Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Uppförande av skolmoduler i Borås
Avser uppförande av skolmoduler för F-6 verksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Omläggning av tak på skola i Borås
Avser byte av tak om ca 1300 kvm på hus A vid Sven Eriksson gymnasiet. Utförs i två etapper.
Omläggning av tak på förskola i Borås
Avser byte av takplåt samt komplett takavvattning. Omfattar även snörasskydd, ny papp och plåt på platta tak. 6 st entrétak kommer att rivas och sedan byggas på nytt likt de befintliga.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Installation av personlift på teater i Borås
Avser installation av en personlift på lilla scenen vid Borås Stadsteater.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostads-/ affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av samt ändrad använding från befintligt till kontor/tvätteri i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av räddningscentral i Borås
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ambulansstation).
Ombyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för ombyggnad av mål- och tidtagningstorn samt rivningslov.
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering sommar/vinter ( året runt ).
Ombyggnad av konserthus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till lokal för nöjesverksamhet i affärs-/kontorshus från 2018-11-26 och tillsvidare.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av entré till butik.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av två garage.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering (tom 2019-12-31).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggmoduler (t.o.m. 2024-01-01).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler t o m 2029-08-31.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger (förskola).
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärshus till vårdcentral samt skyltlov ( 2019-02-01-2024-01-31 ).
Ombyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av klinik i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till ortodontiklinik.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdmottagning.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av tvättstuga till kontor.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från folktandvård till vårdcentral samt fasadändring.
Ombyggnad av läkarcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till läkarmottagning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad från bostad till butikslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Ommålning av golv i tennishall i Borås
Avser ommålning av tennisgolv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: