Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Nybyggnad av parkeringshus framför huvudentrén Centralsjukhuset i Karlstad. Sammanlagt ca 300 platser.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kyrka till lokal för daglig verksamhet i Karlstad
Avser ombyggnad av Herrhagskyrkan för att anpassas i vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av varuhus i Karlstad
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med inriktning hälsa.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall/padelhall.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av lss boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padellhall med omklädningsrum.
Uppförande av paviljonger i Karlstad,
Avser att upphandla paviljonger för en tillfällig förskola Hagaborg . Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Hagaborgs förskola Option: 2025-07-21 - 2026-07-20 2026-07-21 - 2027-07-20 2027-07-21 - 2028-07-20 2028-07-21 - 2029-07-20
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ev nybyggnad av skola, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Marklov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd.
Utvändigt underhåll av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på restaurang.
Nybyggnad av personallokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solceller på affärsbyggnad Köpet 3,1.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av barack.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för utbildningslokaler.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på förskola.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på vårdlokaler.
Nybyggnad av tennishall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för entresolplan.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av mindre garage för transformatorer.
Fönsterunderhåll Alsters kyrka, Karlstad
Fönsterunderhåll vid Alsters kyrka
Upphandling av konsulttjänst informationssäkerhet, Karlstad kommun
Avser stöd inom informationshantering, informationssäkerhet och dokumentstyrning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: