Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Utbyte taktäckning samt avvattning mm i Sollefteå
Entreprenaden innefattar Byggarbeten i samband med takbyte på Junsele Skola.
Konvertering till bergvärme, SiS Vemyra, Sollefteå
Entreprenaden omfattar utförande av fullt färdig och komplett projektering, installation och drifttagning av nya värmepumpsanläggningar och ventilationsaggregat.
Utbyte taktäckning samt snörasskydd mm i Sollefteå
Avser byte takbeläggning från betongtegel till bandtäckning inkl, taksäkerhet och takavvattning.
Ommålning av kapell i Junsele
Ommålning av kapellet.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från skola till korttidsboende.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad och ändrad användning från arkiv/lager till utbildningslokal.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av garage i Sollefteå
Nybyggnad av traktorgarage/tvätthall och rivning av befintligt traktorgarage.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad av utbildningslokaler.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Konservering inredning och inventarier relaterat till fuktproblematik i Ramsele kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: