Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av skola och förskola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4 & 5
Nyproduktion av kontorsbyggnad om c:a 8100 kvm
Nybyggnad av kontor, industri mm i Köping
Planer finns för detaljhandel, kontor, och industri. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Planområdet omfattar fastigheterna Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 och del av Strö 4:2. Fastigheterna utgör ett område som är ca 40 000 m2 stort. Spinnaren 6 och 4 är privatägda och Strö 4:2 ägs av Köpings kommun.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka samt en samlingslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för anordnande av camping med servicebyggnad och 11 campingstugor, lekplats samt 44 elplatser.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Nybyggnad av flyttbart parkeringshus i Västerås
Planer för ett demonterbart parkeringshus som ska kunna plockas isär och sättas upp på en annan plats. Föreslagna platser är på andra sidan ån från Domkyrkan, vid polishuset och i närheten av Fryxellska skolan.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av lokaler samt lastkaj vid sjukhus i Fagersta
Omfattar i huvudsak invändig ombyggnad och ytskiktrenovering i källarplan (hus 01) samt ombyggnation av befintlig lastkaj. Totalyta (BTA) ca: 600 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Nybyggnad av samlingslokal i Norberg
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av padelhall i Fagersta
Avser tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Rivning av fastigheter i Hallstahammar
Avser totalrivning av två byggnader. En av byggnaderna utgörs av ett före detta konvalescenthem. Den andra byggnaden utgörs av en fristående bastu.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser byte av ca 20 entréer.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Konvertering av värmesystem vid förskola i Fagersta
Objektet avser konvertering av värmesystem.
Nedsättning av cistern i Västerås
Nedsättning av ny cistern
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Rivning av byggnader i Köping
Avser totalrivning av 3 byggnader. En av byggnaderna utgörs av en lågdel som ansluter till en större byggnad (där den större byggnaden ska vara kvar). Den andra byggnaden som ska rivas utgörs av ett fristående skyddsrum. Den tredje byggnaden är ett plåtskjul med tillhörande betongkonstruktioner som ansluter till skyddsrummet.
Rivning av kontor i Köping
Anmälan för rivning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring på handelsbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall (gym, padel och ev. kontor).
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av matvarubutik.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av stålverkstad med tillhörande kontor samt marklov.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär med lager och frysrum samt skärmtak.
Rivning av kontor i Arboga
Rivning av kontoshus.
Rivning av telestation i Fagersta
Rivningslov för rivning av telekomtorn och teknikbod inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av containerlösning för obemannad livsmedelsbutik.
Rivning av garage i Köping
Rivning av garage.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Arboga
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Arboga
Nybyggnad av livsmedelsbutik, tidsbegränsat lov 10 år.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ändring av fasad samt lokalanpassning av skola.
Utvändigt underhåll av badhus i Surahammar
Bygglov för montering av dubbeldörr på badhus.
Nybyggnad av telestation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av 42 m hög ostagat fackverkstorn med teknikskåp (ref: tuo196b) inom fastigheten norbergsby 60:1, norberg.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten semla11:12, fagersta kommun.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt tillbyggnad av inglasad uteplats.
Nybyggnad av toalett i Norberg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (wc) inom fastigheten bjurfors 8:1, norbergs kommun.
Nybyggnad av telestation i Norberg
Bygglov för uppförande av teknikbod inom fastigheten högfors 6:1, norbergs kommun.
Nybyggnad av telestation i Norberg
Bygglov för uppförande av teknikbod inom fastigheten nickebo 3:27, norbergs kommun.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrad fasad restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lager till restaurang.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tillfälligt boende till hotellverksamhet.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny entré).
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av källare till garage och soprum.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser flytt av en vägg.
Tillbyggnad av tennishall i Sala
Avser tillbyggnad av padelhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: