Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Nybyggnad av aktivitetshall i Karlstad
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3000 kvm
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Om- och tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Modernisering av hissar i universitet i Karlstad
Projektet avser modernisering av 2 stycken hissar i universitetet för en högre dirftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov utvändig ändring carport ändras till garage. forshaga polisen 14.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Anmälan för byte och restaurering av portar kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Rivning av bensinstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändrad verksamhet, restaurang.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för komplettering
Nybyggnad av tennishall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av hemvärnsgård i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hemvärnsgård.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Renovering putsväggar på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning fast inredning på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning tak, taklist och fönster på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Dränering/avvattning runt kyrkan, Karlstad Domkyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrka och klockstapelns takspån Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Ny textilförvaring vid Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: