Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall. Miljöbyggnad Silver 3:0.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 4-8
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Ombyggnad till skola i Västerås
Planer finns på ombyggnad till en högstadieskola.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Västmanlands Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Avser byte av tak på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med taksargshöjning.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny byggnad på samma grundplatta.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Ändring av fasad samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till sushirestaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr).
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörrar).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörrar).
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av servering i Västerås
Anordnande av uteservering (tidsbegränsat).
Ombyggnad av konferenscentrum i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Nytt tanksystem/bränslepump åt VafabMiljö Kommunalförbund
VafabMiljö har för avsikt att bygga ett nytt tanksystem då den gamla är ej användbar. Inköpet inkluderar även demontering och skrotning av befintlig utrustning ingå, montering av nya systemet och igångkörning med instruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: