Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Tillbyggnad av affärshus i Ale
Avser tillbyggnad av affärshus. En fortsättning på Id; 1414483
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler med 4 avdelningar. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Rivning av förskola i Nol
Avser rivning av förskola.
Rivning av förråd, lekstuga och garage i Nödinge
Avser rivning av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Ombyggnad av samlingslokal i Nol
Ändrad användning till samlingslokal för ungdomar.
Rivning av förskola i Alafors
Avser rivning av Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: