Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
RFI! Nytt parkeringssystem, Karlstad, Region Värmland
Region Värmland, Regionfastigheter avser att under våren 2020 genomföra en upphandling av ett nytt parkeringssystem för Centralsjukhuset i Karlstad.
Uppförande av paviljonger i Karlstad,
Avser att upphandla paviljonger för en tillfällig förskola Hagaborg . Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Hagaborgs förskola Option: 2025-07-21 - 2026-07-20 2026-07-21 - 2027-07-20 2027-07-21 - 2028-07-20 2028-07-21 - 2029-07-20
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Modernisering av hissar i universitet i Karlstad
Projektet avser modernisering av 2 stycken hissar i universitetet för en högre dirftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av lss boende.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod.
Ombyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av omkl.rum.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för wc-modul.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till handel för privatkonsumenter.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Rivning av hotell i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorshus samt hotell/restaurang.
Rivning av bensinstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Ombyggnad av kanslihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av kansli, omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Installation av enklare hiss, samt ramp vid entre.
Ombyggnad av gym i Karlstad
Bygglov för ändrad användning del av affärshus till gym.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på folkhögskola.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för komplettering
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet och planlösning skola.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för ändring av va-installationer hotell.
Ombyggnad av folkhögskola i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation folkhögskola.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Renovering putsväggar på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning fast inredning på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning tak, taklist och fönster på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Upphandling av konsulttjänst informationssäkerhet, Karlstad kommun
Avser stöd inom informationshantering, informationssäkerhet och dokumentstyrning
Dränering/avvattning runt kyrkan, Karlstad Domkyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrka och klockstapelns takspån Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Ny textilförvaring vid Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: