Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea)
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta, etapp 2.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal.
Ombyggnad av ventilation på sjukhus i Sundsvall
Ventilationssystemen vid Sundsvalls sjukhus, vårdblock 3 (V03), skall byggas om för att erhålla ett flexibelt och energieffektivt system med låg klimatbelastning och samtidigt uppnå bra inomhusklimat. Åtgärder skall genomföras både på aggregatnivå och kanalsystem. Befintligt ventilationssystem består av 5 platsbyggda aggregat (VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5).
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och kontorsdel efter brand.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Invändig renovering av Prästgården.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurangbyggnad samt byte av glaspartier.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av grundskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av grundskola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring och skylt på affärshus.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av klubblokal till sjöräddningssällskapet.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av utescen.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av två byggbodar, tidsbegränsat.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av danslokal i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till träningslokal.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från tvätt/förråd till pub.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring ny balkong kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av befintlig cistern.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av museum i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial på byggnader inom norra bergets friluftsmuseum (gullgården).
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för caféverksamhet i stationshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för installation av eldstad restaurang.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av butik i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av tak över entré.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av garage.
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2023-12-31).
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler, 2023-07-02.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang 5 år.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.
Nytt ventilationssystem i kontor i Sundsvall
Avser installation av ny ventilation ( FTX-system) med kringåtgärder.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: