Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Nybyggnad av relax & bastu på konferenscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Ombyggnad av produktionskök och förskola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök och förskola, 4 avd.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av entre´.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, kondensor som ska monteras och installeras.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan för rivning av restaurang/café.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av solceller på taket.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med utökad lastkaj samt fasadändring för insättning av dörr.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med utökad inglasad serveringsyta, takterrass samt tillbyggnad med varuintagsdel.
Ombyggnad till kontor i Sundsvall
Ombyggnad av vind till kontor.
Rivning av carport i Sundsvall
Anmälan för rivning av carport/förråd.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garagebyggnad (huvudbyggnad).
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Nybyggnad av båthus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av båthus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ett torn för telekommunikation (42 meter) samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Avser nybyggnad av garage.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Byte av dörr/fönster vid entre.
Restaurering av korfönster mm på Lidens kyrka
Avser renovering av fönster samt nytt tak på sidobyggnad, östra långhusgaveln vid Lidens kyrka.
Ombyggnad av skolsal i Sundsvall
Ombyggnad till slöjdsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: