Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Nybyggnad av aktivitetshall Erikslund, Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Byte av tak över bassängen, Hus 84 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser byte tak bassängen, hus 84, Västmanlands sjukhus Västerås. Rivning av befintligt sedumtak (tak 1).Samt tak 2 (ej sedumtak) till betongbjälklag. Leverans och montage av nya yttertak på befintligt bjälklag.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från handel till trampolinpark, klätterväggar och handel.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av tak, från platt till sadeltak, samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till café/restaurang samt ändra bärande konstruktion.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användingssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från grossisthandel till handel även för privatkonsument.
Ombyggnad av tennishall i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lagerbyggnad till padelhall samt fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till café/bageri.
Ombyggnad av parkeringshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare till garage.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av garageportar).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr och trappa).
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande konstruktion, va, ventilation, brandskydd, planlösning och installation av hiss.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt marklov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: