Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av takbeläggning m.m.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Nybyggnad av bensinstation i Skellefteå
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av klubbhus i Skellefteå
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbodar, parkering och snötipp.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad för garage.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av gym i Skellefteå
Anläggande av utegym.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med carport.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med sandficka.
Rivning av bensinstation i Skellefteå
Rivning av bensinstation.
Rivning av fritidsgård i Skellefteå
Rivning av fritidsgård.
Rivning av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsrum ovan mark.
Rivning av skola i Skellefteå
Rivning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat barack/personalutrymme.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus Moröskolan.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lastbrygga samt ändrad användning.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor sill sjukgymnastik.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändring av verksamhet från förskola till café.
Ombyggnad av klinik i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till sjukgymnastik.
Tillbyggnad av kiosk i Skellefteå
Tillbyggnad av kiosk med soprum/varumottagning/ventilationsrum.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Delning av bef. butikslokal till två butikslokaler.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från verkstadshall till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: