Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på hotellsviter (plan 3) och en gym och spaanläggning på översta plan. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastigheten Stenstaden 1:12.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta, etapp 2.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Ombyggnad av skola.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring av vindsplan på affärshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av tak på befintliga carportar.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till café.
Ombyggnad av bowlinghall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till bowling, Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till servering Linjeförmannen 7.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till träningslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från soprum till två stödboenden.
Ombyggnad av postterminal i Sundsvall
Anmälan ombyggnad postsortering.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan rivning restaurang.
Ombyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av grundskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring grundskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och omfärgning av affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för fasadändring (byte av garageportar) Linjeförmannen 3,4,5,6.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för fasadändring (byte av garageportar) Lokföraren 1,2,3.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av två skärmtak på kontorsbyggnad samt omdisponering av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kanslihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kanslibyggnad.
Ombyggnad av läktare i Sundsvall
Bygglov ombyggnad läktare.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för nylandsbergens vindkraftspark.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av vänthall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från restaurang till vänthall/biljettförsäljning din tur.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-09-30 för fasadändring och montering av tillfällig ventilation på skola.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov, rivning av kontorsbyggnader.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från affärshus till restaurang, installation av eldstad/rökkanal.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av butik.
Rivning av skola på Haga, Sundsvall
Rivning av skola. Nybyggnad på projekt 1160086.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: