Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende nybyggnation av simhall.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta, Sundsvall
Avser nybyggnad av butikslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Avser en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Om- & tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Projektet omfattar byggnads-, mark- och installationsarbeten för tillbyggnad av en träningsskola kopplad till Ängetskolans grundsärskola.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Tidiga planer på nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av skidgymnasium i Sollefteå
Nybyggnad av skidgymnasium på Sollefteå gymnasium.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Planer för en ny Lidl-butik på ca 1300 kvm i Hågesta, Sollefteå.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Konvertering till bergvärme i skola mm i Timrå
Avser konvertering till bergvärme.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Sundsvall
Byte av takmaterial på församlingshem samt uppsättning av solceller.
Ombyggnad av förskola i Ånge
Ändrad användning förskola.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat vid skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallationsoch efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg-, el/data- samt styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt ventilationssamt styr och övervakningsanläggning.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Rivning av förskola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av förskola och förrådsbyggnader.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av ventilation, planlösning och brandskyddet, köpmannen 1.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Tillbyggnad av kök och besökscentra.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av personallokal i Sollefteå
Nybyggnad av personalbod.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Nybyggnad av affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat t.o.m 2020-01-31).
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hagbo 6.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av personalbyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fristående lunchrum/raststuga, byviken 1:48.
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Flytt och tillbyggnad av garage, björna 2:230.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Ombyggnad av gatukök i Kramfors
Nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Härnösand
Bygglov med startbesked nostalgimack.
Ombyggnad av frisersalong i Härnösand
Bygglov/startbesked - ändrad användning föreningslokal till frisörsalong.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för befintlig byggnad på samma plats.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Tillbyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av förråd med carport samt nybyggnation av plank.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Tillfällig bodetablering.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skola med skärmtak, erik-larstorpet 1:75.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak/pergola på affärshus, köpmannen 2.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, som påverkar brandskyddet, brunnen 2.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Uppsättande av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ändring bärande konstruktioner och planlösning samt ventilation - butik, kontor.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kiosk till informationskiosk, afrika 3.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Rigsta 4:59 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivning av baracker.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus - t o m 2024-10-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: