Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Planerat projekt. Detaljplanearbete pågår. Omfattning oklar. Uppskattad start och uppskattad kostnad.
Energisparåtgärder i grundskola på Södermalm, Sundsvall
Entreprenaden är en del i Sundsvalls kommuns energisparprojekt och innefattar såväl byggåtgärder som utbyte av installationer (el - Styr - Ventilation - VS).
Nybyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av utställningshall för bilar.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Sundsvall
Bygglov fasadändring sjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov omfärgning av förskola samt uthus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad garage.
Omyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor med terrass.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov fasadändring samlingslokal.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad affärshus tidsbegränsat till 2022-01.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av byggnad för föreningsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontor.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av skolmoduler.
Restaurering av fönster på musikhus i Sundsvall
Omfattar restaurering av befintliga fönster samt nytillverkning av innerbågar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: