Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av tillagningskök i Sundsvall
Ombyggnad av tillagningskök.
Om/ tillbyggnad av entre Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotellentre.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Rivning av carport i Sundsvall
Anmälan för rivning av carport/förråd.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skolverksamhet med insättning av två nya entrépartier.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Nybyggnad av båthus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av båthus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ett torn för telekommunikation (42 meter) samt tillhörande teknikbod.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Avser nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Byte av entrédörr samt byte av inredning.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Byte av dörr/fönster vid entre.
Renovering av klockstapel på Attmars kyrka
Renovering av klockstapel, tjärning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: