Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (14)
Eda (3)
Filipstad (4)
Forshaga (7)
Grums (5)
Hagfors (5)
Hammarö (6)
Karlstad (36)
Kil (7)
Munkfors (3)
Storfors (4)
Sunne (5)
Säffle (18)
Torsby (21)
Årjäng (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler samt att i en del av bottenplan kommer att bli affär.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser. Samt fullt stor gymnastiksal.
Nybyggnad av skola i Storfors
Avser nybyggnad av skola vid Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats, med plats för 80 elever.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Avser rivning och ombyggnad av livsmedelsbutik på bottenplan, samt ombyggnad av kontor på plan två.
Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av förskola i Rud, karlstad
Avser rivning av nuvarande förskola med 6 avd, nybyggnad av förskola i två plan med 8 avd, 2460 kvm. Det kommer bli nytt produktionskök och ny utemiljö.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Avser nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil
Omfattar rivning av gamla restaurangdelen mellan ICA och Apoteket för utbyggnad av ICA supermarket.
Till- och ombyggnad av SiS Klarälvsgården, Forshaga
Avser bla tillbyggnad med 8 st vårdplatser för sluten ungdomsvård, ca2000 kvm och en ny parkeringsplats, 2 st carportar och 1 st återvinningshus.
Nybyggnad av socialpsykiatriboende i Zakrisdal, Karlstad
Avser nybyggnad av ett socialpsykiatriboende, innehållande 7st boendelägenheter 40 kvm/st samt en byggnad i två plan innehållande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen samt separat byggnad med källsortering och förråd.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av flygplanshangar i Karlstad
Avser nybyggnad av flygplanshangar 42 x 42, höjd 17m samt kontor i 3 våningar, 120 kvm.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklart.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Nybyggnad av skola i Munkfors
Avser nybyggnad av modernt musikhus med ensemblerum och studiomiljö.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Ombyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Projektet har ändrat omfattning till ombyggnad av utbildningslokaler för gastronomi.
Upphandling av modulförskola i Eda kommun
Avser upphandling av en modulförskola med två avdelningar samt personalutrymmen och mottagningskök.
Tillbyggnad av skola i Forshaga
Avser tillbyggnad med kök, lokaler för skolsköterska och kurator.
Till- och ombyggnad av förskola i Norra Råda.
Om- och tillbyggnad för F-3 skola för max 50 barn, inklusive personalutrymmen. Tillbyggnaden omfattar ca 450 kvm.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Nybyggnad för handel, småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontors- och lagerbyggnad om 664 kvm. Byggnaden utformas som 10 industrifack. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Nybyggnad av biogasanläggning i Arvika
Det kommer att bli 3 st biogasstationer som ska byggas i Säffle, Arvika och Torsby. Se Id 1443587
Uppförande av moduler till skola i Charlottenberg
Avser upphandling av moduler till skola byggd i två våningar. Två klassrum/våningsplan. Två grupprum/våningsplan. En RWC + Två toaletter/våningsplan. Ett förråd/våningsplan. Teknikrum för ventilation (FTX), Värme, El, Vatten, Datakommunikat-ion. Trapphus / personhiss ska prissättas i enlighet med hiss tillägget i skakravet. Korridorer Sluss/passage inklusive nödvändig ramp för sammanfogning av byggnaderna. Varje klassrum ska vara utrustat med diskbänk med ho och vatten (kallt/varmt). Modulerna ska vara utrustade med vattenburen värme i radiatorer. Modulerna ska anslutas till fjärrvärme och ska innehålla en fjärrvärme växlare för inkoppling av detta. Avseende varmvatten till modulens olika tappställen skall detta beredas i en elberedare. Ventiationen i modulen ska ske i ett FTX aggregat. Modulerna ska ha ett sadeltak av prefabricerade takstolar med råspont, papp, läkt och plåttak.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av ladugård till kontor.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum. Partnerng Id 1237973
Tillbyggnad av idrottshall i Kil
Avser tillbyggnad av sporthall.
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Om- och tillbyggnad av Grossbolsskolan i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska, energibesparande åtgärder.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Nybyggnad av förskolebyggnad i Filipstad
Avser två st förskoleavdelningar.
Utbyte av ventilationssystem och solavskärming/kyla, kommunhus Grums
Avser utbyte av ventilation i vissa delar på kommunhuset.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Charlottenberg
Avser ombyggnad av sporthall till skollokaler på kattugglan 1, Åmotfors.
Om- och tillbyggnad av hälsocentral i Torsby.
Avser om- och tillbyggnad vid hälsolänken i Torsby.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 1
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket. Ombyggnad av ca 400 kvm, flytt av väggar, ny el och nya ytskikt.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av WC-enheter inom forskning i Säffle
Ombyggnad av befintliga wc-enheter i omfattning i enhet med bilagda ritningar.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ombyggnad av ventilation i Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Tillbyggnad av kontor i Sunne
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA och ventilation på förskola ,Säffle
Avser renovering av ventilation och VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Ombyggnad av kommunhuset i Storfors
Avser leverans och montage av el- och telesystem i sammanträdesrum i kommunhuset. Avser även vissa markarbeten.
Ombyggnad av entré på kommunhus i Sunne
Avser ombyggnad av entré vid kommunhuset i Sunne.
Byte av yttertak, Årjäng
Byte av yttertak. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Uppförande av hall ca 300-500 kvm. Osäkert när byggstart kan bli.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av smådjursklinik.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende byggnadsminne.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av carport i Munkfors
Bygglov nybyggnad carport, munkfors munkerud 2:249.
Nybyggnad av carport i Torsby
Bygglov för skärmtak/carport.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av altan på skolbyggnad.
Installation av värmepumpar, Torsby
Avser installation av värmepump vid Torsby flygplats,
Tillbyggnad av carport i Arvika
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler på Dragspelet 1 & Dragspelet 2.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning övrigt manskapsbod.
Tillbyggnad av servering i Arvika
Tillbyggnad av restaurang - inglasad uteservering.
Nybyggnad av kiosk i Säffle
Säffle 6:1, stenmagasinet, nybyggnad glasskiosk.
Nybyggnad av barack i Årjäng
Skolan 17- ansökan bygglov, arbetsbarack.
Ombyggnad av frisersalong i Forshaga
Bygglov ändrad användning från kontorslokaler (arbetsförmedling) till kiropraktorverksamhet samt fasadändring (ny entré), forshaga grossbol 1:867.
Tillbyggnad av restaurang i Skoghall
Bygglov tillbyggnad restaurang.
Nybyggnad av telestation i Munkfors
Bygglov Uppförande av en 24 m hög stagad fackverksmast med teknikskåp, Munkfors Blia 1:147.
Tillbyggnad av klubbhus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av scoutstuga samt nybyggnad renhållningshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: