Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor i Umestan.
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nyb av kyrkligt centrum i "staden mellan broarna", Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förut­sättningar för ny församlingsbyggnad, bland annat genom utökning av fastig­heten.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad av 8 avd förskola i två plan med tillagningskök. Total bruttoarea för: Huvudbyggnad ca 1660 m². Förråd ca 60 m². Sovaltan/skärmtak ca 20 m².
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Renovering/ombyggnad av Östra Stallet i Umeå
Byggnaden ska innehålla omkring 80 nya kontorsarbetsplatser, omklädningsrum, tvättstuga, cykelgarage, cykelverkstad, omklädningsrum för cykelpendlare samt förråd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage samt nya carportar i Holmsund, Umeå
Nybyggnad av carportar, soprum och cykelförråd, Rivning av 28 garage, förråd och soprum på Maskinisten 27. Dräneringsarbete och asfaltering.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Nytt fläktrum på skola i Umeå
Projektet avser nytt fläktrum på Ersdungens skola, Trattgränd 3-5, Umeå.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Renovering av tak på ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum i Umeå.
Utvändig målning 2020 paket 4, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Gitarren FSK samt Stadshusområdet (sadelmakeriet).
Utvändig målning 2020 paket 1, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Hornugglan Gruppboende, Karlavagnen FSk, Svidjan Fsk samt Delfinen Gruppboende.
Utvändig målning 2020 paket 3, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Vaktmästaren Gruppboende, Tvillingen FSk, Tanden FSK, Hörnan FSK samt Paletten FSK.
Utvändig målning 2020 paket 2, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Älvaleken Gruppboende, Linnean FSK, Hagaskolan Gymnastik samt Grubbeskolan Gymnastik.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning och kontor.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och carport.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage, soprum och cykelförråd, Rivning av garage, förråd och soprum Maskinisten 27.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser ändrad användning av särskilt boende till skola.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av förråd till handelslokal.
Nybyggnad av barack i Umeå
Uppställning av barack.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Installation av AV-system i Curiosum/Sliperiet, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system för Curiosum, Sliperiet, Umeå Universitet.
Installation av AV-system för Kliniskt Träningscenter KTC i Umeå
Omfattar leverans och installation av AV-system för Kliniskt träningscenter, KTC Umeå. Objektet är beläget på Norrlands universitetssjukhus By 5A våning 4 och 5.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Umeå Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på 160 kVA.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med ny entré.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: