Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av terminal i Falköping
Avser nybyggnad av postcentral på 2500 kvm samt kontor och lunchutrymmen/omklädningsrum.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Rivning av byggnader i Falköping
Entreprenaden är uppdelad i tre huvuddelar och en option. Huvuddel 1, Floby 24:21. Byggnaden har används till kioskverksamhet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 80 m2. Huvuddel 2, Skytten 1. Byggnaden har används till förskoleverksamhet och är byggd på 1970talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 745 m2. Huvuddel 3. Trym 22 Byggnaden har används som föreningslokal och är byggd på 1910talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 320 m2. Option, Floby 24:21 Byggnaden har används som hiss och är byggd på 2000-talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 5m²
Rivning av kiosk i Falköping
rivning av kiosk.
Ombyggnad av teateri Falköping
Rivning och ombyggnad av del av tak på teater.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Tidsbegränsat ändrad användning kontor och lager till hotell.
Rivning av kontor i Falköping
Rivning av kiosk på cirka 100-150 kvm.
Utvändigt underhåll av butik i Falköping
Bygglov fasadändring, byte av fönster.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändrad användning från banklokal till restaurang.
Ombyggnad av museum i Falköping
Bygglov ändrad användning från del av museum till handikapptoalett och garderob.
Ombyggnad av bilhall i Falköping
Bygglov ändrad användning från tryckeri till bilförsäljning.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från vårdinrättning till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av cykelgarage i Falköping
Avser uppförande av cykelgarage. Garaget ska vara utformat i "funkisstil", det ska rymma minst 40 cyklar och får inte ta större plats än 6,5 * 10,5 meter på marken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: