Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av A & B-hallen, Borås Tennis & Boulecenter
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall/padelhall.
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av kontors- och industribyggnad (fönsterbyte samt nytt vent.aggregat).
Tillbyggnad av skola i Borås
Tillbyggnad av skola (almåsgymnasiet) samt rivningslov och marklov.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 1 avser fasad åt N, S, Ö. Upphandlas tillsammans med projektid: 2022110.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 2 avser fasad V och gårdsfasad S, N. Upphandlas tillsammans med projektid: 2022105.
Nybyggnad av garage i Borås
Nybyggnad av garage, lastbilsverkstad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Rivning av skola i Borås
Omfattar rivning av klassrumsbyggnader och gymnastikbyggnad inkl alla installationer. Entreprenör ska också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivning av bensinstation.
Ombyggnad av förskola i Borås
Ändrad användning av kontor till förskola.
Nybyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (kontor i flyttbara moduler samt tält som lager) t o m 2026-12-15.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager till sporthall.
Ombyggnad av butik i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager/fabrik till föreningslokal/butik t o m 2025-09-01.
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av restaurangskola till skola åk. f - åk 3.
Ombyggnad av butik i Borås
Avser ändrad användning av del av industribyggnad till butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Borås
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till verksamhetslokal.
Utbyte av befintlig passageanläggning vid skola i Borås
Avser utbyte av befintlig passageanläggning, Sjöboskolan, Hus A.
Ombyggnad av bergvärmecentral på äldreboende i Viskafors
Avser ombyggnad av befintlig bergvärmepumpcentral.
Ombyggnad av förskola i Borås
Installation av passagesystem, inbrottslarm samt brandlarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: