Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Ombyggnad av stadshus samt nybyggnad av hotell i Sundsvall
Ombyggnad av Stadshuset samt nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls kommun avser att uppföra ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation. Projekteringen är upphandlad och pågår. Denna upphandling avser behovet av konsultstöd (beställarstöd) inom ramavtalsområdet/konsultkategorin Gata/Väg/Mark/Anläggning (GVMA), befintligt ramavtal UH-2015-10. Uppdraget ska påbörjas i november månad 2018 och beräknas pågå fram till start av byggarbeten. Vi vill med denna RFI veta hur just ni ställer er till detta, och om ni är intresserade att lämna anbud i en förnyad konkurrensutsättning inom detta konsultområde. Uppdraget sträcker sig över en längre tid, därmed blir också utförandetiden (ca 250 timmar) spridd över lång tid. En viktig del då blir tillgängligheten på den konsult som ska genomföra uppdraget. Det faller sig olämpligt att genomförande konsult kan ha sin stationeringsort på annat ställe än Sundsvall. Ett av de viktigaste kraven i den kommande upphandlingen är kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag, liksom god kännedom om hela projektet.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
I projektet planeras ingå: nya väderskydd, ett elipsformat tak, ca: 4600 m2 markvärme, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd och möbler.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Byggs intill befintliga skola.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Modernisering av fritidsgård i Skönsmon
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Skönsmons fritidsgård är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Avser förstudie gällande utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Omläggning av takytskikt på kontor i Sundsvall
Avser omläggning av takytskikt.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kårverksamhet till kontor.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av grundskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring grundskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och omfärgning av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus (ny dörr samt förlängning av skärmtak).
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tidsbegränsat paviljong vid förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov uppförande av baracker.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från optiker till juicebar.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av scen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av servicehus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fasadändring rivning övrigt drivmedelsstation i automatdrift.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt fiberoptoskåp.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus, garage samt skyltar.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från affärshus till restaurang, installation av eldstad/rökkanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: