Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (1)
Filipstad (4)
Forshaga (11)
Grums (4)
Hagfors (7)
Hammarö (2)
Karlstad (56)
Kil (5)
Munkfors (3)
Storfors (0)
Sunne (10)
Säffle (9)
Torsby (14)
Årjäng (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser samt fullt stor gymnastiksal.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en F-6 skola samt idrottshall. Ca 360 elever.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av Livsmedelsbutik i Karlstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik med yta 3000 kvm.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Nybyggnad av aktivitetshall i Karlstad
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3000 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus framför entén Centralsjukhuset i Karlstad.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad F-6 skola.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
RFI! Nytt parkeringssystem, Karlstad, Region Värmland
Region Värmland, Regionfastigheter avser att under våren 2020 genomföra en upphandling av ett nytt parkeringssystem för Centralsjukhuset i Karlstad.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, renovering, om- och tillbyggnad av pastorsexpedition. Utvändigt underhåll.
Nybyggnad av kontor i Säffle
Avser nybyggnad av kontorshus och verkstad.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av padelhall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal samt två busshållplatser längs Järnvägsgatan.
Ramavtal avseende om- och tillbyggnader Forshaga kommun
Avser ramavtal för om och tillbyggnader där det ställs stort krav på samordningsansvar mot underetreprenörer och uppföljning i projektet. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, och simhall med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt personalrum.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Ramavtal avseende byggservice Forshaga kommun
Avseende löpande behov av mindre om och tillbyggnader, underhållsbehov, reparationer, försäkringsskador. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ramavtal avseende ventilation Forshaga kommun
Avseende ventilationsarbeten som består av OVK-besiktning samt service och mindre ombyggnad. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Planer finns för om- och tillbyggnad av Råda skola. Är nu en F-3 skola men ska fyllas på med 4-6 .
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Ombyggnad bassäng, Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av bassänger av rostfri plåt vid Älvstrandsbadet. Samt utbyte av rör i källare. - 1 st simbassäng 25,0 x 10,5 m - 1 st undervisningsbassäng 10,8 x 6,0 m - 1 st barnbassäng ca 6,2 x 6,2 m
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Takrenovering och montering solceller på förvaltningsbyggnad i Torsby
Avser renovering av tak samt montering av solpanel.
Ombyggnad av resecentrum i Årjäng
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Årjäng. Beläggningsarbete ca 3600 m² Markstensbeläggning ca 600 m²
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Utvändig renovering av By kyrka
Utvändig renovering av kyrkan samt tillgänglighetsanpassning.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av förskola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, finns i dag redan två avdelningar. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Byte av skiffertak , Kroppa kyrka
Avser byte av skifftertak på Kyrka.
Ombyggnad till kontorslokaler i Hagfors.
Avser renovering av kontorsbyggnad.
Omläggning av skiffertak på Svanskogs kyrka
Avser skiffertaksomläggning vid Svanskogs kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bingohall till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Modernisering av hissar i universitet i Karlstad
Projektet avser modernisering av 2 stycken hissar i universitetet för en högre dirftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Kil
Ombyggnad av ventilation vid Dallidenskolan i Kil.
Fasadrenovering och renovering av tornspira i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Fasadrenovering samt renovering av tornspira.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme vid Svensbyns skolan.
Ombyggnad av ambulansstation i Kristinehamn
Avser invändig ombyggnad av ambulansstationen i Kristinehamn.
Renovering av ventilation på Åmotfors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byte aggregat, uppvärmning och ventilation.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka och klockstapel.
Nybyggnad av vårdbostad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av lss boende.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan trapphiss.
Nybyggnad av barack i Hagfors
Ansökan om bygglov för container.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Anmälan för byte och restaurering av portar kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Grums
Tillfälligt bygglov för bodar.
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Tillfälligt bygglov för sovbodar.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Ombyggnad av församlingshus i Torsby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av kontor i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov kontorslokaler, forshaga deje 3:6.
Nybyggnad av barack i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov uppförande av container/bod. forshaga kastanjen 22.
Ombyggnad av kontor i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från tom lokal till kontor, vån 2. forshaga skolan 4.
Rivning av carport i Torsby
Rivning av carport, garage/förråd.
Rivning av garage i Torsby
Rivning av nedbrunnet garage.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Grums
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för byggetablering av 2 st manskapsbodar, 2020-03-01 - 2020-06-30.
Nybyggnad av carport i Forshaga
Bygglov nybyggnad carport. forshaga smedjan 6.
Nybyggnad av carport i Forshaga
Bygglov nybyggnad carport. forshaga visterud 3:17.
Nybyggnad av carport i Forshaga
Bygglov nybyggnad carport. forshaga visterud 3:6.
Nybyggnad av garage i Munkfors
Bygglov nybyggnad garage. munkfors heden 1:25.
Utvändigt underhåll av garage i Forshaga
Bygglov utvändig ändring carport till garage, forshaga vingen 2.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov utvändig ändring carport ändras till garage. forshaga polisen 14.
Ombyggnad av bastu i Torsby
Ändrad användning från del av befintligt uthus till bastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: