Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västra Götalands län

Ale (8)
Alingsås (11)
Bollebygd (3)
Borås (51)
Dals-Ed (3)
Essunga (2)
Grästorp (0)
Göteborg (236)
Götene (2)
Hjo (4)
Härryda (7)
Karlsborg (1)
Kungälv (20)
Lerum (21)
Lidköping (17)
Lysekil (3)
Mariestad (13)
Mark (9)
Mellerud (8)
Munkedal (4)
Mölndal (21)
Orust (6)
Partille (16)
Skara (4)
Skövde (12)
Sotenäs (8)
Strömstad (20)
Tanum (4)
Tibro (4)
Tidaholm (5)
Tjörn (4)
Tranemo (7)
Töreboda (2)
Uddevalla (27)
Ulricehamn (11)
Vara (10)
Åmål (10)
Öckerö (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 680 st.

Nybyggnad av innovationsanläggning på Lindholmen i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av innovationsanläggning med plats för mer än 3 500 personer. Geelykoncernen har tecknat en avsiktsförklaring med Älvstranden Utveckling AB om förvärv av en 24 500 kvadratmeter stor tomt. Där ska en eller flera byggnader uppföras för flera olika verksamheter inom Geelykoncernen. Totalt planeras 70 000 till 80 000 kvadratmeter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym.
Nybyggnad av hotell torn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med ca 230 rum (ca 15000 kvm). Förberedande arbeten påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 334 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Ny- och ombyggnad av akutmottagningen och serviceblock i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation samt ombyggnad av serviceblock och akutmottagning samt byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus.
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg
Projektet avser byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg, den nya Station Centralen. Projektet är komplext och en prestigefull del av Västlänkens genomförande i Göteborg som förväntas tillföra stora mervärden. Västtrafik ska äga stamfastigheten och Higab tilldelas genom en 3D-delning en övre del av fastigheten. Under mark urholkar även Västlänken stamfastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för tränings särskola och kulturskola samt en idrottshall (ca 4000 kvm) med sutterängvåning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola. Rivningsarbeten påbörjas i februari/mars 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning. Förberedande markarbeten påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Markarbetet påbörjas i december 2018.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart augusti/september 2018. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.
Nybyggnad av skola i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola med särskola.
Nybyggnad för handel och vårdboende i Partille
Projektet avser nybyggnad av handel och vårdboende med 54 lägenheter i 4-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus.
Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor och handel i Torsland
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser om- och tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Nybyggnad av utställningshall och restaurang i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av utställningshall och restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad för handelsområde i Skara
Planer finns för nytt handelsområde med inriktning på jakt, friluftsliv och fiske.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 3 plan som ska anslutas till befintlig förskola på Virginsgtan 19.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av centralkök.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två plan med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Götene
Avser nybyggnad av modulförskola.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 3 avdelningar och mottagningskök.
Nybyggnad av parkeringshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 425 bilar i 4 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av omlastningsterminal/kombiterminal i Bäckefors
Projektet avser nybyggnad av järnvägsbaserad omlastningsterminal. Förutsättningen är att skogsbolagen är med och finansierar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvud kontor.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Nybyggnad av maskinhall i Vara
Avser nybyggnad av maskinhall på 75 m och en kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bibliotek, hotell och servering i Tranemo
Avser nybyggnad av lokaler för bibliotek, hotell och servering.
Nybyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av föskola på Hönö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bibliotek i Tranemo
Avser nybyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Hyra lokaler i centralt läge i Göteborg
Projektet avser ca 10000 kvm lokaler för komvux som dom ska hyra. Nybyggnad eller ombyggnad. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Skara
Planer finns på nybyggnad av byggvaruhus för BYGGmax om ca 2800 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1-4
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Projektet är indelat i fyra etapper. Etapp 1: Anpassning av aula med biutrymmen för tillfällig måltidslokal. Etapp 2: Ombyggnad av uppvärmningskök till tillagningskök, utökning av matsal med tillhörande nytt fläktrum och nya externa återvinningsrum. Etapp 3: Ombyggnad av aula och biutrymmen till stadsdelsbibliotek. Etapp 4: Ombyggnad av tidigare stadsdelsbibliotek till undervisningslokaler samt underhåll av expeditonsdelar och kommunikationsutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mottagningsstation vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av mottagningsstation som ska placeras i befintligt utrymme i MC-huset.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Stambyte och relining i sjukhus i Göteborg
Avser stambyte i byggnad 5205, 5255 samt 5283. Omfattar även byte av vissa våtenheter samt relining av utvalda delar.
Om- och tillbyggnad av idrottsplats i Mariestad
Avser renovering, om- och tillbyggnad av ishallen med tillhörande byggnationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: