Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning för Apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planer från investeringsbudget.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola.
Om/Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från industri och lager till kontor och lager, österås 15:3.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Invändig restaurering av kyrka i Ånge
Avser invändiga konserveringsarbeten.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Avser tillbyggnad av kök och besökscentra.
Upphandling av hyresmoduler till skola i Timrå
Avser uppförande av hyresmoduler avsedda att användas som matsal. Byggnaden ska inrymma köksdel, tre matsalar, wc och omklädningsrum(personal).
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Invändig renovering av fyrvaktarbostad i Kramfors
Entreprenaden avser invändig renovering av fyrvaktarbostaden på Högbonden. Arbetena avser bl.a. linoljemålning på väggar, tak, golv, socklar, foder, fönstersmygar, tapetsering, mattläggning liksom rivning av befintliga kök och nytillverkning och montering av köksinredningar till de två självhushållsköken.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Ombyggnad av servicebyggnad vid mountainbikearena i Örnsköldsvik
Underhållsåtgärder av servicebyggnad vid mountainbikearena. Byte av illa åtgången tak- och fasadbeklädnad.
Om/ tillbyggnad av entre Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotellentre.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Väsentlig ändring av butik.
Nytt tätskikt och taksäkerhet på Technichus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av tätskikt på yttertak samt taksäkerhet.
Renovering av fasad på hotell i Kramfors
Avser renovering av fasad och balkonger.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av entre´.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Byte av ventilation.
Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Bygglov ombyggnad drivmedelstation.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Utvändigt underhåll av förskola i Kramfors
Fasadändring ullångers fsk.
Byte av fönster på skola i Örnsköldsvik
Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad, sidensjö prästbord 1:57.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Nybyggnad av kundmottagning.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Rivning av kontor i Härnösand
Rivningslov med startbesked.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Väsentlig ändring av affärslokal - vägg till nytt rum.
Rivning av garage i Härnösand
Rivningslov/startbesked - rivning av garagelängor.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Storroten 1:1 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod och mobilmast.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, teknikbod, malmön 1:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, kubbe 12:4.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, myckelgensjö 11:1.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad av butiksentré, turkiet 9.
Ombyggnad till kontor i Sundsvall
Ombyggnad av vind till kontor.
Utvändigt underhåll av garage i Kramfors
Fasadändring - garageport på centrumhuset ullånger.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av klubbhus i Sollefteå
Nybyggnad av klubbhus/värmestuga.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Komplementbyggnad - latrin och toalettbodar.
Nybyggnad av bastu i Kramfors
Komplementbyggnad, bastu.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Komplementbyggnad, etablering bodar- tillfälligt.
Nybyggnad av badbassäng i Kramfors
Markförändring, pool 5 x 8m.
Nybyggnad av bastu i Sollefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, 3 st förråd, om- och tillbyggnad av uterum, hörnett 31:106.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, egypten 8.
Nybyggnad av telestation i Sollefteå
Nybyggnad av fackverkstorn och bod.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av solceller på taket.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: