Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ombyggnad av ventilation på sjukhus i Sundsvall
Ventilationssystemen vid Sundsvalls sjukhus, vårdblock 3 (V03), skall byggas om för att erhålla ett flexibelt och energieffektivt system med låg klimatbelastning och samtidigt uppnå bra inomhusklimat. Åtgärder skall genomföras både på aggregatnivå och kanalsystem. Befintligt ventilationssystem består av 5 platsbyggda aggregat (VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5).
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och kontorsdel efter brand.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurangbyggnad samt byte av glaspartier.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för boende inom socialpsykiatrin.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av skolbyggnadens växthus till skolsal.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från tvätt/förråd till pub.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av befintliga baracker på betongplint.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för teknikhus signal för järnväg.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mc-garage.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av moduler för övernattning & möten samt 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av utescen.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av teknikbod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för järnväg.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av befintlig cistern.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för caféverksamhet i stationshus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för fasadändring montage av ny dörr.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av garage.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garagebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus med skärmtak.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av idrottshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: