum, toalett mm.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av plan 4 för fler kontorsrum. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende hantverkartjänster, Higab AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny ishockeysarg i Scandinavium i Göteborg
Projektet avser ny ishockeysarg i träningshall. Uppskattad kostnad.
Åtgärder brandcellsgränser i skola i Göteborg
Projektet avser komplettera befintliga brandceller i en F-3 grundskola och särskola som inrymmer idrottshall, bibliotek, dramasal, skolmatsal och fritidshem. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser invändiga åtgärder, renovering av betonggolv som har satt sig.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Byte av ställverk i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att byta ut transformatorer och lågspänningsställverk med tillhörande utrustning i station TS5032V samt utföra cellindelning av ställverk och transformatorer i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny entré TNE avdelnig 364 på Östra sjukhuset i Göteborg
Projektet avser en ny entré för patientintag till avdelning 364/TNE i psykiatriska kliniken. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadrenovering på kontor mm i Göteborg
Projektet avser fasadrenovering på 10 stycken lokaler med verksamhet som kontor, musik, fotostudio mm. Uppskattad kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Projektet avser grundbevarande åtgärder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg, option 1
Projektet avser grundbevarande åtgärder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg, option 2
Projektet avser grundbevarande åtgärder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: