Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls kommun avser att uppföra ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation. Projekteringen är upphandlad och pågår. Denna upphandling avser behovet av konsultstöd (beställarstöd) inom ramavtalsområdet/konsultkategorin Gata/Väg/Mark/Anläggning (GVMA), befintligt ramavtal UH-2015-10. Uppdraget ska påbörjas i november månad 2018 och beräknas pågå fram till start av byggarbeten. Vi vill med denna RFI veta hur just ni ställer er till detta, och om ni är intresserade att lämna anbud i en förnyad konkurrensutsättning inom detta konsultområde. Uppdraget sträcker sig över en längre tid, därmed blir också utförandetiden (ca 250 timmar) spridd över lång tid. En viktig del då blir tillgängligheten på den konsult som ska genomföra uppdraget. Det faller sig olämpligt att genomförande konsult kan ha sin stationeringsort på annat ställe än Sundsvall. Ett av de viktigaste kraven i den kommande upphandlingen är kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag, liksom god kännedom om hela projektet.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Byggs intill befintliga skola.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Omläggning av takytskikt på kontor i Sundsvall
Avser omläggning av takytskikt.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring av vindsplan på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tidsbegränsat paviljong vid förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kanslihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kanslibyggnad.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov uppförande av baracker.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för nylandsbergens vindkraftspark.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kårverksamhet till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus (ny dörr samt förlängning av skärmtak).
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av grundskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring grundskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och omfärgning av affärshus.
Ombyggnad av postterminal i Sundsvall
Anmälan ombyggnad postsortering.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan rivning restaurang.
Ombyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av scen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av servicehus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fasadändring rivning övrigt drivmedelsstation i automatdrift.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt fiberoptoskåp.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus, garage samt skyltar.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov, rivning av kontorsbyggnader.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från affärshus till restaurang, installation av eldstad/rökkanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: