Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Nybyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av utställningshall för bilar. Llentab monterar även hallen.
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Sundsvall
Bygglov fasadändring sjukhus.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från optiker till juicebar.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Ombyggnad av klubbhus i Sundsvall
Rivningslov flytt av befintliga byggnader (klubblokal och vallabod).
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov omfärgning av förskola samt uthus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av bilhall + rivning av bef. rasat yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av befintlig altan samt nybyggnad av inglasad balkong på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av klubbstuga och vallabod/förråd.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från oinredd lokal till kontor i flerbostadshus.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tak på pergola på uteservering.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad restaurang.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av skolmoduler.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Restaurering av fönster på musikhus i Sundsvall
Omfattar restaurering av befintliga fönster samt nytillverkning av innerbågar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: