Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (6)
Filipstad (5)
Forshaga (2)
Grums (3)
Hagfors (10)
Hammarö (1)
Karlstad (48)
Kil (2)
Munkfors (2)
Storfors (3)
Sunne (8)
Säffle (2)
Torsby (10)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av förskola och enbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av 2 punkthus och i botten våningen på ena huset kommer det vara en förskola som kommer rymma upp till 160 barn. Och resten av huset kommer vara bostäder likaså det andra huset.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Planer finns för nybyggnation av en F-6 skola samt idrottshall. Ca 360 elever.
Nybyggnad och ombyggnad av skola i Karlstad
Avser nybyggnad samt ombyggnad av Skattkärrskolan. Ca 2200 m2 BTA nybyggnad 1 st enplansbyggnad 1400m2 + 1st tvåplansbyggnad 800m2 Ca 4000 m2 BTA påverkad ombyggnad enplansbyggnader Utbyggnad av tillagningskök med 600 portioner, samt bergvärmeanläggning ska ersätta pelletspanna. Skolgårdsrenovering ca 600 kvm.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Nybyggnad av parkeringshus framför huvudentrén Centralsjukhuset i Karlstad. Sammanlagt ca 300 platser.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Byggnaden skall vara en 2-planbyggnad , Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, renovering, om- och tillbyggnad av pastorsexpedition. Utvändigt underhåll.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kyrka till lokal för daglig verksamhet i Karlstad
Avser ombyggnad av Herrhagskyrkan för att anpassas i vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med inriktning hälsa.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av lss boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Uppförande av paviljonger i Karlstad,
Avser att upphandla paviljonger för en tillfällig förskola Hagaborg . Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Hagaborgs förskola Option: 2025-07-21 - 2026-07-20 2026-07-21 - 2027-07-20 2027-07-21 - 2028-07-20 2028-07-21 - 2029-07-20
Ramavtal avseende värme och sanitet Forshaga kommun
Avseende ramavtal för värme och sanitet i kommunens fastigheter. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padellhall. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Nybyggnad av kontor i Hagfors
Planer för nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Kil
Ombyggnad av ventilation vid Dallidenskolan i Kil.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ev nybyggnad av skola, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme vid Svensbyns skolan.
Byte av tak på idrottshall i Kil
Avser byte av tak från plåt till duk.
Nytt mottagningskök vid förskola i Sunne
Upptaget i investeringsbudget 2019-2025
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Nybyggnad av garage vid vattenverk/ avloppsreningsverk Säffle
Avser garage vid Säffle vattenverk som kommer att innehålla 6 garageplatser varav en som skall kunna användas för avspolning av bilar, byggnaden vid Åmåls reningsverk kommer att innehålla 5 garageplatser var av en som skall kunna användas för avspolning av bilar samt en förrådsdel.
Nybyggnad av kontor i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av lastbilshall i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka och klockstapel.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Nybyggnad av padelbana i Sunne
Avser nybyggnad av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av padelbanor i Torsby
Avser nybyggnad av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av telestation i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad 60 m torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad fackverksmast med teknikbod.
Nybyggnad av garage i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad garage köla klockargård 1:1.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Munkfors
Bygglov nybyggnad teknikhus för drivmedelsanläggning, munkfors munkerud 2:265.
Nybyggnad av personallokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av personalbod.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solceller på affärsbyggnad Köpet 3,1.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kristinehamn
Fasadändring av föreningshus med tillhörande kafé gällande insättning av dörr.
Nybyggnad av garage i Torsby
Förhandsbesked, bygglov för nybyggnad av förråd och garage.
Nybyggnad av barack i Grums
Nybyggnad av baracker.
Nybyggnad av carport i Kristinehamn
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Torsby
Nybyggnad av liftshus.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Storfors
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Grums
Tillbyggnad av lokal och ändrad användning från affärslokal till uthyrningsrum.
Ombyggnad av omklädningsrum i Kristinehamn
Ändrad användning från förråd till omklädningsrum.
Rivning av grillkiosk i Storfors
Rivning av grillkiosk.
Rivning av telestation i Storfors
Rivning av telestation.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation/teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av barack.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för utbildningslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Tillbyggnad av affärshus med uteplats.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Tillbyggnad av affärslokaler.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Rivning av restaurang i Kristinehamn
Rivning av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad användning - från bostad till bäringsfastighet med gårdsbutik, café, tillagningskök, kontor samt övernattningsrum.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Charlottenberg
Bygglov utvändig ändring skola.
Ombyggnad av skola i Torsby
Installation av enklare hiss i slöjdbyggnaden för handikappanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: