Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 1
Kontorshuset kommer att bestå av två huskroppar varav en är 4 våningar och en är 7 våningar. Total kvm yta ca 5500 kvm. Kommer etappindelas. Entreprenaden omfattar nybyggnad etapp 1 av kontorsbyggnad Svalan 6 ca 1500 m² BTA. Etapp 1 omfattar schaktning, pålning, grundläggning av hus samt betongstomme del 2 och 3. Etapp 1 omfattar även igenfyllning/ återställande mark i nivå enl markritningar.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med två hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten samt tillbyggnad av 4 avd fsk i 2 plan samt mindre ombyggnad i Björnåkers skola och arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr och Övervakning-system samt El- och teleinstallationer.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Byte takbeläggning yttertak i Skellefteå
Entreprenaden omfattar takbyten på Sunnanåskolan, Björnåkerskolan samt Lövånger vårdcentral. Omfattar även bygg, VA och markarbeten.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av förskola i Skellefteå
Ombyggnad av förskola 6 avdelningar.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation samt ny brandcellsindelning.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Väsentlig ändring för ventilation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Uppställning av barack/personalbod, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till hemtjänstlokal.
Rivning av förskola i Skellefteå
Rivning av förskola.
Rivning av kiosk i Skellefteå
Rivning av kiosk.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av kontorshus.
Rivning av restaurang i Skellefteå
Rivning av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbodar för optofibernät.
Nybyggnad av kiosk i Skellefteå
Nybyggnad av vattenkiosk.
Tillbyggnad av tennishall i Skellefteå
Tillbyggnad av tennishall, anläggande av p-platser och handikappramp.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för barack/personalutrymme.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Utvändigt underhåll av butik i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad och ändrad användning från lager till butik.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage/kontor.
Nybyggnad av grillbar i Skellefteå
Nybyggnad av grillkåta/vindskydd, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av 3 st carportar.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage och förråd.
Utbyte av hiss i Stadshuset i Skellefteå
Entreprenaden består av utbyte av befintlig hiss, montering av nya hiss, nytt apparatskåp, växellåda och motorer, nya vajrar, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktad och godkända anläggning.
Utbyte av hissar på Mullbergsskolan i Skellefteå
Avser utbyte av hiss 1 med option på hiss 2. Entreprenaden består av utbyte av befintliga hissar, montering av nya hissar, nytt apparatskåp, slutjusterade, funktions provade, revisionsbesiktade och godkända anläggningar.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av garage och kontor, ställhus, kalk- och syrabyggnad samt tillbyggnad av reagenbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: