Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (0)
Lycksele (13)
Malå (2)
Norsjö (0)
Sorsele (3)
Storuman (5)
Umeå (84)
Vindeln (3)
Vännäs (4)
Åsele (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 1
Kontorshuset kommer att bestå av två huskroppar varav en är 4 våningar och en är 7 våningar. Total kvm yta ca 5500 kvm. Kommer etappindelas. Entreprenaden omfattar nybyggnad etapp 1 av kontorsbyggnad Svalan 6 ca 1500 m² BTA. Etapp 1 omfattar schaktning, pålning, grundläggning av hus samt betongstomme del 2 och 3. Etapp 1 omfattar även igenfyllning/ återställande mark i nivå enl markritningar.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå Hamn
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med två hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Nybyggnad av förskola i Robertsfors
Nybyggnad av förskola med 7 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan på ca 1400 kvm med tillhörande lek gård och angöring.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av förskola i Taveliden Umeå
Nybyggnad av 6 avdelningsförskola i två plan, BTA ca 1392 m2. Utemiljö enligt Landskapsritningar inklusive uteförråd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad och rivning av del av byggnad samt fasadändring.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten samt tillbyggnad av 4 avd fsk i 2 plan samt mindre ombyggnad i Björnåkers skola och arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr och Övervakning-system samt El- och teleinstallationer.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av lokal för partihandel.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Renovering av skola i Sorsele etapp 3 Hus F
Ombyggnad Vindelälvsskolan, hus F.
Tillbyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Avser ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i plan 2. Total ombyggnadsarea ca 585 m2.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av solceller.
Ombyggnad till kontor och arbetsplatser i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av befintlig lokal i gamla biblioteket till kontor och arbetsplatser för BIC Factory. Ombyggnadsyta ca 377 m2.
Ombyggnad av storkök på vårdboende i Tärnaby
Objektet avser ombyggnad storkök på vårdboendet Vikbacka på fastigheten Granås 1:14 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 196 m2.
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Utvändig målning 2018, Umeå kommun
Avser utvändig målning under sommaren 2018 som upphandlas i 6 paket, varje objekt avser en separat entreprenad. Paket 1: Yttersjö förskola, Kasamark skola, Gurkan dagverksamhet, 4H Ladugård, Luvan förskola. Paket 2: Tavelsjö brandstation, Tavelsjö skola, Forslunda gymnasiet, Sörfors förskola, Klockargården. Paket 3: Nolia, Missionären Förskola Paket 4: Professorn förskola, Mjölken förskola, Anumark Gruppboende, Tenniscentrum Nydala, Bräntbergskolan, Fröhuset förskola. Paket 5: Storsjöskolan, Sörgården Sörmjöle, Sjöfruskolan. Paket 6: Rampljusallén gruppboende, Visionen förskola
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor, nybyggnad av skärmtak samt skyltställning.
Ombyggnad av förskola och korttidsboende i Ånäset, Robertsfors
Objektet avser en ombyggnation av Förskolan Apotekaren och korttidsboendet Gläntan samt parkeringsyta och ny huvudentré, nytt kylrum för smutstvätt, flytt av städ/tvättutrymme.
Renovering av kontor i Umeå
Ombyggnation Umeå Energi´s kontor.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Umeå Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Entreprenaden består i byte av befintliga installationer till nya installationer för AV-system. I vissa av utrymmena kommer det placeras ny inredning och nya ytskikt.
Ombyggnad av projektkontor i Umeå
Avser ombyggnad av befintliga lokaler avsedda för projektkontor, omfattar ombyggande av interiör, fasad samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Rivning av föreningshus samt fd brandstationen i Lycksele
Denna upphandling avser kontrakt för rivning inklusive installationer av föreningshuset Bäckaborg och f.d brandstationen och fd badhuset i Lycksele tätort. För rivning av VVS och elinstallationer utanför byggnaderna i mark ska erforderlig schaktning och återfyllnad utföras. Byggnaderna skall rivas i sin helhet d.v.s. både ovan och under befintlig marknivå även kvarvarande inredning och utrustning skall rivas.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Ombyggnad av skola i Latikberg
Vilhelmina kommun infordrar anbud gällande fastigheten Latikberg 3:65.
Byte takbeläggning yttertak i Skellefteå
Entreprenaden omfattar takbyten på Sunnanåskolan, Björnåkerskolan samt Lövånger vårdcentral. Omfattar även bygg, VA och markarbeten.
Ramavtal avseende glasreparationer, Umeå kommun m fl
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Ombyggnad av förskola i Holmsund
Projektet omfattar rivning av bef golv, sanering och läggning av nya undergolv, nya ytskikt på golv, ommålning av väggar. Byte av takpannor inkl bärläkt, ströläkt och underlagspapp.
Renovering av fönster på stadshuset i Umeå
Objektet avser tilläggsisolering av befintliga fönster i stadshuset ca 267 fönster med flera isolerrutor i varje fönster.
Ommålning av kyrka i Sorsele
Ommålning av kyrka.
Om- och tillbyggnad av kontor i Vindeln
Avser ombyggnad av kontor, tillbyggnad av ca 70 kvm samt ny förrådsbyggnad inkl carport.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Fasad- och takarbeten på skola i Vännäs
Avser putsning av befintlig murad fasad, byte fönster samt byte tätskikt i yttertak.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Byte av allmänbelysning i museum i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av allmänbelysning i tre (3) utställningssalar. I arbetet ingår demontering av befintliga armaturer, belysningsskenor och kablage. Montering av ny belysning och driftsättning samt programering i styrsystemet KNX.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utökad kontorsyta.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av ventilationsaggregat.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Nybyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande lager/verkstad/kontor.
Nybyggnad av konserthus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för eventhall.
Renovering av tak på skola samt ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum samt Grubbeskolan.
Ombyggnad av förskola i Skellefteå
Ombyggnad av förskola 6 avdelningar.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av skola i Skellefteå
Fasadändring samt tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation samt ny brandcellsindelning.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till hemtjänstlokal.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Väsentlig ändring för ventilation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Uppställning av barack/personalbod, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med förråd och carport.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Umeå
Tillbyggnad av hangarbyggnad med balkong samt fasadändring.
Tillbyggnad av tennishall i Skellefteå
Tillbyggnad av tennishall, anläggande av p-platser och handikappramp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: