Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av klubbstuga mm i Borås
Projektet avser ombyggnad av klubbhuset, rivning av moduler som används som omklädningsrum samt asfaltering av parkeringsytan på Barnhemsgatan 71. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av A & B-hallen, Borås Tennis & Boulecenter
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av kontors- och industribyggnad (fönsterbyte samt nytt vent.aggregat).
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Tillbyggnad av skola i Borås
Tillbyggnad av skola (almåsgymnasiet) samt rivningslov och marklov.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Golvbyte i idrottshall i Borås
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hiss i skola i Borås
Projektet avser utbyte av 1 st plattformshiss typ A i skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppgradering av Brand & Utrymningslarm i kontorshus i Borås
Avser uppgradering av befintligt brandlarm & utrymningslarm i kontorsverksamhet. Byggnaden består av totalt 9 våningsplan.
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Nybyggnad av garage i Borås
Nybyggnad av garage, lastbilsverkstad.
Installation av solceller på idrottshall i Borås
Avser installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Tillbyggnad samt installation av solceller på kontor/verkstadsbyggnad i Borås
Avser ombyggnad av plåtbyggnad på ca 576 kvm som kommer att dockas mot bef byggnad samt montering av solcellsanläggning på kontor/verkstadsbyggnad där större delen av solenergin kommer att förbrukas. Monokristallin solcellsanläggning till ett pris av 1 500 000:- driftsatt och klart.
Ombyggnad av strömförsörjning i skola i Borås
Projektet avser bortkoppling av högspänningsanläggning samt nyinstallation av lågspänningsanläggning på skola.
Ombyggnad av förskola i Borås
Ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på skola (fasadmålning) tom 2023-09-20.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 2 arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbodar t o m 2022-08-31.
Nybyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (kontor i flyttbara moduler samt tält som lager) t o m 2026-12-15.
Nybyggnad av kök i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad/köksmoduler (tom 2021-12-31).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärshus (nya fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring på kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring/underhåll på affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solpanel på sporthall.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av lager till gymverksamhet.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Borås
Byte av dörr i vårdbostad (hulta ängar).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för nybyggnad av mål/kommentatorsbyggnad/utbildningslokal (borås skidstadion).
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/teknikhus för tågspår, Bygglov för nybyggnad av teknikbod/reservelverk för tågspår, reservelverk rc1a, Järnvägen 1:1,2:1,4:1,5:1,2:11.
Ombyggnad av bergvärmecentral på äldreboende i Viskafors
Avser ombyggnad av befintlig bergvärmepumpcentral.
Installation av brandlarm i parkeringshus, Nybro
Avser installation av brandlarm i parkeringshuset Nybron.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: