Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall. Miljöbyggnad Silver 3:0.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 4-8
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av aktivitetshall i Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Ombyggnad till kontor m.m i Hallstahammar
Möjlighet till kontor, äldreboende, förskola, affärsverksamhet m.m.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Hälleforsnäs och Hallsberg.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Renovering av skola i Arboga
Avser renovering av del av Stureskolan.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av skola.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Fagersta kommun
Avser tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser omläggning av tegeltak.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Norberg
Avser utbyte av skadade fasadskivor samt en ny utvändig trappa och renovering av befintlig utvändig trappa.
Utvändigt underhåll av skola i Surahammar
Ansökan om bygglov fasadändring skolbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sala
Ombyggnad av försäljningslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med taksargshöjning.
Nybyggnad av samlingslokal i Norberg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal inom fastigheten norbergsby 13:113, norbergs kommun.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola, miljöhus och förråd (irstaskolan etapp 2).
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny byggnad på samma grundplatta.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Nybyggnad av handelsträdgård i Västerås
Bygglov för nybyggnad av handelsträdgård.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av gym i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från fritidsgård till gym.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av bygg- och kontorsbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från församlingshem till förskola.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad användning av kontor/lägenheter, ändrad verksamhet för korttidsboende Solögat, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Arboga
Ändrad användning av kontorslokal till tandläkarmottagning samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till café.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny placering dörr).
Ombyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (ifs14406d etapp 1) inom fastigheten hedkärra 12:92, fagersta kommun.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toaletthus.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av lokal.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod och kabelpark.
Ombyggnad av kontor i Surahammar
Ansökan om bygglov för ombyggnad/inglasning av entrè.
Utvändigt underhåll av garage i Fagersta
Anmälan om utvändig ändring av garage (gamla brandstation) inom fastigheten ställaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av servering i Västerås
Anordnande av uteservering (tidsbegränsat).
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st cykelgarage.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Renovering av badhus i Surahammar
Avser en mindre renovering av simhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: