Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av handelslokaler i Västerås
Nybyggnad av lokaler för handel på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01 - 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås,
Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Ombyggnad av matsal mm i skola i Västerås
Ombyggnad av matsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Nytt larm- och passagesystem till Mälardalens högskola
Avser installation av larm- och passagesystem för Mälardalens högskola, både för det nybyggda Campus Eskilstuna och för befintliga Campus Västerås.
Ombyggnad av hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås
Ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning vid avdelning 91 samt tillnyktringsenheten, Psykkliniken, hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås. Totalyta (BTA) ca:690 m2. Entreprenaden skall genomföras i 2 etapper. Etapp 1, 2018-08-08 – 2018-10-27. Etapp 2, 2018-11-22 – 2019-02-01.
Ramavtal; solcellsanläggningar i Västerås
Denna upphandling omfattar ramavtal med 3 st leverantörer av solcellsanläggningar. Samtliga kommande uppdrag kommer att konkurrensutsättas mellan avtalade leverantörer under kontraktstiden. Några definitiva beslut om projektstart finns dock inte och inga givna volymer garanteras. Entreprenören skall ansvara för full drift under 5 år efter idrifttagning.
Ombyggnad av fläktrum i vårdcentral i Västerås
Ombyggnad av fläktrum, Herrgärdets vårdcentral Västerås.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Tillbyggnad av maskinhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av maskinpark.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt butikslokal till restaurang med tillagningskök.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affärslokal till gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt lokalanpassning.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av konstruktion.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage och carport.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av torrklosetter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med 3 nya fönster samt omålning av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till relaxrum.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av carport till garage.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för anordnande av bodar.
Nybyggnad av servering i Västerås
Bygglov för anordnande av uteservering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för installation av solpaneler.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad utökning av portar.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod, ändring av fasad samt ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: