Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av handelslokaler i Västerås
Nybyggnad av lokaler för handel på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Köping
Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av handelslokaler i Fagersta
Fagersta 3:96 och 3:98.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01 - 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås,
Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Ombyggnad av matsal mm i skola i Västerås
Ombyggnad av matsal och hemkunskapssal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Fagersta
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus F. Tillbyggnad av kapphall och nytt fläktrum. Ny matsal och mottagningskök. Nya ytskikt, belysning och ventilation. Utvändig anpassning av mark.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Fasadrenovering och fönsterbyte på skola i Norberg
Objektet avser fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad på hus S på Centralskolan.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Nytt larm- och passagesystem till Mälardalens högskola
Avser installation av larm- och passagesystem för Mälardalens högskola, både för det nybyggda Campus Eskilstuna och för befintliga Campus Västerås.
Ramavtal; solcellsanläggningar i Västerås
Denna upphandling omfattar ramavtal med 3 st leverantörer av solcellsanläggningar. Samtliga kommande uppdrag kommer att konkurrensutsättas mellan avtalade leverantörer under kontraktstiden. Några definitiva beslut om projektstart finns dock inte och inga givna volymer garanteras. Entreprenören skall ansvara för full drift under 5 år efter idrifttagning.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Ombyggnad av hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås
Ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning vid avdelning 91 samt tillnyktringsenheten, Psykkliniken, hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås. Totalyta (BTA) ca:690 m2. Entreprenaden skall genomföras i 2 etapper. Etapp 1, 2018-08-08 – 2018-10-27. Etapp 2, 2018-11-22 – 2019-02-01.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Planerat projekt. Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fläktrum i vårdcentral i Hallstahammar
Ombyggnad av fläktrum, Hallstahammars vårdcentral på plan 1 och 4 i hus 1, plan 4 i hus 2, anslutning av kanaler till fläktrum i hus 3 samt injustering av stamkanaler för samtliga berörda delar.
Ombyggnad av fläktrum i vårdcentral i Västerås
Ombyggnad av fläktrum, Herrgärdets vårdcentral Västerås.
Tillbyggnad av skolkök i Kungsör
Tillbyggnad och ändring av planlösning av skolkök, inst av va-anl, kommunal.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning i affärshus/kontorshus, ändring av hiss och ventilation.
Tillbyggnad av maskinhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av maskinpark.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Byte av yttertak på lärcenter i Norberg
Objektet avser byte av yttertak på Lärcenter i Norberg.
Nybyggnad av kontor i Köping
Nybyggnad av kontorslokaler och nättransformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad planlösning i kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Sala
Ändring av planlösning och brandskydd i hotell.
Tillbyggnad av skola i Surahammar
Ttillbyggnad undervisningsrum för skola.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Andrat användning och ändring av planlösning samt uppsättning av skylt på affärshus.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt butikslokal till restaurang med tillagningskök.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affärslokal till gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med fönsterparti och port samt uppsättning av vepa.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt lokalanpassning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med 3 nya fönster samt omålning av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till relaxrum.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av carport till garage.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av konstruktion.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av barack i Arboga
Etablering av byggbodar samt ställning för skyltar.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av torrklosetter.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage och carport.
Nybyggnad av klubbhus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av klubblokal inom fastigheten folkparken 10, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: