Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av handelslokaler i Västerås
Nybyggnad av lokaler för handel på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås
Skolan kommer att ha plats för cirka 480 elever.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01, 02, 03, 06, 07 och 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Ombyggnad av matsal mm i skola i Västerås
Ombyggnad av matsal och hemkunskapssal.
Renovering av kyrka i Västerås
Klockstapel ska renoveras, omfattande installationsarbeten samt säkerheten i kyrkan ska förbättras.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ombyggnad av Nordic Wellnes i Västerås.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Ramavtal; solcellsanläggningar i Västerås
Denna upphandling omfattar ramavtal med 3 st leverantörer av solcellsanläggningar. Samtliga kommande uppdrag kommer att konkurrensutsättas mellan avtalade leverantörer under kontraktstiden. Några definitiva beslut om projektstart finns dock inte och inga givna volymer garanteras. Entreprenören skall ansvara för full drift under 5 år efter idrifttagning.
Ombyggnad av hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås
Ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning vid avdelning 91 samt tillnyktringsenheten, Psykkliniken, hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås. Totalyta (BTA) ca:690 m2. Entreprenaden skall genomföras i 2 etapper. Etapp 1, 2018-08-08 – 2018-10-27. Etapp 2, 2018-11-22 – 2019-02-01.
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Renovering av sim- och sporthall i Västerås
Renovering av betongsprickor.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med entresolplan.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Nybyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kortidsboende med parkeringar samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ombyggnad från bank till butik samt anmälan om nytt fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad tillkommande dörr samt flytt av utrymningstrapp.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad öppna upp för ny dörr.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Ut- och invändig underhåll av kyrka i Västerås
Karbennings kyrka ska utreda sprickbildning i innertak samt utföra fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för uppförande av utrymningstrapp samt rivning av befintlig med ny dörr och nytt fönster.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av fastighet till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym (tidsbegränsat) samt fasadändring.
Tillbyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utesovrum för grundskola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för påbyggnad av tak.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 2 stycken takkupor.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage, uppställande av sopkärl, justera parkering och infart samt återställa staket.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av dubbelgarage.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Romfartuna Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Harkakers Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Kungsåra Kyrka.
Ny belysning i Dingtuna kyrka
Ny belysning i Dingtuna Kyrka.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör samt rivning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: