Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Till- och ombyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av folkets hus.
Ombyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av idrotts- och racketcenter, Rivningslov för rivning av kanslibyggnad och marklov för markåtgärder Haga 4:51.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Rivning av scen i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utescen.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skolverksamhet med insättning av två nya entrépartier.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelanläggning.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av motorcykelgarage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av skyddsrum i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av mast och en teknikbod.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus med insättning av ny dörr.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från småindustri/kontor till kontor med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Byte av entrédörr samt byte av inredning.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Restaurering av fasad på Bydalens gravkapell.
Renovering av klockstapel på Attmars kyrka
Renovering av klockstapel, tjärning.
Fasadarbeten på förskola i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av förskola.
Restaurering av kyrka i Sundsvall
Underhåll av korvägg, konservering på Skönsmons kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: