Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå Hamn
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av handelscentrum i Umeå
Utökning av handelsområde på Klockarbäcken pågår planarbetet och där kan byggstart tidigast ske 2018. Projektet är beroende av Trafikverkets projekt/planer för E12. Totalt finns 90 000 kvm markyta.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan på ca 1400 kvm med tillhörande lek gård och angöring.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av förskola i Tavleliden Umeå
Nybyggnad av 6 avdelningsförskola i två plan, BTA ca 1392 m2. Utemiljö enligt Landskapsritningar inklusive uteförråd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad, fasadarbeten.
Nybyggnad av handelsområde på Ersboda, Umeå
Avser Umeå 4:3 och Stadsliden 4:2.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av lokal för partihandel.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena.Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Ombyggnad av lokaler för PRO i Umeå
Ombyggnad av lokaler för PRO.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av solceller.
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Ombyggnad av förskola i Holmsund
Projektet omfattar rivning av bef golv, sanering och läggning av nya undergolv, nya ytskikt på golv, ommålning av väggar. Byte av takpannor inkl bärläkt, ströläkt och underlagspapp.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Renovering av kontor i Umeå
Ombyggnation Umeå Energi´s kontor.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Umeå
Ändrad användning från bank till verksamhetslokal - tidsbegränsat tom 2028-05-31.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola gällande utrymningstrappa med dörr.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage.
Nybyggnad av paviljong i Umeå
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av trafikledaranläggning i Umeå
Nybyggnad av kameratorn och teknikbod.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket och lekplatser som finns på fastigheten lärkdrillen 1 samt avjämning av mark. Rivning inför projekt: 1433378.
Konsultuppdrag gällande utredning av funktioner/serviceinrättningar vid resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Det övergripande uppdraget är att redovisa vilka funktioner och serviceinrättningar, offentliga och kommersiella, som är önskvärda på respektive resecentrum, och vilket utbud som beräknade resandevolymer ger underlag till. En gemensam utgångspunkt är skapa ett levande, tryggt och välkomnande resecentrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal avseende lastbrygga.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Uppsättning av skyltar samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: