Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Nybyggnad av en multisporthall och en fotbollshall, med tillhörande kontorslokaler, på Noliaområdet.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av bibliotek och sporthall i Umeå
Avser om- och nybyggnad av skollokaler. Nybyggnad av sporthall och bibliotek samt ombyggnad av omklädningsrum och befintliga skollokaler. Samt markarbeten för cykel- och bilparkering och omdränering vid skolan. Ombyggnad skola ca 10000 BTA Nybyggnad skola, bibliotek och fläktrum ca 1200 BTA Nybyggnad Sporthall ca 1840 kvm Omyggnad bef gymnastik ca 320 kvm Markarbeten kring skolan: ca 1200 kvm. Ytor som endast återställs utan förändrade markhöjder ej inräknade. Markarbeten kring sporthall 2600 kvm
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Nybyggnad av kontor, bostäder och handelsbyggnad. Underjordisk parkeringsgarage.
Nytt resecentrum i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar.
Nybyggnad av förskola i Borgafjäll
Objektet avser nybyggnad av pedagogisk barnomsorg i Dorotea kommun i orten Borgafjäll. Total byggnadsarea för nybyggnad är 244,4 m2. (huvudbyggnad 182,9 m2, 3 st. skärmtak 39,6 m2, inglasad altan 21,9 m2)
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av fönster.
Till-och ombyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1 700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm och utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Nybyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Nybyggnad av vandrarhem.
Ombyggnad av kontorslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av ca 3600 m2 kontorslandskap på plan 1 trappa. som på ritningarna benämns plan 4 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör också övre parkeringsplan och plan 3 trappor (plan 6 på ritningarna) där nya apparatrum skapas.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Nybyggnad av kontor, industri, lager mm i Carlshem, Umeå
Uppförande av kompletterande lokaler för handel, kontor, industri och lager.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av handelshus, Skolgatan 15, i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1588 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Ombyggnad till padelhall i Umeå
Ombyggnad till padelhall med sju padelbanor samt restaurang, gym, golfsimulatorer och utrymme för sjukgymnast och naprapat. Yta ca 3000 kvm.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad och två garagebyggnader.
Om och tillbyggnad av församlingshem i Vännäsby
Utöka kontorsytor och tvättstuga.
Ombyggnad av lokaler till korttidsboende i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att bygga om delar på Stamhemmanet 2, Södra Drottninggatan 4B. Ombyggnaden berör hela plan 3, delar av plan 1 och 2.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Tillbyggnad av fläktrum och byte av aggregat på kontor i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum och byte av ventilationsaggregat.
Styrbyte på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Norrlandsoperan Skuld 1 byggnad 01-09. Total bruttoarea ca 15 788 m².
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Nya solcellsanläggningar på universitet i Umeå
Installation av solcellsanläggning.
Nya bergvärmepumpsanläggningar vid skolor i Skellefteå kommun
Avser ersättning av befintliga energibärare, en (1) i Drängsmarksskolan och en (1) i Medleskolan. I Drängsmarksskolan byts pelletspannan och elpanna mot bergvärmepump. I Medleskolan byts pelletspannan och oljepannan mot bergvärmepump.
Nybyggnad av terminalbyggnad vid omlastningscentral i Rundvik, Nordmaling
Nordmalings kommun uppför en industriterminal i Rundvik (projekt 1040814) med järnvägsanslutning till Botniabanan. Objektet består av att uppföra en servicebyggnad inom terminalområdet.
Ombyggnad av del av skola till förskola i Fredrika
Objektet avser renovering av en del av skolan till förskolan i Fredrika.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av Hagaskolan byggnad 02 och ut till brunn på skolgården. Total bruttoarea ca 5434 m².
Renovering av tak på skola i Täfteå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Täfteå Skola fd Matsalsbyggnad och Marinan Fisk.
Teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Umeå tingsrätt.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till kontorslokal, fasadändring samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av badhus i Skellefteå
Tillbyggnad av badhus.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Skellefteå
Tillbyggnad och ändrad användning från kontorsbyggnad till gymnasieskola, Hus A, B, D.
Rivning av skola i Umeå
Rivning av skola.
Nybyggnad av samlingslokal i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av butik i Skellefteå
Förhandsbesked för nybyggnad av butikslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal och uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage med byte av kulör på dörr.
Utvändigt underhåll av garage i Umeå
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal avseende ny ventilationshuv.
Rivning av barack i Åsele
Ansökan om rivningslov - container 12 m².
Ombyggnad av turistbyrå i Lycksele
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av garage i Dorotea
Ansökan om nybyggnad av komplementsbyggnad - garage.
Rivning av telestation i Åsele
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - rivning av telebyggnad 4 m².
Rivning av kiosk i Lycksele
Ansökan om avflyttning/rivning av kiosk/cafe.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Åsele
Ansökan om bygglov - tillbyggnad 60 m² & altan 40 m ².
Ombyggnad av garage i Dorotea
Ansökan om bygglov - timmerstuga samt flytt av befintligt garage.
Nybyggnad av garage i Sorsele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/maskinhall.
Nybyggnad av kontor i Vännäs
Nybyggnad av mindre kontorsmodul.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av telekomtorn och teknikhus.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar och två plank.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av två garage och förråd.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st carportar.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport med soprum, parkering och soprum samt rivning av soprum.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport samt rivning av garage.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av konferenslokal i Umeå
Fasadändring/målning av konferenslokal.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: