Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av entré på kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus & garage i Umeå
Nybyggnad av garage och industrilokal.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Nybyggnad av butiks- & kontorsdel i Umeå
Nybyggnad efter brand i butiks- & kontorsdel av Bygma i Umeå.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Fönsterbyte på kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av ca 323 fönster.
Ombyggnad av butiker i Umeå
Planer finns på ombyggnad av butiker i bottenplan.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av industrilokal, kontorslokal och förråd.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av klubbstuga och servicebyggnad.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av servicegarage.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage, soprum och cykelförråd, Rivning av garage, förråd och soprum Maskinisten 27.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av handelslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från bostad till kontor.
Nybyggnad av barack i Umeå
Uppställning av barack.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodar tom 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2021-12-31.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-08-26 för ändrad användning från handelslokal till kontor.
Installation av AV-system i Curiosum/Sliperiet, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system för Curiosum, Sliperiet, Umeå Universitet.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med ny entré.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: