Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska bl a innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS, Rättsmedicin och Cancercentrum.
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Ny-, till- & ombyggnad av skola i Umeå
Projektet avser ny-, till- och ombyggnad av skola.
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av handelsområde på Ersboda, Umeå
Avser Umeå 4:3 och Stadsliden 4:2. Intill Ersboda och i direkt anslutning till E12/Norra länken planeras ett område för handel och verksamheter. I20-området. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Rivning av garage samt nya carportar i Holmsund, Umeå
Nybyggnad av carportar, soprum och cykelförråd, Rivning av 28 garage, förråd och soprum på Maskinisten 27. Dräneringsarbete och asfaltering.
Nytt fläktrum på skola i Umeå
Projektet avser nytt fläktrum på Ersdungens skola, Trattgränd 3-5, Umeå.
Ombyggnad av tak på fastighet i Umeå
Ombyggnad av befintligt yttertak.
Nytt gassläcksystem till Stadshuset i Umeå
Objektet avser demontering av befintliga släcksystem samt nyinstallation av automatiska gassläcksystem inklusive system för detektering och aktivering.
Renovering av tak på ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum i Umeå.
Byte av styrsystem vid skola i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hagaskolan byggnad 01-05 . Total bruttoarea ca 17 081 m².
Utvändig målning 2020 paket 4, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Gitarren FSK samt Stadshusområdet (sadelmakeriet).
Utvändig målning 2020 paket 1, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Hornugglan Gruppboende, Karlavagnen FSk, Svidjan Fsk samt Delfinen Gruppboende.
Utvändig målning 2020 paket 3, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Vaktmästaren Gruppboende, Tvillingen FSk, Tanden FSK, Hörnan FSK samt Paletten FSK.
Utvändig målning 2020 paket 2, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Älvaleken Gruppboende, Linnean FSK, Hagaskolan Gymnastik samt Grubbeskolan Gymnastik.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning och kontor.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och carport.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell med byte av fasadmaterial.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall .
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av cafeteria i Umeå
Ändrad användning av lokal till café/livs.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av pizzeria i Umeå
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av förråd till handelslokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av kvarterslokal.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Umeå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förrådsutrymme till vård/utbildningslokal tom 2030-03-20.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av handelslokal tom 2025-03-01.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av moduler tom 2021-12-31.
Nybyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av paviljonger.
Ombyggnad av vårdhem i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till vårdlokal samt uppställning av hänvisningsskyltar 1 år.
Utvändigt underhåll av restaurang i Umeå
Fasadändring av restaurang avseende ny dörr.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av tankanläggning.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser ändrad användning av särskilt boende till skola.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Förhyrning av paviljonger för omklädningsrum till Tegs centralskola, Teg
Avser hyra av paviljonger för 4 st omklädningsrum under tid som befintliga omklädningsrum byggs om.
Installation av AV-system i Curiosum/Sliperiet, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system för Curiosum, Sliperiet, Umeå Universitet.
Installation av AV-system för Kliniskt Träningscenter KTC i Umeå
Omfattar leverans och installation av AV-system för Kliniskt träningscenter, KTC Umeå. Objektet är beläget på Norrlands universitetssjukhus By 5A våning 4 och 5.
Utvändig reparation på Förvaltningshuset, Umeå Universitet
Omfattar murning av fasad på Förvaltningshuset, Umeå Universitet.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Umeå Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på 160 kVA.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: