Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor, nybyggnad av skärmtak samt skyltställning.
Rivning av föreningshus samt fd brandstationen i Lycksele
Denna upphandling avser kontrakt för rivning inklusive installationer av föreningshuset Bäckaborg och f.d brandstationen och fd badhuset i Lycksele tätort. För rivning av VVS och elinstallationer utanför byggnaderna i mark ska erforderlig schaktning och återfyllnad utföras. Byggnaderna skall rivas i sin helhet d.v.s. både ovan och under befintlig marknivå även kvarvarande inredning och utrustning skall rivas.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utökad kontorsyta.
Nybyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande lager/verkstad/kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lycksele
Bygglov gällande ommålning av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av entré till kontor.
Ombyggnad av butik i Lycksele
Bygglov gällande utbyte av butikskyla.
Ombyggnad av förskola i Lycksele
Bygglov gällande att tillskapa 2 förskoleavdelningar i johan skyttes lokaler plan 1.
Tillbyggnad av matsal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lunchrum.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av kontorsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: