Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska bl a innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS, Rättsmedicin och Cancercentrum.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Borgafjäll
Avser nybyggnad av förskola i Borjafjäll.
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Ny-, till- & ombyggnad av skola i Umeå
Projektet avser ny-, till- och ombyggnad av skola.
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Nybyggnad av handelsområde på Ersboda, Umeå
Avser Umeå 4:3 och Stadsliden 4:2. Intill Ersboda och i direkt anslutning till E12/Norra länken planeras ett område för handel och verksamheter. I20-området. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2
Planer för tillbyggnad.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Nybyggnad av idrottshall i Bjurholm
Nybyggnad av idrottshall. Hallen är tänkt att innehålla gym, bowling, boule och en kafeteria och drivs av Castorhallens ekonomiska förening.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Om- & tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus C i Skellefteå
Objektet avser om- och tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus-C innehållande bl a matsal, kaffebar, vardagsrum. Bruttoarea ombyggnad ca 400 m2 samt tillbyggnad ca 282 m2.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Ombyggnad av kundtjänst i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av kontorslandskap på markplan, plan 3 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör utöver plan 3 även också övre parkeringsplan och plan 1 trappa. (plan 2 och 4 på ritningarna) där nya schakt skapas. Schakt för installationer berör plan mellan våningar i begränsad omfattning.
Rivning av simhall i Malå
Planer på rivning av simhall.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Lycksele
Projektet avser om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Rivning av garage samt nya carportar i Holmsund, Umeå
Nybyggnad av carportar, soprum och cykelförråd, Rivning av 28 garage, förråd och soprum på Maskinisten 27. Dräneringsarbete och asfaltering.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Hyresgästanpassning för restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Nytt gassläcksystem till Stadshuset i Umeå
Objektet avser demontering av befintliga släcksystem samt nyinstallation av automatiska gassläcksystem inklusive system för detektering och aktivering.
Byte av papptak på skolor i Skellefteå
Objektet avser ny takbeläggning av papp på Anderstorpsgymnasiet samt Björnåkersskolan.
Nytt fläktrum på skola i Umeå
Projektet avser nytt fläktrum på Ersdungens skola, Trattgränd 3-5, Umeå.
Ombyggnad av del av skola till förskola i Fredrika
Objektet avser renovering av en del av skolan till förskolan i Fredrika.
Ombyggnad av tak på fastighet i Umeå
Ombyggnad av befintligt yttertak.
Nytt brandlarm på skola i Skellefteå
Uppdraget avser byte av brandlarm på Sörböleskolan.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Utbyte av hiss på fastighet i Skellefteå
Avser att byta ut 1 st personhiss + option på 1 st personhiss på Nordanå.
Ombyggnad av restaurang och kök i Dorotea
Avser ombyggnad av kök m m på fastighet belägen på Kv Älgen, Dorotea. Ombyggnad omfattar ca 220 m². Lokalerna är belägna i en galleria.
Renovering av tak på ridhus i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Ridhus Hippologum i Umeå.
Rivning av aktivitetshus i Skellefteå
Rivning av aktivitetshus.
Tillbyggnad av orangeri vid uteserveringen på hotell i Skellefteå
Tillbyggnad av orangeri vid uteservering på hotell.
Byte av styrsystem vid skola i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hagaskolan byggnad 01-05 . Total bruttoarea ca 17 081 m².
Fasad- och takarbeten på skola i Vännäs
Avser puts och isolering på befintlig murad fasad, byte fönster samt byte tätskikt i yttertak.
Utvändig målning 2020 paket 4, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Gitarren FSK samt Stadshusområdet (sadelmakeriet).
Utvändig målning 2020 paket 1, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Hornugglan Gruppboende, Karlavagnen FSk, Svidjan Fsk samt Delfinen Gruppboende.
Utvändig målning 2020 paket 3, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Vaktmästaren Gruppboende, Tvillingen FSk, Tanden FSK, Hörnan FSK samt Paletten FSK.
Utvändig målning 2020 paket 2, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Älvaleken Gruppboende, Linnean FSK, Hagaskolan Gymnastik samt Grubbeskolan Gymnastik.
Tillbyggnad av kontor i Åsele
Ansökan om bygglov - tillbyggnad kontor lager 184 m².
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning och kontor.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och carport.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av annex i Storuman
Nybyggnad av annex.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad samlingslokal förskola.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall .
Tillbyggnad av kapell i Vindeln
Tillbyggnad av bönhus.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ändring kontor och arbetslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Vännäs
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av cafeteria i Storuman
Nybyggnad av toaletter och personalrum samt renovering av folkes fjällcafé.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser ändrad användning av särskilt boende till skola.
Utvändigt underhåll av garage i Robertsfors
Bygglov för fasafändring - byte av garageportar.
Nybyggnad av garage i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad med förråd.
Utvändigt underhåll av skola i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte till utrymningsdörr mm.
Ombyggnad av servicebyggnad i Åsele
Avser ombyggnad av bef. skärmtak till servicehall med installation av port.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av förråd till handelslokal.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av kvarterslokal.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Umeå
Tillbyggnad av servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: