Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av multiarena i Sundsvall
Planer för nybyggnad av multiarena.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Sundsvall
Byte av takmaterial på församlingshem samt uppsättning av solceller.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från småindustri/kontor till kontor med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av affärshus.
Rivning av förskola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av förskola och förrådsbyggnader.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av skyddsrum i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av skyddsrum.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Avser fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus med insättning av ny dörr.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av mast och en teknikbod.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av carport för elbilar.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från enbostadshus till lokal, nybyggnad av garage/carport samt rivning av bef. garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för befintlig byggnad på samma plats.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restaurang/lokal, fasadändring m.m.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage / förrådslängor.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av motorcykelgarage.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivning av baracker.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av en modulbyggnad t.o.m. 2025-03-01.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av modul.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Nybyggnad av affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Anmälan för byte av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och ombyggnad - ny utrymningdörr och delning av affärslokal.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Restaurering av fasad på Bydalens gravkapell.
Renovering av klockstapel på Attmars kyrka
Renovering av klockstapel, tjärning.
Restaurering av kyrka i Sundsvall
Underhåll av korvägg, konservering på Skönsmons kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: