Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av lager och kontorshotell i Borås
Avser nybyggnad av lager och kontorshotell samt en tvätt-tunnel.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av fotbollsarena (från butik till restaurang/lounge/gym), rivning av gradänger, del av betongvägg, samt rivning av bef transformator.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser nybyggnad av kontor och garage. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser påbyggnad av idrottshall.
Hyresgästanpassning av verksamhetslokaler i Borås
Avser hyresgästanpassning av verksamhetslokaler på ca 3000 kvm.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Renovering av skola i Borås
Renovering av skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Installation av solceller på simhall i Borås
Avser installation av solceller på Borås Simarena.
Tillbyggnad av folkhögskola i Borås
Tillbyggnad av Viskadalens Folkhögskola.
Rivning av samlingslokal i Borås
Rivning av samlingslokal (rotundan).
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad samt inredande av ytterligare bostad i affärshus/kontorshus och uppförande av skylt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borås
Tillfälligt bygglov 3 år för ändrad användning av (lokal) syfabrik till matbutik.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borås
Ombyggnad av snickeri till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borås
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av apotek i Borås
Ändring av planlösning i affärshus (apoteket hjärtat).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Belysning skall vara närvarostyrd. Varje sida skall kunna styras separat när hallvägg är nerkörd.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus, vårdcentral (byte från fönster till fönsterdörr).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av (idrottsplats) padelbana 2019-08-01-- 2029-07-31.
Nybyggnad av matsal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (matsal) t o m 2022-05-10.
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (skolsal) 2020-08-20 - 2030-08-10.
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2021-01-01.
Nybyggnad av cafeteria i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad, Glasscafé (tidsbegränsat bygglov 5 år, fr.o.m 2020-03-15) Uppställning under perioden 15 mars - 30 september varje år.
Ombyggnad av cafeteria i Borås
(bygg-)anmälan för installation av fettavskiljare i café.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Avser renovering av lokal till restaurang. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tankanläggningar för fordonsdrivmedel samt additiv.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för elektronisk kommunikation).
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt ostagat torn.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivningslov befintlig bod.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för den befintliga.
Utvändigt underhåll av butik i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och flerbostadshus (lastbrygga).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus (bankomat samt skylt).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på affärs och kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på affärs/kontorshus.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till solarium.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av bergvärmecentral på förskola i Viskafors
Installation av ny värmecentral. Fjärrvärmen ska ersättas med bergvärme.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Avser ändrad användning av (övrigt) turistbyrå till gymnasieskola.
Byte av tak på kulturhus i Borås kommun
Avser taktbyte på kulturhus till 2-kupigt lertegel samt målning av plåt och byte av takplåtdetaljer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: