Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå Hamn
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan på ca 1400 kvm med tillhörande lek gård och angöring.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av förskola i Taveliden Umeå
Nybyggnad av 6 avdelningsförskola i två plan, BTA ca 1392 m2. Utemiljö enligt Landskapsritningar inklusive uteförråd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad och rivning av del av byggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av lokal för partihandel.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av solceller.
Ombyggnad till kontor och arbetsplatser i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av befintlig lokal i gamla biblioteket till kontor och arbetsplatser för BIC Factory. Ombyggnadsyta ca 377 m2.
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Utvändig målning 2018, Umeå kommun
Avser utvändig målning under sommaren 2018 som upphandlas i 6 paket, varje objekt avser en separat entreprenad. Paket 1: Yttersjö förskola, Kasamark skola, Gurkan dagverksamhet, 4H Ladugård, Luvan förskola. Paket 2: Tavelsjö brandstation, Tavelsjö skola, Forslunda gymnasiet, Sörfors förskola, Klockargården. Paket 3: Nolia, Missionären Förskola Paket 4: Professorn förskola, Mjölken förskola, Anumark Gruppboende, Tenniscentrum Nydala, Bräntbergskolan, Fröhuset förskola. Paket 5: Storsjöskolan, Sörgården Sörmjöle, Sjöfruskolan. Paket 6: Rampljusallén gruppboende, Visionen förskola
Ombyggnad av projektkontor i Umeå
Avser ombyggnad av befintliga lokaler avsedda för projektkontor, omfattar ombyggande av interiör, fasad samt tillhörande markarbeten.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Umeå Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Entreprenaden består i byte av befintliga installationer till nya installationer för AV-system. I vissa av utrymmena kommer det placeras ny inredning och nya ytskikt.
Renovering av kontor i Umeå
Ombyggnation Umeå Energi´s kontor.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Ramavtal avseende glasreparationer, Umeå kommun m fl
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Ombyggnad av förskola i Holmsund
Projektet omfattar rivning av bef golv, sanering och läggning av nya undergolv, nya ytskikt på golv, ommålning av väggar. Byte av takpannor inkl bärläkt, ströläkt och underlagspapp.
Renovering av fönster på stadshuset i Umeå
Objektet avser tilläggsisolering av befintliga fönster i stadshuset ca 267 fönster med flera isolerrutor i varje fönster.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Byte av allmänbelysning i museum i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av allmänbelysning i tre (3) utställningssalar. I arbetet ingår demontering av befintliga armaturer, belysningsskenor och kablage. Montering av ny belysning och driftsättning samt programering i styrsystemet KNX.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Renovering av tak på skola samt ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum samt Grubbeskolan.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med förråd och carport.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsad bygglov för uteservering 2018-05-01 tom 2018-09-30.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering tom 2018-10-30.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola och två förråd t.o.m 2023-01-31 Böleå 7:18,7:24.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler tom 2018-12-31.
Nybyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering samt ny installation av eldstad/rökkanal (sjöbris) tom 2021-04-10.
Nybyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för uteservering from 2018-05-01 tom 2018-09-15.
Ombyggnad av gymnasieskola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov tom 2028-05-03 gällande ändrad användning från kontor till gymnasieutbildning (hus 140).
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för serveringsbod till uteservering from 2018-04-23 tom 2018-09-04.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal - tidsbegränsat t om 2019-12-31.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av pumprefug, oljeavskiljare/spillzoner tankplatser och rivning av fristående betongbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av toalettkabin.
Nybyggnad av båthus i Umeå
Nybyggnad av 16 st båthus.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av 2 st carportar.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorshus med solceller.
Ombyggnad av paviljong i Umeå
Flytt av befintlig paviljong.
Utvändigt underhåll av kyrka i Umeå
Fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skywalk gällande ytskikt.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Umeå
Tillbyggnad av hangarbyggnad med balkong samt fasadändring.
Renovering av kök vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar renovering av befintligt kök vid Umeå Energicentrum.
Byte av yttre armaturer på skolor/förskolor i Umeå kommun
Befintliga utomhusarmaturer ska monteras ned och nya LED armaturer ska monteras. Förskolorna Dungen, Karet, Kungsgården, Kragen och Fröhuset ska vara genomförda senast 20180330. De sista objekten som ska genomföras är Växthuset/Bilaal förskola, Smörets förskola och Bergatrollets förskola.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Konsultuppdrag gällande dimensionering av resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Uppdragen som upphandlas är gemensamma för de resecentrum som planeras längs Norrbotniabanan genom kommunerna, men med särskilda förutsättningar och frågeställningar för respektive ort. Kommuner som berörs är Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner.
Nytt tak på museum vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar byte av tak på Energicentrum vid Umeå Energicentrum.
Målning av fasader på museum och cementbod vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar målning av fasader på museet och cementboden vid Umeå Energicentrum.
Konsultuppdrag gällande utredning av funktioner/serviceinrättningar vid resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Det övergripande uppdraget är att redovisa vilka funktioner och serviceinrättningar, offentliga och kommersiella, som är önskvärda på respektive resecentrum, och vilket utbud som beräknade resandevolymer ger underlag till. En gemensam utgångspunkt är skapa ett levande, tryggt och välkomnande resecentrum.
Ny utrymningstrappa mm vid kontor i Umeå
Fasadändring avseende ny utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal avseende lastbrygga.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal (entré).
Rivning av kyrka i Umeå
Rivning av det gamla bönhuset och en komplementbyggnad.
Renovering av kyrka i Umeå
Ombuntning av bänkar, knäfall altarring.
Invändigt underhåll i kyrka i Hörnefors
Åtgärda fuktproblem i vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: