Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Nybyggnad av en multisporthall och en fotbollshall, med tillhörande kontorslokaler, på Noliaområdet.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nytt resecentrum i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar.
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av fönster.
Till-och ombyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1 700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm och utemiljö.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Nybyggnad av kontor, industri, lager mm i Carlshem, Umeå
Uppförande av kompletterande lokaler för handel, kontor, industri och lager.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Ombyggnad till padelhall i Umeå
Ombyggnad till padelhall med sju padelbanor samt restaurang, gym, golfsimulatorer och utrymme för sjukgymnast och naprapat. Yta ca 3000 kvm.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Tillbyggnad av fläktrum och byte av aggregat på kontor i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum och byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Styrbyte på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Norrlandsoperan Skuld 1 byggnad 01-09. Total bruttoarea ca 15 788 m².
Nya solcellsanläggningar på universitet i Umeå
Installation av solcellsanläggning.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av Hagaskolan byggnad 02 och ut till brunn på skolgården. Total bruttoarea ca 5434 m².
Teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt.
Renovering av tak på skola i Täfteå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Täfteå Skola fd Matsalsbyggnad och Marinan Fisk.
Rivning av skola i Umeå
Rivning av skola.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till kontorslokal, fasadändring samt rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal och uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage med byte av kulör på dörr.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal avseende ny ventilationshuv.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av telekomtorn och teknikhus.
Utvändigt underhåll av konferenslokal i Umeå
Fasadändring/målning av konferenslokal.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport med soprum, parkering och soprum samt rivning av soprum.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Renovering av tak på ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum i Umeå.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med garage.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av garage i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från förråd till garage tom 2030-08-30.
Rivning av carport i Umeå
Rivning av carport.
Installation av AV-system för Molekylär Biologi, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system till sammanträdesrum och föreläsningssal för Molekylär Biologi, Umeå Universitet. Objektet är beläget på Norrlands universitetssjukhus By 6K och 6L.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av trapphus med byte av fasadmaterial.
Installation av talat utrymningslarm i A3 Arena i Umeå
Entreprenaden omfattar utbyte av befintlig centralutrustning för talat utrymningslarm och musik inom A3 Arena i Umeå.
Rivning av fd bandvagnsgarage på Östra Dragonfältet i Umeå
Objektet avser rivning av gammalt bandvagnsgarage som innehåller administrativa lokaler samt tvättutrustning för Umeå Kommuns lokalvård, sanering av miljöfarliga inbyggda produkter.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Umeå Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på 160 kVA.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: