Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler samt att i en del av bottenplan kommer att bli affär.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Avser rivning och ombyggnad av livsmedelsbutik på bottenplan, samt ombyggnad av kontor på plan två.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av Livsmedelsbutik i Karlstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik med yta 3000 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage för transformatorer. Byggnaden uppförs på platta på mark.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av smådjursklinik.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av altan på skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende byggnadsminne.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av barack.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning övrigt manskapsbod.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Karlstad
Tillbyggnad av servicehus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på vårdlokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Rivning av klubbhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tennisklubbens klubblokal.
Ombyggnad av danslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till danslokal.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation bilanläggning.
Groventré till bostadshus i Naturreservatet Tiskaretjärn
Avser byggande av groventré på bostadshus vid tTstaretjärn. Tillbyggnad 8,4 kvm med farstu WC/dusch. Entre ska ersätta en befintlig mindre förstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: