Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell i Umeå.
Nytt handelsområde i Umeå
Umeå kommun har gått in med en ansökan om detaljplan för att skapa plats och handlingsfrihet för framtida intressenter. Kommunen vill dock inte bekräfta att det finns någon konkret planerad verksamhet på gång, utan mer en förberedande åtgärd.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena. Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Nybyggnad av multifunktionshall, Umeå Vagnverkstad i Umeå
Objektet avser: Nybyggnad av multifunktionshall för underhåll av tåg, ca 700 m2. Huvudinriktning är att hallen ska innehålla en del för avisning av tåg samt en del för hjulsvarvning. Byggnaden beräknas bli ca 100 meter lång och 6-7 meter bred. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). För att klara att på kort tid identifiera behov, kostnad och utförandetid har Beställaren beslutat genomföra projektet med utökad samverkan (Partnering). Önskemål är att verksamheten ska kunna påbörjas vintern 2019-2020 och tillsammans med beställare och hyresgäst ska entreprenör planera för detta.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Ombyggnad av skola, etapp 1 i Umeå
Upphandlingen avser delvis ombyggnad och nybyggnad av Carlshöjdskolan. Total bruttoarea för ombyggnad ca 1500 m² och nybyggnad av sophus 23 kvm samt tillbyggnad av fläktrum på tak ca 30 kvm.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Uppsättning av paviljonger vid skola i Umeå
Evakueringspaviljong Östra Ersbodaskolan Uppdraget avser förhyrning inklusive etablering och avetablering av förskolepaviljong med två avdelningar som ska placeras vid Östra Ersbodaskolan i Umeå.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola med byte av takutformning/takkonstruktion och fasadmaterial.
Nybyggnad av paviljong till skola i Umeå
Nybyggnad av evakueringspaviljong till Carlshöjdsskolan.
Ombyggnad samt utvändigt underhåll av samlingslokal i Umeå
Fasadändring samt ombyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 3.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor på ett våningsplan.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av hotell till kontorslokal.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till skola.
Nybyggnad av samlingslokal i Umeå
Nybyggnad av kvarterslokal.
Nybyggnad av paviljong i Umeå
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av trafikledaranläggning i Umeå
Nybyggnad av kameratorn och teknikbod.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering tom 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för barack tom 2019-09-30.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ombyggnad av industrilokal till hunddagis.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage med nytt fönster/nya fönster, fasadändring av garage med ny dörr/nya dörrar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Umeå
Fasadändring av lokal gällande utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola gällande utrymningstrappa med dörr.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Umeå
Ändrad användning från bank till verksamhetslokal - tidsbegränsat tom 2028-05-31.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor med nya entréer.
Byte av styrutrustning på brandstation i Umeå
Objektet avser utbyte av styr och reglerutrustning för värme och ventilation i Umeå Brandstation byggnad 01 med total bruttoarea ca 5026 m².
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket och lekplatser som finns på fastigheten lärkdrillen 1 samt avjämning av mark. Rivning inför projekt: 1433378.
Rivning av förskola i Umeå
Upphandlingen omfattar rivning och sanering av förskola samt komplementbyggnader såsom lekstugor och kallförråd inklusive grundläggning. Även trappor, asfaltytor, plattsatta och övriga hårdgjorda ytor inom tomten ska rivas. Staket runt tomten ska rivas och marken avjämnas. Byggnadens servisanslutning i form av dag- och spillvatten respektive vatten skall även rivas.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Uppsättning av skyltar samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: