Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall. Miljöbyggnad Silver 3:0.
Nybyggnad av vårdbostäder i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av vårdbostad i Sala
Avser nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 4-8
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Fagersta
Avser nybyggnad av en idrottshall i två plan.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Avser nybyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad till skola i Västerås
Planer finns på ombyggnad till en högstadieskola.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Ombyggnad till kontor m.m i Hallstahammar
Möjlighet till kontor, äldreboende, förskola, affärsverksamhet m.m.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Morgongåva, Hälleforsnäs, Motala och Hallsberg.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Västmanlands Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Nybyggnad av padelhall i Sala
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Fagersta kommun
Avser tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Fasadrenovering och fönsterbyte på skola i Norberg
Objektet avser fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad på hus R på Centralskolan.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Norberg
Avser utbyte av skadade fasadskivor samt en ny utvändig trappa och renovering av befintlig utvändig trappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser omläggning av tegeltak.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Avser byte av tak på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med taksargshöjning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny byggnad på samma grundplatta.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Bygglov för tillbyggnad av skola inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av förskola i Sala
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Ändring av fasad samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av tennishall i Arboga
Ändrad användning av tennisbana, Nybyggnad av padelbanor.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad användning av kontor/lägenheter, ändrad verksamhet för korttidsboende Solögat, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Arboga
Ändrad användning av kontorslokal till tandläkarmottagning samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av telestation i Sala
Rivning av bef. och nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av badhus i Arboga
Utvändig ändring av badhus, breddning av ytterdörr till undercentral.
Utvändigt underhåll av kontor i Arboga
Utvändig ändring, ändring av planlösning, ändring av ventilation i kontorshus.
Nybyggnad av barack i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för moduler inom fastigheten skärmen 2, fagersta kommun.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av bygg- och kontorsbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten västanfors 10:2, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av sjukhus inom fastigheten mården 2, norbergs kommun.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (ifs14406d etapp 1) inom fastigheten hedkärra 12:92, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till sushirestaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr).
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörrar).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörrar).
Ombyggnad av konferenscentrum i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av lokal.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod och kabelpark.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servering i Västerås
Anordnande av uteservering (tidsbegränsat).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: