Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Ombyggnad av kontor i Köping
Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus med bl.a. paddel, gym och klättervägg.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås,
Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Nytt larm- och passagesystem till Mälardalens högskola
Avser installation av larm- och passagesystem för Mälardalens högskola, både för det nybyggda Campus Eskilstuna och för befintliga Campus Västerås.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Planerat projekt. Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Ändring från affär till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning i affärshus/kontorshus, ändring av hiss och ventilation.
Tillbyggnad av skolkök i Kungsör
Tillbyggnad och ändring av planlösning av skolkök, inst av va-anl, kommunal.
Etablering av kontorsmoduler vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser etablering av kontorsmoduler för vuxenpsykiatrin, Hus 36 och 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Byte av yttertak på lärcenter i Norberg
Objektet avser byte av yttertak på Lärcenter i Norberg.
Nybyggnad av maskinhall i Köping
Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med nya fönster och glasparti med dörr samt lokalanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till kontor.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av café och skärmtak samt ändring av befintlig skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kallvind till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till restaurang, ändring i planlösning samt ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till kontor.
Tillbyggnad av skola i Arboga
Tillbyggnad skola, utvändig ändring, invändig ombyggnation, nya skärmtak samt uppsättning av staket.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av Affärslokaler.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skolkök i Sala
Tillbyggnad av skolmatsal.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad planlösning i kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av läkarmottagning i Västerås
Ändrat användningssätt från enbostadshus till företagsverksamhet, ändring av planlösning samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av hotell i Sala
Ändring av planlösning och brandskydd i hotell.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning kontorslokaler tillbyggad samt uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Utvändig ändring kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorsmoduler inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Arboga
Utvändig ändring av skola, tidsbegränsat bygglov gällande utrymningstrappor.
Nybyggnad av barack i Arboga
Uppställning av kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från högskola till grundskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av telestation i Surahammar
Bygglov med startbesked för teknikbod.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Arboga
Etablering av byggbodar samt ställning för skyltar.
Nybyggnad av telestation i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Rivning av ungdomshem i Fagersta
Anmälan för rivning av ungdomshem inom fastigheten sundbo 7:64, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av butik i Surahammar
Ansökan om bygglov, byte av fasadfärg.
Nybyggnad av barack i Arboga
Bygglov etablering av byggbodar samt ställning för skyltar.
Rivning av klubbhus i Arboga
Rivning av klubbstuga.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod, ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Arboga
Utvändig ändring av vårdbyggnad och silo, ändring från olja till pellets.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av kyrka i Fagersta
Avser tillbyggnad av handikapshiss på utsidan av kyrkbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ombyggnad av vindsvåning till kontor i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: