Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (7)
Filipstad (4)
Forshaga (8)
Grums (4)
Hagfors (11)
Hammarö (9)
Karlstad (50)
Kil (7)
Munkfors (3)
Storfors (3)
Sunne (6)
Säffle (16)
Torsby (26)
Årjäng (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 181 st.

Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler samt att i en del av bottenplan kommer att bli affär.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser. Samt fullt stor gymnastiksal.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Avser rivning och ombyggnad av livsmedelsbutik på bottenplan, samt ombyggnad av kontor på plan två.
Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Avser två förskolor om totalt tolv avdelningar .
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av Livsmedelsbutik i Karlstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik med yta 3000 kvm.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Nybyggnad av förskola i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar för ca 90 barn i Forshaga.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall. Byggstart och kostnad oviss.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, tillbyggnad av musikrum för bl a körverksamhet. Utvändigt underhåll.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Kommer att bli en parallell F-6 skola , gymnastikhall. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.
Nybyggnad av skola i Skoghall
Avser nybyggnad F-6 skola. Omfattning oklart.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Om- och tillbyggnad av F-6 skola
Nybyggnad av teater i Sunne
Avser uppföra en isolerad byggnad inuti den befintliga ladan. Samt ta fram en ny utvändig entré.
Nybyggnad av skola i Munkfors
Avser nybyggnad av modernt musikhus med ensemblerum och studiomiljö.
Till- och ombyggnad av förskola i Norra Råda.
Om- och tillbyggnad för F-3 skola för max 50 barn, inklusive personalutrymmen. Tillbyggnaden omfattar ca 450 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Skoghall
Avser nybyggnad av två idrottshallar.
Utbyggnad av kök vid skola i Forshaga
Avser utbyggnad av kök samt ombyggnad av elevhälsa.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Om- och tillbyggnad av Grossbolsskolan i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska, energibesparande åtgärder.
Upphandling av modulförskola i Eda kommun
Avser upphandling av en modulförskola med två avdelningar samt personalutrymmen och mottagningskök.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Ombyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Avser ombyggnad av utbildningslokaler för gastronomi.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Om- och tillbyggnad av Lugnet förskola.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Upphandling av moduler i Hammarö
Avser tillfälliga moduler vid Hammarlundens skola.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad av kommunkontor, Grums
Avser ombyggnad av Grums kommunkontor.
Nybyggnad av personallokal i Hagfors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum och duschar.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum. Partnerng Id 1237973
Tillbyggnad av idrottshall i Kil
Avser tillbyggnad av sporthall.
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage för transformatorer. Byggnaden uppförs på platta på mark.
Ombyggnad av kök på förskola i Arvika
Avser ombyggnad av förskola. Kommer att flytta kök från en våning.
Nybyggnad av förskolebyggnad i Filipstad
Avser två st förskoleavdelningar.
Renovering av Deje simhall
Avser renovering av simhallen i Deje.
Om- och tillbyggnad av hälsocentral i Torsby.
Avser om- och tillbyggnad vid hälsolänken i Torsby.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ny värmepumpsanläggning på skola i Kristinehamn
Avser ny bergvärmepumpanläggning på skola. Befintlig pelletspanna rivs och ersätts av 2 värmepumpar. Borrhål placeras på grusplan bakom skolan. Golvbrunn ska kompletteras i apparat- och fläktrum.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA och ventilation på förskola ,Säffle
Avser renovering av ventilation och VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av vårdhem i Charlottenberg
Ändring vårdlokaler, Takbyte från betong till plåt.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Ombyggnad av kommunhuset i Storfors
Avser leverans och montage av el- och telesystem i sammanträdesrum i kommunhuset. Avser även vissa markarbeten.
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av entré på kommunhus i Sunne
Avser ombyggnad av entré vid kommunhuset i Sunne.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Byte av yttertak, Årjäng
Byte av yttertak. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av maskinhall i Kristinehamn
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av ny lastdocka, affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skoghall
Bygglov nybyggnad kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Nybyggnation av hotell/konferensbyggnad.
Rivning av skola i Filipstad
Avser rivning av Nykroppa gamla skola.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Uppförande av hall ca 300-500 kvm. Osäkert när byggstart kan bli.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning till kontor, vån 1.
Ombyggnad av pizzeria i Torsby
Ändrad använding från kontor/butik till pizzeria.
Tillbyggnad av servering i Arvika
Tillbyggnad av restaurang - inglasad uteservering.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Tillbyggnad av affärslokaler, Uteterass.
Tillbyggnad av servering i Charlottenberg
Tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av wc.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.
Installation av värmepumpar, Torsby
Avser installation av värmepump vid Torsby flygplats,
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet simhall.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kristinehamn
Ommålning av drivmedelsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: