Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av häktet på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte. Säkerhetsskyddad upphandling.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Sala
Åkraskolan är fuktskadad. Modulerna ska inrymma ca 340 barn.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Invändigt underhåll av kontor i Sala
Installation av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Sala
Anmälan om ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Sala
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av skola i Sala
Ändrad användning.
Invändigt underhåll av förskola i Sala
Ändring av brandskydd i förskola.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändring av omklädningsrum till kontor i maskinhall/verkstad.
Ombyggnad av behandlingshem i Sala
Ändrad användning av enbostadshus till HVB verksamhet.
Rivning av telestation i Sala
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av skola i Sala
Uppställning av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Sala
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Nybyggnad av solpaneler på tak på kontor/kontorshus.
Ombyggnad av klubbhus i Sala
Om- och tillbyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändring från bageri till kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Installation av utvändig hiss på skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: