Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- kontorshus (skadecenter) samt skyltlov.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och marklov (logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo).
Nybyggnad av restaurang i Borås
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av restaurang till kontor i affärs/kontorshus med plats för 45 kontorsplatser i öppet landskap samt konferensmöjligheter. Avser ca 600 kvm i 2 plan.
Installation av solceller på simhall i Borås
Ny installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av invändiga ytskikt i Borås simarena.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Golvbyte i idrottshall i Borås
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hiss i skola i Borås
Projektet avser utbyte av 1 st plattformshiss typ A i skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takrenovering på skola i Borås
Takomläggning, ny takavvattning, rivning av skorstenar/takhuvar, mindre plåtarbeten samt målning av takplåt på Svaneholskolan i Borås. Gäller byggnade A och C (gamla delen / tegelbyggnader)
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Ombyggnad av strömförsörjning i skola i Borås
Projektet avser bortkoppling av högspänningsanläggning samt nyinstallation av lågspänningsanläggning på skola. Uppskattad kostnad.
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus, samt skylt.
Ramavtal avseende takskjutsportar, Borås
Avser ramavtal för service och reparations- och jourarbeten gällande takskjutsportar belägna i parkeringshus och garage. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Uppgradering av Brand & Utrymningslarm i kontorshus i Borås
Avser uppgradering av befintligt brandlarm & utrymningslarm i kontorsverksamhet. Byggnaden består av totalt 9 våningsplan.
Installation av solceller på idrottshall i Borås
Avser installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Tillbyggnad samt installation av solceller på kontor/verkstadsbyggnad i Borås
Avser ombyggnad av plpåtbyggnad på ca 576 kvm som kommer att dockas mot bef byggnad samt montering av solcellsanläggning på kontor/verkstadsbyggnad där större delen av solenergin kommer att förbrukas. Monokristallin solcellsanläggning till ett pris av 1 500 000:- driftsatt och klart.
Ombyggnad av matsal i Borås
Avser ombyggnad av skola (matsal och storkök).
Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ändrad användning av kallförråd till kontor i industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bed- and breakfast.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus/ombyggnad butiksfönster.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärshus (nya fönster).
Utvändigt underhåll av förskola i Borås
Fasadändring på förskola.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Borås
Fasadändring på kulturhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring/underhåll på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av balkong på affärshus/kontor.
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solpanel på sporthall.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av lager till gymverksamhet.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Borås
Byte av dörr i vårdbostad (hulta ängar).
Ombyggnad av gym i Borås
Ändrad användning av banklokal till gym samt fasadändring.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på skola (fasadmålning) tom 2023-09-20.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 2 arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbodar t o m 2022-08-31.
Nybyggnad av kök i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad/köksmoduler (tom 2021-12-31).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger vid skola.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förskola till grundskola.
Ombyggnad av slöjdsal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till slöjdsal och elevutrymme i affärs- och kontorshus t o m 2030-03-31.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändrad användning av kontor till skola i kontors- och skolbyggnad.
Installation av brandlarm i parkeringshus, Nybro
Avser installation av brandlarm i parkeringshuset Nybron.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: