Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall. Miljöbyggnad Silver 3:0.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4 & 5
Nyproduktion av kontorsbyggnad om c:a 8100 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 5-8
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av aktivitetshall i Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Nybyggnad av skola i Västerås
Detaljplaneärende för att se om det är lämpligt område för nybyggnad av skola.
Takrenovering på gamla sjukhuset i Västerås
Avser takomläggning på gamla sjukhuset i Västerås.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av skola.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Byte av tak över bassängen, Hus 84 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser byte tak bassängen, hus 84, Västmanlands sjukhus Västerås. Rivning av befintligt sedumtak (tak 1).Samt tak 2 (ej sedumtak) till betongbjälklag. Leverans och montage av nya yttertak på befintligt bjälklag.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Nybyggnad av handelsträdgård i Västerås
Avser nybyggnad av ett växthus i glas.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, nya entréer samt rivning av gångbroar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användingssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till café och fasadändring samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av parkeringshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare till garage.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till café.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (anordnande av utrymningstrappa).
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning samt anmälan om ändring i brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toaletthus.
Nybyggnad av kiosk i Västerås
Bygglov för ombyggnad av kiosk och gym.
Ombyggnad av gym i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från fritidsgård till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: