Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av polisstation i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett polishus.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4 & 5
Nyproduktion av kontorsbyggnad om c:a 8100 kvm
Nybyggnad av 0-6 skola och äldreboende i Västerås
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra en ny F-6 skola (cirka 350 elever) och ett nytt äldreboende (cirka 90-120 lägenheter) med samlokalisering av service (tillagningskök, avfallsanordning, godsmottagning etc.).
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av aktivitetshall i Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Takrenovering på gamla sjukhuset i Västerås
Avser takomläggning på gamla sjukhuset i Västerås.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Hälleforsnäs och Hallsberg.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Renovering av skola i Arboga
Avser renovering av del av Stureskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad av skola i Surahammar
Avser invändig renovering av skola.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Norberg
Avser utbyte av skadade fasadskivor samt en ny utvändig trappa och renovering av befintlig utvändig trappa.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås
Planer finns på renovering av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av affärshus i Sala
Avser ombyggnad av försäljningslokal.
Tillbyggnad av garage i Västerås
Avser tillbyggnad av garage.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Inv renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Nybyggnad av handelsträdgård i Västerås
Avser nybyggnad av ett växthus i glas.
Ombyggnad av kontor i Sala
Förhandsbesked för ombyggnad av hotellrum till kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Norberg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal inom fastigheten norbergsby 13:113, norbergs kommun.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola, miljöhus och förråd (irstaskolan etapp 2).
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, nya entréer samt rivning av gångbroar.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användingssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till café och fasadändring samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till café.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (anordnande av utrymningstrappa).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny placering dörr).
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning samt anmälan om ändring i brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toaletthus.
Nybyggnad av kiosk i Västerås
Bygglov för ombyggnad av kiosk och gym.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st cykelgarage.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Fasadändring; solceller på tak.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport och parkering.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Surahammar
Ansökan om bygglov för ombyggnad/inglasning av entrè.
Byte av belysning i simhall i Surahammars kommun
Avser byte av belysning i simhall.
Byte av kompressor i ishall i Surahammars kommun
Avser byte av kompressor i ishall.
Ombyggnad av personallokal i Fagersta
Anmälan av installation av ventilation i personalbod inom fastigheten sundbo 7:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av garage i Fagersta
Anmälan om utvändig ändring av garage (gamla brandstation) inom fastigheten ställaren 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Ombyggnad av gym i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från fritidsgård till gym.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från församlingshem till förskola.
Utvändigt underhåll av ungdomsgård i Arboga
Utvändig ändring av ungdomsgård.
Byte av sarg i ishall i Fagersta
Avser byte av sarg.
Renovering av badhus i Surahammar
Avser en mindre renovering av simhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: