Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häktet på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Sala
Åkraskolan är fuktskadad. Modulerna ska inrymma ca 340 barn.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Nybyggnad av vårdcentral och nybyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Invändigt underhåll av förskola i Sala
Ändring av brandskydd i förskola.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändring av omklädningsrum till kontor i maskinhall/verkstad.
Ombyggnad av behandlingshem i Sala
Ändrad användning av enbostadshus till HVB verksamhet.
Nybyggnad av skola i Sala
Uppställning av modul för skolverksamhet.
Ombyggnad av klubbhus i Sala
Om- och tillbyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av teknikbod i Sala
Rivning samt byggande av elanläggning för tågtrafiken.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Installation av utvändig hiss på skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: