Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Flytt av brandstationen i Bjurholm
Flytt av brandstationen i Bjurholm.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Yttertaksarbeten på lasarett i Skellefteå
Yttertaksarbeten på Skellefteå lasarett.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2
Planer för tillbyggnad.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Nybyggnad av idrottshall i Bjurholm
Nybyggnad av idrottshall. Hallen är tänkt att innehålla gym, bowling, boule och en kafeteria och drivs av Castorhallens ekonomiska förening.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Om- & tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus C i Skellefteå
Objektet avser om- och tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus-C innehållande bl a matsal, kaffebar, vardagsrum. Bruttoarea ombyggnad ca 400 m2 samt tillbyggnad ca 282 m2.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Ny tankanläggning vid South Lapland Airport, Vilhelmina
På South Lapland Airport tankar flygplan JET-A1 från en äldre bränsledepå, som börjar bli gammal och sliten, och dessutom enligt nya regler inte får vara kvar då den i dagläget är placerad för nära landningsbanan. Därav skall en ny bränsledepå byggas på ny placering.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Nybyggnad av butiks- & kontorsdel i Umeå
Nybyggnad efter brand i butiks- & kontorsdel av Bygma i Umeå.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Hyresgästanpassning för restaurang.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Utbyte av hiss på fastighet i Skellefteå
Avser att byta ut 1 st personhiss + option på 1 st personhiss på Nordanå.
Ombyggnad av restaurang och kök i Dorotea
Avser ombyggnad av kök m m på fastighet belägen på Kv Älgen, Dorotea. Ombyggnad omfattar ca 220 m². Lokalerna är belägna i en galleria.
Rivning av aktivitetshus i Skellefteå
Rivning av aktivitetshus.
Tillbyggnad av orangeri vid uteserveringen på hotell i Skellefteå
Tillbyggnad av orangeri vid uteservering på hotell.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ombyggnad av servicebyggnad i Åsele
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bef. skärmtak till servicehall med installation av port.
Ombyggnad av gymnastiksal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad gymnastikbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning och kontor.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och carport.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av klubbstuga och servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Vännäs
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport för 2 bilar och tillbyggnad av carport för 1 bil.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage, soprum och cykelförråd, Rivning av garage, förråd och soprum Maskinisten 27.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ändring kontor och arbetslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Robertsfors
Bygglov för fasafändring - byte av garageportar.
Nybyggnad av garage i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad med förråd.
Utvändigt underhåll av servering i Lycksele
Bygglov gällande inglasning terrass.
Nybyggnad av telestation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för bredband.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med uteplats och tak.
Nybyggnad av barack i Umeå
Uppställning av barack.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Uppställning av teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Vindeln
Uppsättning av förskolemodul.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från postlokal till café och fasadändring.
Nybyggnad av garage i Vindeln
Rivning av befintligt kallgarage och nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Rivning av kanslihus i Skellefteå
Rivning av kanslibyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Ombyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodar tom 2020-09-30.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vindeln
Tillbyggnad av fastighet (odd fellow).
Rivning av fastighet i Vännäs
Rivning av fastighet Smeden.
Byte av hiss i fastighet i Vännäs
Projektet omfattar demontering av befintlig hiss och leverans av ny hiss anpassad till gällande förutsättningar vid hissens placering.
Byte av hiss i fastighet i Vännäs
Omfattar demontering och leverans av ny hiss.
Installation av AV-system i Curiosum/Sliperiet, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system för Curiosum, Sliperiet, Umeå Universitet.
Installation av AV-system för Kliniskt Träningscenter KTC i Umeå
Omfattar leverans och installation av AV-system för Kliniskt träningscenter, KTC Umeå. Objektet är beläget på Norrlands universitetssjukhus By 5A våning 4 och 5.
Nytt golv i bibliotek i Vindeln
Nytt golv i biblioteket.
Ombyggnad av skola i Norsjö
HK-salar Norsjöskolan.
Utbyte av brandlarm i kommunkontor i Vindeln
Utbyte av brandlarm i kommunhuset.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Umeå Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på 160 kVA.
Takarbeten på kyrka i Sorsele
Omtjärning av tak på kyrka.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med ny entré.
Tillbyggnad av butik i Vindeln
Tillbyggnad av tak på butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: