Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Töcksfors
Äldsta byggnaden innehåller idag bla praktiska ämnen och kommer att fortsätta vara det efter anpassningar. Byggnaden är i två plan och skall göras tillgänglig med hjälp av hiss. Gamla gymnastiksalen skall återställas till en samlingssal. Lågstadiet med förskolan skall byggas till och anpassas för sin verksamhet. Den yngsta byggnaden är mellanstadiet som skall anpassas med bla grupprum samt en mindre tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 110 kvm.
Utvändigt underhåll av grundskola i Årjäng
Avser fönsterbyte på Svensbyns skola.
Tillbyggnad av kontor i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 1:428 - ansökan bygglov, tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av bensinstation i Årjäng
Piskan 8 - ansökan bygglov, ombyggnad, stationen ska ändra placering samt ändra visuell profil.
Nybyggnad av servicebyggnad i Årjäng
Östervallskog bön 1:101- ansökan bygglov, servicehus i båthamnen.
Ombyggnad av golv i sporthall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Töcksmars stom 3:3 töcksfors handelspark ab - anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anpassning av lokaler, riva vägg mm.
Nytt tak på paviljong, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: