Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser verksamhetslokaler med kontor och gym.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Omläggning av tak på skola i Borås
Avser byte av tak om ca 1300 kvm på hus A vid Sven Eriksson gymnasiet. Utförs i två etapper.
Omläggning av tak på förskola i Borås
Avser byte av takplåt samt komplett takavvattning. Omfattar även snörasskydd, ny papp och plåt på platta tak. 6 st entrétak kommer att rivas och sedan byggas på nytt likt de befintliga.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Fönsterbyten Nornan i Borås
Avser fönsterbyten.
Installation av personlift på teater i Borås
Avser installation av en personlift på lilla scenen vid Borås Stadsteater.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor- och skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärslokaler (foliering av glasytor).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering ( sommar och vinter ).
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av entré till butik.
Ombyggnad av kyrka i Borås
Bygglov för ombyggnad av kyrkbyggnad.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Borås
Tidsbegränsat bygglov för muralmålning på fasad Norrbyhuset.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler/paviljonger t o m 2028-08-01.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontor (tom 2028-08-15).
Nybyggnad av paviljong i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger (förskola).
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av uteservering (sommarsäsong).
Ombyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Rivning av kontor i Borås
Rivningslov för invändig rivning i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdmottagning.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av oanvänt utrymme till butikslokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från folktandvård till vårdcentral samt fasadändring.
Ombyggnad av läkarcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till läkarmottagning.
Installation av inbrottslarm i skola, Borås
Avser installation av inbrottslarm i skola.
Ny vågbyggnad vid återvinningscentral i Borås
Avser upphandling av vågbyggnad för inkommande och utgående transporter inom Sobacken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: