Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av hiss i två trapphus. Kommer att utföras 2019 och 2020.
Utbyte av 2 hissar i Karlstad
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser borttagande av vägg.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av baracker.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av möteslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändrad verksamhet, restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation restaurang.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation vårdlokaler.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Renovering putsväggar på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning fast inredning på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning tak, taklist och fönster på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Dränering/avvattning runt kyrkan, Karlstad Domkyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrka och klockstapelns takspån Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Ny textilförvaring vid Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Service- och supportavtal för säkerhetssystem till Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten, Karlstad
Avser ett service- och supportavtal till bef säkerhetssystem på Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten i Karlstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: