Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (15)
Eda (0)
Filipstad (4)
Forshaga (3)
Grums (2)
Hagfors (9)
Hammarö (3)
Karlstad (50)
Kil (3)
Munkfors (3)
Storfors (2)
Sunne (2)
Säffle (9)
Torsby (8)
Årjäng (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser samt fullt stor gymnastiksal.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en F-6 skola i två våningar samt idrottshall. Ca 360 elever.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Avser två förskolor om totalt tolv avdelningar .
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Nybyggnad av aktivitetshall i Karlstad
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3000 kvm
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av bibliotek i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bibliotek, fritidsgård och samlingslokal.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Planer finns för seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad F-6 skola.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Planer finns för tillbyggnad av krematorium.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Säffle
Avser nybyggnad av kontorshus och verkstad.
Nybyggnad av ridhus i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal.
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, och simhall med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt personalrum.
Ombyggnad bassäng, Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av bassänger av rostfri plåt vid Älvstrandsbadet. Samt utbyte av rör i källare. - 1 st simbassäng 25,0 x 10,5 m - 1 st undervisningsbassäng 10,8 x 6,0 m - 1 st barnbassäng ca 6,2 x 6,2 m
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Planer finns för om- och tillbyggnad av Råda skola. Är nu en F-3 skola men ska fyllas på med 4-6 .
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Utvändig renovering av By kyrka
Utvändig renovering av kyrkan samt tillgänglighetsanpassning.
Renovering av Deje simhall
Utredning pågår. Politiska beslut kommer tas i kommunfullmäktige under juni månad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av förskola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, finns i dag redan två avdelningar. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ombyggnad av ambulansstation i Kristinehamn
Avser invändig ombyggnad av ambulansstationen i Kristinehamn.
Ombyggnad till kontorslokaler i Hagfors.
Avser renovering av kontorsbyggnad.
Omläggning av skiffertak på Svanskogs kyrka
Avser skiffertaksomläggning vid Svanskogs kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Kylanläggning shall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bingohall till tandläkarmottagning.
Modernisering av hissar i universitet i Karlstad
Projektet avser modernisering av 2 stycken hissar i universitetet för en högre dirftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola. Byggstart under 2020.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av carport i Arvika
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Årjäng
Töcksmarks stom 2:10- ansökan bygglov, nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Silleruds-sanda 1:131 - ansökan bygglov, garage.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av kontor i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov kontorslokaler, forshaga deje 3:6.
Nybyggnad av automatstation i Årjäng
Piskan 8 - ansökan bygglov, rivning och nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Nertomta 2- ansökan bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av åkeri i Filipstad
Bygglov fasadändring samt skyltar.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad torn.
Tillbyggnad av garage i Forshaga
Bygglov tillbyggnad garage, forshaga poppeln 1.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov utvändig ändring carport ändras till garage. forshaga polisen 14.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Hagfors
Ansökan om bygglov för container.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Anmälan för byte och restaurering av portar kontorsbyggnad.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Utvändigt underhåll av förskola i Arvika
Liten utbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Nedre hån 1:128 - ansökan om bygglov speditionsbyggnad samt utökat marklov, nybyggnad skärmtak Nedre Hån 1:128.
Utvändigt underhåll av hotell i Årjäng
Nertomta 2 - ansökan bygglov, fasadändring, hotellet.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Tillbyggnad av skola med fläktrum.
Tillbyggnad av kontor i Torsby
Tillbyggnad av entre
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Tillbyggnad av försäljningshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Arvika
Utvändig ändring av kontors-/affärshus.
Ombyggnad av hälsocenter i Kristinehamn
Ändrad användning av kontor till hälsovårds- och behandlingslokal.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändrad verksamhet, restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation restaurang.
Rivning av skola i Kil
10.1 åtgärd som kräver rivningslov m. tekniskt sa skola.
Ombyggnad av idrottshall i Munkfors
Anmälan avsevärd ändring av en byggnads planlösning, munkfors forsnäs 39:8.
Utvändigt underhåll av kontor i Årjäng
Apotekaren 2 - ansökan bygglov, tillbyggnad, ny entré.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av mindre garage för transformatorer.
Ombyggnad av hemvärnsgård i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hemvärnsgård.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av möteslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: