Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Upprustning av lasarett i Lycksele
Planer på fortsatt upprustning av Lycksele lasarett.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor i Umestan.
Nytt handelsområde i Umeå
Umeå kommun har gått in med en ansökan om detaljplan för att skapa plats och handlingsfrihet för framtida intressenter. Kommunen vill dock inte bekräfta att det finns någon konkret planerad verksamhet på gång, utan mer en förberedande åtgärd.
Nyb av kyrkligt centrum i "staden mellan broarna", Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förut­sättningar för ny församlingsbyggnad, bland annat genom utökning av fastig­heten.
Tillbyggnad av kontorshus och verkstadsindustri i Umeå
Planer för utbyggnad av lokaler med ytterligare kontorsutrymmen och teknikutrymmen för plåtpressning. F
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan på ca 1400 kvm med tillhörande lek gård och angöring.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena. Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- & tillbyggnad av kök på skola i Robertsfors
Om- & tillbyggnad av kök på Jenningskolan.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Nybyggnad av multifunktionshall, Umeå Vagnverkstad i Umeå
Objektet avser: Nybyggnad av multifunktionshall för underhåll av tåg, ca 700 m2. Huvudinriktning är att hallen ska innehålla en del för avisning av tåg samt en del för hjulsvarvning. Byggnaden beräknas bli ca 100 meter lång och 6-7 meter bred. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). För att klara att på kort tid identifiera behov, kostnad och utförandetid har Beställaren beslutat genomföra projektet med utökad samverkan (Partnering). Önskemål är att verksamheten ska kunna påbörjas vintern 2019-2020 och tillsammans med beställare och hyresgäst ska entreprenör planera för detta.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad av 8 avd förskola i två plan med tillagningskök. Total bruttoarea för: Huvudbyggnad ca 1660 m². Förråd ca 60 m². Sovaltan/skärmtak ca 20 m².
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Om- & tillbyggnad av förskola i Malå
Om- & tillbyggnad av förskola på Tjambo området i Malå.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Nybyggnad av LSS-boende i Vilhelmina
Nybyggnad av Gruppboende (LSS) innehållande 5 sovrum inklusive gemensamhetsytor.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Ombyggnad av skola, etapp 1 i Umeå
Upphandlingen avser delvis ombyggnad och nybyggnad av Carlshöjdskolan. Total bruttoarea för ombyggnad ca 1500 m² och nybyggnad av sophus 23 kvm samt tillbyggnad av fläktrum på tak ca 30 kvm.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad av kontor i Vindeln
Avser ombyggnad av kontor, tillbyggnad av ca 70 kvm samt ny förrådsbyggnad inkl carport.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr- och övervakningssystem i huvudsak för plan 2 samt El- och tele-installationer för ombyggnad av Folktandvårdens lokaler. Entreprenaden omfattar även till viss del källarplan samt plan 1 & 3 till följd av ingrepp i installationer t.ex. VVS och el.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 1.
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Uppsättning av paviljonger vid skola i Umeå
Evakueringspaviljong Östra Ersbodaskolan Uppdraget avser förhyrning inklusive etablering och avetablering av förskolepaviljong med två avdelningar som ska placeras vid Östra Ersbodaskolan i Umeå.
Nybyggnad av omklädningsrum på ishall i Vännäs
Tillbyggnad av omklädningsrum för Ishall, ca 250m2.
Uppställning av förskolepaviljonger på Tomtebo i Umeå
Avser uppställning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök på Bäckahästen 2 på Tomtebo i Umeå.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av takbeläggning m.m.
Nybyggnad av butiks- & kontorsdel i Umeå
Nybyggnad efter brand i butiks- & kontorsdel av Bygma i Umeå.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Ombyggnad av hotell i Storuman
Ombyggnad av plan två och tre till hotellverksamhet (guldbollen).
Nybyggnad av paviljong till skola i Umeå
Nybyggnad av evakueringspaviljong till Carlshöjdsskolan.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av hotell till kontorslokal.
Ombyggnad av skola i Bjurholm
Ombyggnad av värdshus till lokaler för skola/utbildning.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökning av befintlig skolverksamhet.
Nybyggnad av administrationsbyggnad i Umeå
Tidiga planer för nya kontor som kommer att ligga mellan sjukhuset och universitetet i Umeå.
Ombyggnad samt utvändigt underhåll av samlingslokal i Umeå
Fasadändring samt ombyggnad av samlingslokal.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Ombyggnad av storkök på skola i Tärnaby
Avser ombyggnad storkök på Skytteanska skolan på fastigheten Laxnäs 1:27 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 140 m2 och en tillbyggnad på ca 12 m2.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor på ett våningsplan.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av sporthallsgolv i Skellefteå
Avser byte av sportgolv i Drängsmarksskolan, Bureskolan, Kusmarksskolan samt Skråmträskskolan.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Umeå
Fasadändring av gymnastikbyggnad.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av skola i Bjurholm
Ansökan om bygglov för fasadändring - ny dörr och byte av fasadpanel.
Tillbyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande anläggning för flytande oxygen.
Takomläggning på brandstationen i Åsele
Takomläggning på Brandstationen.
Takomläggning på simhallen i Åsele
Takomläggning på simhallen.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av kiosk i Skellefteå
Tillbyggnad av kiosk med soprum/varumottagning/ventilationsrum.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor med nya entréer.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med sandficka.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till skola.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ombyggnad av industrilokal till hunddagis.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat barack/personalutrymme.
Nybyggnad av paviljong i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för 2 st paviljonger tom 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering tom 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus Moröskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: