Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (5)
Lycksele (7)
Malå (1)
Norsjö (1)
Sorsele (2)
Storuman (10)
Umeå (91)
Vindeln (5)
Vännäs (4)
Åsele (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 155 st.

Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell på kv Magne i Umeå.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nybyggnad av handelscentrum i Umeå
Utökning av handelsområde på Klockarbäcken pågår planarbetet och där kan byggstart tidigast ske 2018. Projektet är beroende av Trafikverkets projekt/planer för E12. Totalt finns 90 000 kvm markyta.
Nybyggnad av förskola i Borgafjäll
Avser nybyggnad av förskola i Borjafjäll.
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av fönster.
Till-och ombyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1 700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm och utemiljö.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Nybyggnad av vandrarhem.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
Ombyggnad av kontorslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av ca 3600 m2 kontorslandskap på plan 1 trappa. som på ritningarna benämns plan 4 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör också övre parkeringsplan och plan 3 trappor (plan 6 på ritningarna) där nya apparatrum skapas.
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Nybyggnad av kontor, industri, lager mm i Carlshem, Umeå
Uppförande av kompletterande lokaler för handel, kontor, industri och lager.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Nybyggnad av padelhall och gym i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall och gym.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2
Planer för tillbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Skolgatan 15, i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1588 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 17, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 2500 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Ombyggnad till padelhall i Umeå
Ombyggnad till padelhall med sju padelbanor samt restaurang, gym, golfsimulatorer och utrymme för sjukgymnast och naprapat. Yta ca 3000 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Ombyggnad av kundtjänst i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av kontorslandskap på markplan, plan 3 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör utöver plan 3 även också övre parkeringsplan och plan 1 trappa. (plan 2 och 4 på ritningarna) där nya schakt skapas. Schakt för installationer berör plan mellan våningar i begränsad omfattning.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Nytt fläktrum på skola i Umeå
Projektet avser nytt fläktrum på Ersdungens skola, Trattgränd 3-5, Umeå.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Lycksele
Projektet avser om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Rivning av garage samt nya carportar i Holmsund, Umeå
Nybyggnad av carportar, soprum och cykelförråd, Rivning av 28 garage, förråd och soprum på Maskinisten 27. Dräneringsarbete och asfaltering.
Fasad- och takarbeten på skola i Vännäs
Avser puts och isolering på befintlig murad fasad, byte fönster samt byte tätskikt i yttertak.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad och två garagebyggnader.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Nytt gassläcksystem till Stadshuset i Umeå
Objektet avser demontering av befintliga släcksystem samt nyinstallation av automatiska gassläcksystem inklusive system för detektering och aktivering.
Byte av papptak på skolor i Skellefteå
Objektet avser ny takbeläggning av papp på Anderstorpsgymnasiet samt Björnåkersskolan.
Styrbyte på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Norrlandsoperan Skuld 1 byggnad 01-09. Total bruttoarea ca 15 788 m².
Ombyggnad av tak på fastighet i Umeå
Ombyggnad av befintligt yttertak.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor.
Nytt brandlarm på skola i Skellefteå
Uppdraget avser byte av brandlarm på Sörböleskolan.
Nya bergvärmepumpsanläggningar vid skolor i Skellefteå kommun
Avser ersättning av befintliga energibärare, en (1) i Drängsmarksskolan och en (1) i Medleskolan. I Drängsmarksskolan byts pelletspannan och elpanna mot bergvärmepump. I Medleskolan byts pelletspannan och oljepannan mot bergvärmepump.
Nya solcellsanläggningar på universitet i Umeå
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av terminalbyggnad vid omlastningscentral i Rundvik, Nordmaling
Nordmalings kommun uppför en industriterminal i Rundvik (projekt 1040814) med järnvägsanslutning till Botniabanan. Objektet består av att uppföra en servicebyggnad inom terminalområdet.
Förhyrning av paviljonger för omklädningsrum till Tegs centralskola, Teg
Avser hyra av paviljonger för 4 st omklädningsrum under tid som befintliga omklädningsrum byggs om.
Renovering av tak på skola i Täfteå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Täfteå Skola fd Matsalsbyggnad och Marinan Fisk.
Byte av belysningsarmaturer på Nolia idrottscentrum i Umeå
Objektet avser utbyte av belysningsarmaturer på befintliga belysningsmaster för plan 1 på Nolia Idrottscentrum. I entreprenaden ingår också att installera ny belysningsstyrning som ska uppkopplas mot befintligt styrsystem.
Byte av styrsystem vid skola i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hagaskolan byggnad 01-05 . Total bruttoarea ca 17 081 m².
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av Hagaskolan byggnad 02 och ut till brunn på skolgården. Total bruttoarea ca 5434 m².
Teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt.
Ombyggnad av konferenslokal i Skellefteå
Ändrad användning till konferensrum och restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Umeå
Ändrad användning av lokal till café/livs.
Installation av AV-system för Kliniskt Träningscenter KTC i Umeå
Omfattar leverans och installation av AV-system för Kliniskt träningscenter, KTC Umeå. Objektet är beläget på Norrlands universitetssjukhus By 5A våning 4 och 5.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Tillbyggnad av kapell i Vindeln
Tillbyggnad av bönhus.
Nybyggnad av samlingslokal i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av samlingslokal "skogens hus".
Underhåll av yttertak på sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande byte ventilation och ändring tak mm e 5088.
Utvändig målning 2020 paket 4, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Gitarren FSK samt Stadshusområdet (sadelmakeriet).
Nybyggnad av butik i Skellefteå
Förhandsbesked för nybyggnad av butikslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av konferenslokal i Umeå
Fasadändring/målning av konferenslokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Umeå
Fasadändring av restaurang avseende ny dörr.
Utvändig målning 2020 paket 3, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Vaktmästaren Gruppboende, Tvillingen FSk, Tanden FSK, Hörnan FSK samt Paletten FSK.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st carportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: