Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av skollokal.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Planerat projekt. Detaljplanearbete pågår. Omfattning oklar. Uppskattad start och uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, kontor, frysrum, slussar, önet 1:1.
Sanering av kyrka i Ånge
Avser sanering och bekämpning av hussvamp.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Energisparåtgärder i grundskola på Södermalm, Sundsvall
Entreprenaden är en del i Sundsvalls kommuns energisparprojekt och innefattar såväl byggåtgärder som utbyte av installationer (el - Styr - Ventilation - VS).
Nybyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av utställningshall för bilar.
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Omläggning av tak på byggnader i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Byggandet ska ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Sportvägen 2 i Sörberge, Köpmangatan 14 i Vivsta, och Gymnasievägen 2 i Sörberge (Timrå Kommun).
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Utbyte taktäckning samt snörasskydd mm i Sollefteå
Avser byte takbeläggning från betongtegel till bandtäckning inkl, taksäkerhet och takavvattning.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Konvertering till bergvärme, SiS Vemyra, Sollefteå
Entreprenaden omfattar utförande av fullt färdig och komplett projektering, installation och drifttagning av nya värmepumpsanläggningar och ventilationsaggregat.
Utbyte taktäckning samt avvattning mm i Sollefteå
Entreprenaden innefattar Byggarbeten i samband med takbyte på Junsele Skola.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Sundsvall
Bygglov fasadändring sjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Nybyggnad av samlingslokal i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av samlingslokal samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av konferenslokal i Härnösand
Bygglov - kontor/konferenslokal.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från restaurang till färghandel, köpmannen 1.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från skola till korttidsboende.
Ommålning av kapell i Junsele
Ommålning av kapellet.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kundvagnsgarage, bredbyn 1:55.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av skolmoduler.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av bärande delar privat förskola, gimåt 1:52.
Ombyggnad av frisersalong i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garderob till frisörsalong, folkets park, örnsköldsvik 7:6.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butikslokal.
Omyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor med terrass.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad och ändrad användning från arkiv/lager till utbildningslokal.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Härnösand
Slutbesked- ändrad användning.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ändring av ventilationsanordning i butikslokal och lager.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov fasadändring samlingslokal.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad garage.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad affärshus tidsbegränsat till 2022-01.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av byggnad för föreningsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Anmälan om åtgärder brandskydd.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - ny parkering och carport.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov omfärgning av förskola samt uthus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Tillbyggnad av altan i Härnösand
Bygglov/startbesked - tillbyggnad av kontorshus (balkong).
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Installation av ventilation, va, flerfunktionsbyggnad, japan 6.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Komplementbyggnad, garage, Tillbyggnad av bostadshus, uterum Lugnvik 29:8.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Örnsköldsvik
Fasadändring, bensinstation, bävern 1.
Nybyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Nybyggnad av samlingslokal ringarbyggnaden, bredånger 2:168.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bredånger 1:67.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av baracker till camping/vandrarhem, dekarsön 2:13.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport/förråd, bredbyn 20:24.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av fibernod bod.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av fibernodbod.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskolepaviljong, bredånger 1:93.
Utvändigt underhåll på Själevads kyrka
Restaurering av putsskador.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm vid Trehörningsjöskolan.
Ombyggnad av teater i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: