Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Tillfälliga klassrumsmoduler i Fristad, Borås
Avser tillfälliga klassrumsmoduler.
Uppförande av moduler vid skola i Borås
Avser uppförande av moduler för klassrum och fritids vid Bergdalskolan.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Nybyggnad av klubbstuga för fotboll samt rivning av den gamla.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyten Nornan i Borås
Avser fönsterbyten.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nytt mobiltorn och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på skola.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av lager på 30 kvm.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
(bygg-)anmälan för anordnande av utvändig utrymningstrappa, spiraltrappa på skola, träningslokal och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
(bygg-)anmälan för installation av ventilation på gemensamt boende.
Nybyggnad av servering i Borås
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Uppförande av paviljonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Uppförande av solenergianläggning på affärs- och kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på parkeringshus (målning) (tom 2023-06-01).
Nybyggnad av biljetthall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av ersättningsbyggnad till biljettkiosk t o m 2023-12-31.
Ombyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor, allyta till utbildning/kontor ( t o m 2028-09-30 ).
Ombyggnad av garage i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning av garage).
Invändigt underhåll av hotell i Borås
Ändring av brandskydd vid hotell.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av butik till restaurang/café.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av bärande konstuktion i restaurang.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändring av planlösning i skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Ändring av takbeklädnad på kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Borås
Tillbyggnad av samlingslokaler.
Byte till LED-belysning i parkeringshus i Borås
Avser byte av befintlig belysning och nödbelysning till LED-belysning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändrad användning av bilförsäljningslokal till sällanköp samt skyltanordning.
Invändigt underhåll av affärshus i Borås
Ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: