Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid GA skolan. Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid Hedbergska skolan. Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av skidgymnasium i Sollefteå
Nybyggnad av skidgymnasium på Sollefteå gymnasium.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning för Apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Ombyggnad till padelhall i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till en padelhall om ca 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontoroch industrii Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Kramfors
Tillbyggnad av Dockstaskolan med förskoleavdelning och utökade lokaler för friskolan.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Ombyggnad av korttidsboende i Sundsvall
Ombyggnad av korttidsboende.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat vid skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallationsoch efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg-, el/data- samt styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt ventilationssamt styr och övervakningsanläggning.
Invändig renovering av fyrvaktarbostad i Kramfors
Entreprenaden avser invändig renovering av fyrvaktarbostaden på Högbonden. Arbetena avser bl.a. linoljemålning på väggar, tak, golv, socklar, foder, fönstersmygar, tapetsering, mattläggning liksom rivning av befintliga kök och nytillverkning och montering av köksinredningar till de två självhushållsköken.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Avser tillbyggnad av kök och besökscentra.
Om- och tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Konvertering till bergvärme i skola mm i Timrå
Avser konvertering till bergvärme.
Nytt tätskikt och taksäkerhet på Technichus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av tätskikt på yttertak samt taksäkerhet.
Ombyggnad av styr och övervakning i skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga erfoderliga utrednings-, projekterings-, rivnings-, demonterings-, ombyggnads-, nyinstallations- och efterarbeten över styr- och övervakningsinstallationer inkl el/data- och byggnadsarbeten med dess installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt styr- och övervakningsanläggning.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kramfors
Fasadändring, entré istället för fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Örnsköldsvik
Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad, sidensjö prästbord 1:57.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, sätta upp skyltar, installera ventilation, gene 2:164.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av folkets hus.
Ombyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av idrotts- och racketcenter, Rivningslov för rivning av kanslibyggnad och marklov för markåtgärder Haga 4:51.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Härnösand
Startbesked - ändring av planlösning, ventilation, brandskydd etc.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad - kontor.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad av hotell med inglasat uterum.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Rivning av scen i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utescen.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering byggbaracker/upplag/parkering.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov/startbesked - etablering byggbodar för kontor/boende.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Exteriör restaurering Ramsele kyrka.
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka.
Utvändigt underhåll av garage i Kramfors
Fasadändring - garageport på centrumhuset ullånger.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring på kontorsbyggnad, riva skärmtak, mellansel 3:60.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skolverksamhet med insättning av två nya entrépartier.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelanläggning.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsad bygglov för byggbodar t o m 2021-11-30.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, hagbo 16.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Nybyggnad av bastu i Kramfors
Komplementbyggnad, bastu (utan eldstad).
Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Komplementbyggnad, garage och servicehus, Komplementbyggnad, ny stuga Vibyggerå-näs 4:14,4:13.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Nybyggnad av bodar för kontor.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, 3 st förråd, om- och tillbyggnad av uterum, hörnett 31:106.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, norrsvedje 20:8.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbod, mätrigg, överön 9:1.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Avfärgning av fasader på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av avfärgning fasader Kv. Teologen 12.
Anpassningar för gym och padelhall i Örnsköldsvik
Ändrad användning, från industri till gym och padelverksamhet, norrlungånger 2:144.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Byte av entrédörr samt byte av inredning.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Restaurering av fasad på Bydalens gravkapell.
Renovering av klockstapel på Attmars kyrka
Renovering av klockstapel, tjärning.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: