Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Nybyggnad av skola och förskola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Råbyskogen, Västerås
Förskola, lägenheter och trygghetsboende
Nybyggnad av skola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av en skola.
Nybyggnad av polisstation i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett polishus.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall. Miljöbyggnad Silver 3:0.
Nybyggnad av F-6 skola i Arboga
Planer finns på nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 500 elever.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1421485, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Ullvi, Köpings kommun
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av aktivitetshall Erikslund, Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Surahammar
Avser nybyggnad av en stålhall med paddelbanor.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Nybyggnad av samlingslokal i Norberg
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av padelhall i Fagersta
Avser tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Byte av tak över bassängen, Hus 84 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser byte tak bassängen, hus 84, Västmanlands sjukhus Västerås. Rivning av befintligt sedumtak (tak 1).Samt tak 2 (ej sedumtak) till betongbjälklag. Leverans och montage av nya yttertak på befintligt bjälklag.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Ombyggnad av lokaler samt lastkaj vid sjukhus i Fagersta
Omfattar i huvudsak invändig ombyggnad och ytskiktrenovering i källarplan (hus 01) samt ombyggnation av befintlig lastkaj. Totalyta (BTA) ca: 600 m2.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Entreprenaden omfattar demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning i hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Konvertering av värmesystem vid förskola i Fagersta
Objektet avser konvertering av värmesystem.
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av tak, från platt till sadeltak, samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt lokalanpassning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från handel till trampolinpark, klätterväggar och handel.
Rivning av kontor i Köping
Anmälan för rivning av kontorslokaler.
Ombyggnad av badhus i Fagersta
Anmälan om installation av ventilation i simhall inom fastigheten olympen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av tennishall i Sala
Avser tillbyggnad av padelhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Norberg
Avser utbyte av skadade fasadskivor samt en ny utvändig trappa och renovering av befintlig utvändig trappa.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande konstruktion, va, ventilation, brandskydd, planlösning och installation av hiss.
Utvändigt underhåll av badhus i Surahammar
Bygglov för montering av dubbeldörr på badhus.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten semla11:12, fagersta kommun.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och telecomtorn inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt marklov.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till café/bageri.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lager till restaurang.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av garageportar).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr och trappa).
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och tillbyggnad.
Nybyggnad av skola i Surahammar
Bygglov för uppställande av tre stycken moduler vid tuppkärrsskolan.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrad fasad restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till café/restaurang samt ändra bärande konstruktion.
Ombyggnad av restaurang i Sala
Ombyggnad av frisersalong till restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Arboga
Fasadändring av skola, byte av glastak till betongpannor samt installation av takfönster.
Nybyggnad av carport i Arboga
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Arboga
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Rivning av garage i Köping
Rivning av garage.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av containerlösning för obemannad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från grossisthandel till handel även för privatkonsument.
Ombyggnad av tennishall i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lagerbyggnad till padelhall samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: