Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Nybyggnad av skol- och idrottsanläggningar i Tomtebo, Umeå
Uppdraget avser Generalkonsult med totalansvar för projektering av helt ny skola på Tomtebo i Umeå. Uppdraget pågår fram till dess att byggentreprenör är upphandlad och kontrakterad.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Yttertaksarbeten på lasarett i Skellefteå
Yttertaksarbeten på Skellefteå lasarett.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Nybyggnad av idrottshall i Bjurholm
Nybyggnad av idrottshall. Hallen är tänkt att innehålla gym, bowling, boule och en kafeteria och drivs av Castorhallens ekonomiska förening.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Om- & tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus C i Skellefteå
Objektet avser om- och tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus-C innehållande bl a matsal, kaffebar, vardagsrum. Bruttoarea ombyggnad ca 400 m2 samt tillbyggnad ca 282 m2.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av entré på kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus & garage i Umeå
Nybyggnad av garage och industrilokal.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Ny tankanläggning vid South Lapland Airport, Vilhelmina
På South Lapland Airport tankar flygplan JET-A1 från en äldre bränsledepå, som börjar bli gammal och sliten, och dessutom enligt nya regler inte får vara kvar då den i dagläget är placerad för nära landningsbanan. Därav skall en ny bränsledepå byggas på ny placering.
Om- & påbyggnad av Valandhuset i Umeå
Planer finns på ombyggnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Om och tillbyggnad av församlingshem i Vännäsby
Utöka kontorsytor och tvättstuga.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Nybyggnad av butiks- & kontorsdel i Umeå
Nybyggnad efter brand i butiks- & kontorsdel av Bygma i Umeå.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Fönsterbyte på kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av ca 323 fönster.
Ombyggnad av hangarhall på Vilhelmina flygplats
Ansökan om bygglov för ändrad användning - från hangarlokal till hangarlokal och personalutrymme.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor personalutrymme på ÅVC.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Utbyte av hiss på fastighet i Skellefteå
Avser att byta ut 1 st personhiss + option på 1 st personhiss på Nordanå.
Ombyggnad av restaurang och kök i Dorotea
Avser ombyggnad av kök m m på fastighet belägen på Kv Älgen, Dorotea. Ombyggnad omfattar ca 220 m². Lokalerna är belägna i en galleria.
Rivning av aktivitetshus i Skellefteå
Rivning av aktivitetshus.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av orangeri vid uteserveringen på hotell i Skellefteå
Tillbyggnad av orangeri vid uteservering på hotell.
Nytt yttertak på ishall i Vilhelmina
Ny yttre takbeläggning av Vilhelmina kommuns ishall (Sagahallen) med tillhörande snörasskydd och taksäkerhet.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av industrilokal, kontorslokal och förråd.
Ombyggnad av gymnastiksal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad gymnastikbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Vindeln
Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Skellefteå
Fasadändring - Ny biblioteksentré och ramp.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av handelslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från bostad till kontor.
Utvändigt underhåll av servering i Lycksele
Bygglov gällande inglasning terrass.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad garage.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ändring kontor och arbetslokaler.
Nybyggnad av garage i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagelänga/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för bredband.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av klubbstuga och servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage, soprum och cykelförråd, Rivning av garage, förråd och soprum Maskinisten 27.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport för 2 bilar och tillbyggnad av carport för 1 bil.
Nybyggnad av carport i Storuman
Nybyggnad av carport, miljöbod, parkeringsyta, grillplats samt anslutningsväg.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbarack.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av servicegarage.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med uteplats och tak.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker på Hedensbyn 25:1 och Hjoggböle 3:35.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för personalbarack.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Ombyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodar tom 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2021-12-31.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-08-26 för ändrad användning från handelslokal till kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vindeln
Tillbyggnad av fastighet (odd fellow).
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från postlokal till café och fasadändring.
Rivning av kanslihus i Skellefteå
Rivning av kanslibyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Umeå
Uppställning av barack.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Uppställning av teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Vindeln
Uppsättning av förskolemodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: