Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (15)
Eda (1)
Filipstad (6)
Forshaga (1)
Grums (1)
Hagfors (6)
Hammarö (5)
Karlstad (51)
Kil (3)
Munkfors (4)
Storfors (2)
Sunne (3)
Säffle (6)
Torsby (12)
Årjäng (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser samt fullt stor gymnastiksal.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en F-6 skola i två våningar samt idrottshall. Ca 360 elever.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Avser två förskolor om totalt tolv avdelningar .
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad F-6 skola. Omfattning oklart.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, tillbyggnad av musikrum för bl a körverksamhet. Utvändigt underhåll.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Planer finns för tillbyggnad av krematorium.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, och simhall med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt personalrum.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Planer finns för om- och tillbyggnad av Råda skola. Är nu en F-3 skola men ska fyllas på med 4-6 .
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Hammarö kommun
Avser ombyggnad av hus 4 på Sätterstrand för daglig verksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, finns i dag redan två avdelningar. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillbyggnad av restaurang i Kristinehamn
Tillbyggnad av restaurang och förråd, fasadändring avseende entré och kulör, ändring av planlösning samt nybyggnad av plank.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ombyggnad av ambulansstation i Kristinehamn
Avser invändig ombyggnad av ambulansstationen i Kristinehamn.
Ombyggnad till kontorslokaler i Hagfors.
Avser renovering av kontorsbyggnad.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Utbyte av 2 hissar i Karlstad
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av hiss i två trapphus. Kommer att utföras 2019 och 2020.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bingohall till tandläkarmottagning.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola. Byggstart under 2020.
Renovering av ventilation på Åmotfors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byte aggregat, uppvärmning och ventilation.
Fasadrenovering och renovering av tornspira i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Fasadrenovering samt renovering av tornspira.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Nybyggnad av skola på Götetorp 3:179 och Hammar 1:6.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Utvändigt underhåll av åkeri i Filipstad
Bygglov fasadändring samt skyltar.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad torn.
Tillbyggnad av garage i Forshaga
Bygglov tillbyggnad garage, forshaga poppeln 1.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser borttagande av vägg.
Tillbyggnad av carport i Arvika
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Silleruds-sanda 1:131 - ansökan bygglov, garage.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av baracker.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av carport i Årjäng
Töcksmarks stom 2:10- ansökan bygglov, nybyggnad carport.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av automatstation i Årjäng
Piskan 8 - ansökan bygglov, rivning och nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Nertomta 2- ansökan bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Nybyggnad av garage.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Utvändigt underhåll av förskola i Arvika
Liten utbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Nedre hån 1:128 - ansökan om bygglov speditionsbyggnad samt utökat marklov, nybyggnad skärmtak Nedre Hån 1:128.
Utvändigt underhåll av hotell i Årjäng
Nertomta 2 - ansökan bygglov, fasadändring, hotellet.
Renovering av skiffertak i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av förskola i Torsby
Påbyggnad av skärmtak.
Rivning av butik i Kristinehamn
Rivning av byggnad för försäljning av fisk.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Nybyggnad av automatstation i Kristinehamn
Nybyggnad av truckdieselanläggning, databod och skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Tillbyggnad av skola med fläktrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Torsby
Tillbyggnad av teknikbyggnad vid skidtunnel.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Torsby
Tillbyggnad av entre
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av hälsocenter i Kristinehamn
Ändrad användning av kontor till hälsovårds- och behandlingslokal.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Arvika
Utvändig ändring av kontors-/affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Årjäng
Apotekaren 2 - ansökan bygglov, tillbyggnad, ny entré.
Rivning av skola i Kil
10.1 åtgärd som kräver rivningslov m. tekniskt sa skola.
Ombyggnad av affärshus i Torsby
Anmälan av ändring av ventilation.
Ombyggnad av idrottshall i Munkfors
Anmälan avsevärd ändring av en byggnads planlösning, munkfors forsnäs 39:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: