Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av skollokal.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Ombyggnad av värme i förskolor i Timrå
Gäller anbud på generalentreprenad gällande konvertering till bergvärme enligt förfrågan på sammantaget 3 objekt. Obserevera att pris för Fagerviks skola ska lämnas separat och hanteras som en option då detta objekt kan komma att förskjutas och utföras vid ett senare tillfälle.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Sanering av kyrka i Ånge
Avser sanering och bekämpning av hussvamp.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Nybyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av utställningshall för bilar. Llentab monterar även hallen.
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Om- & tillbyggnad av ishall i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av ishall.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Omläggning av tak på byggnader i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Byggandet ska ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Sportvägen 2 i Sörberge, Köpmangatan 14 i Vivsta, och Gymnasievägen 2 i Sörberge (Timrå Kommun).
Utbyte taktäckning samt avvattning mm i Sollefteå
Entreprenaden innefattar Byggarbeten i samband med takbyte på Junsele Skola.
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Konvertering till bergvärme, SiS Vemyra, Sollefteå
Entreprenaden omfattar utförande av fullt färdig och komplett projektering, installation och drifttagning av nya värmepumpsanläggningar och ventilationsaggregat.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Utbyte taktäckning samt snörasskydd mm i Sollefteå
Avser byte takbeläggning från betongtegel till bandtäckning inkl, taksäkerhet och takavvattning.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Sundsvall
Bygglov fasadändring sjukhus.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov fasadändring förskola.
Nybyggnad av samlingslokal i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av samlingslokal samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ommålning av kapell i Junsele
Ommålning av kapellet.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tak på pergola på uteservering.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad restaurang.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av skolmoduler.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kundvagnsgarage, bredbyn 1:55.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Tillbyggnad av servicehus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad och ändrad användning från arkiv/lager till utbildningslokal.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Riva del av byggnad samt tillbyggnad av garage/förråd, sund 1:146.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Ombyggnad av klubbhus i Sundsvall
Rivningslov flytt av befintliga byggnader (klubblokal och vallabod).
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Härnösand
Slutbesked- ändrad användning.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lager till gym, örnsköldsvik 7:7.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från skola till korttidsboende.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av befintlig altan samt nybyggnad av inglasad balkong på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av klubbstuga och vallabod/förråd.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontor.
Rivning av bensinstation i Timrå
Ansökan rivning - rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Anmälan om åtgärder brandskydd.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - ny parkering och carport.
Nybyggnad av hall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av visningshall.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av förskola i Sundsvall
Bygglov omfärgning av förskola samt uthus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av bilhall + rivning av bef. rasat yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från oinredd lokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från optiker till juicebar.
Nybyggnad av carport i Kramfors
Komplementbyggnad, carport, förråd, grillkåta.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Komplementbyggnad, garage, Tillbyggnad av bostadshus, uterum Lugnvik 29:8.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bredånger 1:67.
Nybyggnad av garage i Sollefteå
Nybyggnad av traktorgarage/tvätthall och rivning av befintligt traktorgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: