Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4 & 5
Nyproduktion av kontorsbyggnad om c:a 8100 kvm
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av idrottshall i Fagersta
Avser nybyggnad av en idrottshall i två plan.
Nybyggnad av aktivitetshall i Västerås
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Nybyggnad av förskola i Köping
Avser nybyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 80 barn. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1421485.
Takrenovering på gamla sjukhuset i Västerås
Avser takomläggning på gamla sjukhuset i Västerås.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny byggnad på samma grundplatta.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Surahammar
Avser nybyggnad av en stålhall med paddelbanor.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Hälleforsnäs och Hallsberg.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Utredning pågår för ombyggnad av Karlsbergshallen eller Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ny padelhall i Köping
Nybyggnad av padelhall med 2st banor. Samt ändring av ventilation i befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Surahammar
Avser invändig renovering av skola.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Tillbyggnad av tennishall i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av samlingslokal i Norberg
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utbyggnad av befintlig butik med teknikutrymme samt ombyggnation invändigt.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Byte av tak över bassängen, Hus 84 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser byte tak bassängen, hus 84, Västmanlands sjukhus Västerås. Rivning av befintligt sedumtak (tak 1).Samt tak 2 (ej sedumtak) till betongbjälklag. Leverans och montage av nya yttertak på befintligt bjälklag.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av kontor vid avfallsanläggning åt VafabMiljö Kommunalförbund
Uppdraget omfattar att initialt genomföra en behovsanalys för invändig ombyggnation av ett driftkontor som ska göras om till aktivitetsbaserat kontor.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Konvertering av värmesystem vid förskola i Fagersta
Objektet avser konvertering av värmesystem.
Inv renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Byte av sarg i ishall i Fagersta
Avser byte av sarg.
Utbyte av ventilation mm i kontorshus, Västerås
Ventilation, kyla samt takbeläggning.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av tak, från platt till sadeltak, samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av badhus i Fagersta
Anmälan om installation av ventilation i simhall inom fastigheten olympen 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från handel till trampolinpark, klätterväggar och handel.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, nya entréer samt rivning av gångbroar.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Skinnskatteberg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och telecomtorn inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av skola i Surahammar
Bygglov för uppställande av tre stycken moduler vid tuppkärrsskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av tak på affärsbyggnad inom fastigheten ratten 9, fagersta kommun.
Ombyggnad av utbildningslokal i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till utbildningslokal inom fastigheten tele 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Norberg
Bygglov för nybyggnad av garage och förråd inom fastigheten davidsbo 1:115, norbergs kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande konstruktion, va, ventilation, brandskydd, planlösning och installation av hiss.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i brandskydd.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till café/bageri.
Ombyggnad av parkeringshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare till garage.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av garageportar).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (utrymningsdörr och trappa).
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och tillbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till café/restaurang samt ändra bärande konstruktion.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användingssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering.
Utvändigt underhåll av skola i Arboga
Fasadändring av skola, byte av glastak till betongpannor samt installation av takfönster.
Utvändigt underhåll av servering i Sala
Inglasning av uteservering.
Ombyggnad av museum i Fagersta
Anmälan om inre underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde (museum) inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation i skola inom fastigheten jesper 7, fagersta kommun.
Ombyggnad av vårdhem i Köping
Anmälan ändring av ventilation vårdlokaler-särskilt boende.
Utvändigt underhåll av kontor i Norberg
Avser utbyte av skadade fasadskivor samt en ny utvändig trappa och renovering av befintlig utvändig trappa.
Nybyggnad av carport i Arboga
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av restaurang i Sala
Ombyggnad av frisersalong till restaurang.
Rivning av garage i Norberg
Rivningslov för rivning av garage och förråd inom fastigheten davidsbo 1:115, norbergs kommun.
Nybyggnad av förskola i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola (moduler) inom fastigheten kylsbo 1:6, norbergs kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för omklädning inom fastigheten säteriet 1:12, fagersta kommun.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från grossisthandel till handel även för privatkonsument.
Ombyggnad av tennishall i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lagerbyggnad till padelhall samt fasadändring.
Tillbyggnad av kiosk i Sala
Tillbyggnad av kiosk och markis på restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: