Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Tillfälliga klassrumsmoduler i Fristad, Borås
Avser tillfälliga klassrumsmoduler.
Uppförande av moduler vid skola i Borås
Avser uppförande av moduler för klassrum och fritids vid Bergdalskolan.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Nybyggnad av klubbstuga för fotboll samt rivning av den gamla.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyten Nornan i Borås
Avser fönsterbyten.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Uppförande av paviljonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Uppförande av solenergianläggning på affärs- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av garage i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning av garage).
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Invändigt underhåll av hotell i Borås
Ändring av brandskydd vid hotell.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av butik till restaurang/café.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av bärande konstuktion i restaurang.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borås
Bygglov för fasadändring på bensinstation (ommålning av fasad).
Nybyggnad av carport i Borås
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Borås
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av servering i Borås
Nybyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av lager på 30 kvm.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
(bygg-)anmälan för anordnande av utvändig utrymningstrappa, spiraltrappa på skola, träningslokal och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
(bygg-)anmälan för installation av ventilation på gemensamt boende.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation.
Byte till LED-belysning i parkeringshus i Borås
Avser byte av befintlig belysning och nödbelysning till LED-belysning.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändring av planlösning i skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Ändring av takbeklädnad på kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Borås
Tillbyggnad av samlingslokaler.
Invändigt underhåll av affärshus i Borås
Ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändrad användning av bilförsäljningslokal till sällanköp samt skyltanordning.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: