Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (10)
Eda (4)
Filipstad (8)
Forshaga (4)
Grums (2)
Hagfors (8)
Hammarö (7)
Karlstad (50)
Kil (7)
Munkfors (5)
Storfors (2)
Sunne (12)
Säffle (10)
Torsby (4)
Årjäng (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler.
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus C
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av förskola i Rud, karlstad
Avser rivning av nuvarande förskola med 6 avd, nybyggnad av förskola i två plan med 8 avd, 2460 kvm. Det kommer bli nytt produktionskök och ny utemiljö.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.
Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Töcksfors
Äldsta byggnaden innehåller idag bla praktiska ämnen och kommer att fortsätta vara det efter anpassningar. Byggnaden är i två plan och skall göras tillgänglig med hjälp av hiss. Gamla gymnastiksalen skall återställas till en samlingssal. Lågstadiet med förskolan skall byggas till och anpassas för sin verksamhet. Den yngsta byggnaden är mellanstadiet som skall anpassas med bla grupprum samt en mindre tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola ca 1300 kvm, med 6 avdelningar för ca 15-20 barn på varje avdelning. Förskolan byggs som ett passivhus.
Till- och ombyggnad av SiS Klarälvsgården, Forshaga
Avser bla tillbyggnad med 8 st vårdplatser för sluten ungdomsvård, ca1200 kvm samt ombyggnad av verkstadsbyggnad till skola ca 450 kvm och en ny parkeringsplats, 2 st carportar och 1 st återvinningshus.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till gestaltning och struktur av stationsområdet och kringliggande stadsutvecklingsområden.
Om- och tillbyggnad av skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad av en helt ny flygel i ett plan 577 kvm, som innehåller fyra lärosalar, fläktrum och toaletter samt att det även ska sättas upp ett nytt fläktrum vid matsalen. Avser även upprustning av befintliga lokaler samt utvändigt underhåll med bla upprustning av fasader.
Nybyggnad av socialpsykiatriboende i Zakrisdal, Karlstad
Avser nybyggnad av ett socialpsykiatriboende, innehållande 7st boendelägenheter 40 kvm/st samt en byggnad i två plan innehållande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen samt separat byggnad med källsortering och förråd.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av idrottshall i Munkfors
Avser nybyggnad av idrottshall för innebandy, handboll och fotboll med godkända mått för Div 1 spel. Hallen kommer att ha 300 sittplatser, 5 omklädningsrum. Byggnaden kommer att dockas ihop med ishallen.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklart.
Nybyggnad av modulhus vid skola i Skoghall
Avser uppförande av 150 moduler vid högskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Om- och tillbyggnad av F-6 skola
Nybyggnad av innebandyhall i Munkfors
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en innebandyhall i anslutning till områdets ishall. Den aktuella marken har användningen gata i gällande detaljplan varför det i dagsläget inte är möjligt att uppföra innebandyhallen på önskad plats.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Nybyggnad av affärshus i Arvika
Avser nybyggnad av auktionshall.
Uppförande av skolmoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 4 klassrum med grupprum.
Uppförande av skolmoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 5 klassrum med grupprum.
Uppförande av förskolemoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 6 avdelningar samt ett tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av skola i Kil
Avser till- och ombyggnad på ca 100 kvm. Ombyggnad av personalutrymme till klassrum. Man kommer även att bygga ihop husen mellan låg och högstadium.
Till- och ombyggnad av förskola i Norra Råda.
Om- och tillbyggnad för F-3 skola för max 50 barn, inklusive personalutrymmen. Tillbyggnaden omfattar ca 450 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Nybyggnad för handel, småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontors- och lagerbyggnad om 664 kvm. Byggnaden utformas som 10 industrifack. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Byggstart planeras för sommaren 2018. Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Det kommer att bli 3 st biogasstationer som ska byggas i Säffle, Arvika och Torsby.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil
Omfattar rivning av gamla restaurangdelen mellan ICA och Apoteket för utbyggnad av ICA supermarket.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Tillbyggnad av fläktrum på skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av utrymme för ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Avser tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong med restaurang.
Tillbyggnad av spa i Forshaga
Avser tillbyggnad av relax - och spabyggnad forshaga dömle 3:1.
Totalrenovering av Långseruds kyrka
Restaurering och Målning av tak väggar golv bänkar mm i Långseruds kyrka.
Service av kyl- och frysanläggningar i Karlstad och Hammarö
Avser service, kontroll och reparation av kyl- och frysanläggningar och klimat- och värmepumpsanläggningar samt årlig lagstadgad läckagekontroll i både Karlstad och Hammarö kommuner.
Nybyggnad av kallgarage och lager i Säffle
Avser nybyggnad av en mindre lagerlokal om minst 12x9,3 m samt en nytt kallgarage i anslutning till befintligt kallgarage.
Utvändigt underhåll av grundskola i Årjäng
Avser fönsterbyte på Svensbyns skola.
Ombyggnad av tak på skola i Hagfors
Avser förstärkning av tak på matsalsbyggnad, ny yttervägg mot väster, ventilationen dras om och kompletteras, el och belysning flyttas.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 110 kvm.
Ombyggnad av Coop i Hagfors
Avser ombyggnad av kylteknik och inredning i befintlig butik. Ändring av skyltar.
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Ombyggnation av kontor i Karlstad Etapp 1
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Konvertera från el till fjärrvärme.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Uppförande av moduler till förskola i Charlottenberg
Avser upphandling av moduler till skola byggd i två våningar. Två klassrum/våningsplan. Två grupprum/våningsplan. En RWC + Två toaletter/våningsplan. Ett förråd/våningsplan. Teknikrum för ventilation (FTX), Värme, El, Vatten, Datakommunikat-ion. Trapphus / personhiss ska prissättas i enlighet med hiss tillägget i skakravet. Korridorer Sluss/passage inklusive nödvändig ramp för sammanfogning av byggnaderna. Varje klassrum ska vara utrustat med diskbänk med ho och vatten (kallt/varmt). Modulerna ska vara utrustade med vattenburen värme i radiatorer. Modulerna ska anslutas till fjärrvärme och ska innehålla en fjärrvärme växlare för inkoppling av detta. Avseende varmvatten till modulens olika tappställen skall detta beredas i en elberedare. Ventiationen i modulen ska ske i ett FTX aggregat. Modulerna ska ha ett sadeltak av prefabricerade takstolar med råspont, papp, läkt och plåttak.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Avser tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Hyra av moduler i Kil
Hyra av tillfälliga moduler till skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Avser ändrad användning till restaurang.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Ombyggnad av kommunhuset i Storfors
Avser leverans och montage av el- och telesystem i sammanträdesrum i kommunhuset. Avser även vissa markarbeten.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Storfors
Avser ombyggnad och mindre tillbyggnad samt fasadändring på personal- och driftsbyggnad.
Rivning av förskola i Munkfors
Avser Rivning Förskola, Munkfors 9:35.
Renovering av skiffertak på Skillingmarks kyrka i Skillingsfors
Renovering av skiffertak samt rengöring och renovering av bårhustak.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av valv i affärslokal.
Nybyggnad av kontor i Grums
Nybyggnad av kontor med omklädningsrum.
Ombyggnad av affärs- och samlingslokal med hiss i Kristinehamn
Avser installation av lågfartshiss i tvåvåningshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Nybyggnad av kontor i Hagfors
Ansökan om bygglov för kontorsmodul.
Utvändigt underhåll av restaurang i Säffle
Aver fasadändring samt skyltar.
Nybyggnad av telestation i Sunne
Nybyggnad av teknisk anläggning.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage och uppsättning av solceller på norra parkeringens carporttak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på uthämtning av varor, affärshus.
Nybyggnad av toalett i Filipstad
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Forshaga
Bygglov skyltanordning och fasadändring på affärslokaler, geten 1 forshaga kommun.
Tillbyggnad av samlingslokal i Forshaga
Bygglov tillbyggnad samlingslokaler med altan, forshaga mölnbacka 2:11.
Utvändigt underhåll av garage i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solcellspaneler på garagetak.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till klädbutik från livsmedelsbutik.
Ombyggnad av frisersalong i Filipstad
Bygglov ändrad användning från kontor till massagelokal.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Rivning av förskola i Kristinehamn
Rivning av modulbyggnad, förskola.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus och telemast.
Ombyggnad av servicebyggnad i Årjäng
Rök 1:13 - ansökan bygglov, ändrad användning, ladugård till servicebyggnad (toalett, bastu, dusch, disk mm).
Nybyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: