Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (12)
Eda (11)
Filipstad (5)
Forshaga (5)
Grums (3)
Hagfors (7)
Hammarö (4)
Karlstad (50)
Kil (6)
Munkfors (4)
Storfors (0)
Sunne (9)
Säffle (5)
Torsby (13)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en F-6 skola samt idrottshall. Ca 360 elever.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Byggnaden skall vara en 2-planbyggnad , Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan med 5 förskoleavdelningar, personalytor och ett tillagningskök. Förråd, cykelhus och avfallsbyggnad ingår i projektet, samt ny utemiljö. Ska byggas i nytt exploateringsområde på Jakobsberg.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, renovering, om- och tillbyggnad av pastorsexpedition. Utvändigt underhåll.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, Mindre ombyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Nybyggnad av kontor i Säffle
Avser nybyggnad av kontorshus och verkstad.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med inriktning hälsa.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Arvika
Nybyggnad av parkeringsdäck med 30 platser.
Nybyggnad av padelhall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal samt två busshållplatser längs Järnvägsgatan.
Ramavtal avseende om- och tillbyggnader Forshaga kommun
Avser ramavtal för om och tillbyggnader där det ställs stort krav på samordningsansvar mot underetreprenörer och uppföljning i projektet. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Ramavtal avseende värme och sanitet Forshaga kommun
Avseende ramavtal för värme och sanitet i kommunens fastigheter. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ramavtal avseende byggservice Forshaga kommun
Avseende löpande behov av mindre om och tillbyggnader, underhållsbehov, reparationer, försäkringsskador. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ramavtal avseende ventilation Forshaga kommun
Avseende ventilationsarbeten som består av OVK-besiktning samt service och mindre ombyggnad. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Uppförande av paviljonger i Karlstad,
Avser att upphandla paviljonger för en tillfällig förskola Hagaborg . Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Hagaborgs förskola Option: 2025-07-21 - 2026-07-20 2026-07-21 - 2027-07-20 2027-07-21 - 2028-07-20 2028-07-21 - 2029-07-20
Ombyggnad bassäng, Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av bassänger av rostfri plåt vid Älvstrandsbadet. Samt utbyte av rör i källare. - 1 st simbassäng 25,0 x 10,5 m - 1 st undervisningsbassäng 10,8 x 6,0 m - 1 st barnbassäng ca 6,2 x 6,2 m
Ombyggnad av resecentrum i Årjäng
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Årjäng. Beläggningsarbete ca 3600 m² Markstensbeläggning ca 600 m²
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förskola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, finns i dag redan två avdelningar. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Modernisering av hissar i universitet i Karlstad
Projektet avser modernisering av 2 stycken hissar i universitetet för en högre dirftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Kil
Ombyggnad av ventilation vid Dallidenskolan i Kil.
Utvändig renovering av By kyrka
Utvändig renovering av kyrkan samt tillgänglighetsanpassning.
Fasadrenovering och renovering av tornspira i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Fasadrenovering samt renovering av tornspira.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Takomläggning, skiffertak på byggnad i Filipstad
Avser omläggning av skiffertak på en byggnad i centrala Filipstad. Klassad som byggnadsminne.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme vid Svensbyns skolan.
Renovering av ventilation på Åmotfors kyrka
Byte aggregat, uppvärmning och ventilation.
Byte av tak på idrottshall i Kil
Avser byte av tak från plåt till duk.
Nybyggnad av garage vid vattenverk/ avloppsreningsverk Säffle
Avser garage vid Säffle vattenverk som kommer att innehålla 6 garageplatser varav en som skall kunna användas för avspolning av bilar, byggnaden vid Åmåls reningsverk kommer att innehålla 5 garageplatser var av en som skall kunna användas för avspolning av bilar samt en förrådsdel.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka och klockstapel.
Nybyggnad av padelbana i Sunne
Avser nybyggnad av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av padelbanor i Torsby
Avser nybyggnad av 2 stycken padelbanor.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Nybyggnad av carport i Forshaga
Bygglov nybyggnad carport. forshaga smedjan 6.
Nybyggnad av telestation i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad fackverksmast med teknikbod.
Nybyggnad av garage i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad garage köla klockargård 1:1.
Nybyggnad av garage i Munkfors
Bygglov nybyggnad garage. munkfors heden 1:25.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Utvändigt underhåll av automatstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Tillbyggnad av garage i Charlottenberg
Tillbyggnad av garage, förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Charlottenberg
Tillbyggnad av restaurang veranda.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för wc-modul.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till handel för privatkonsumenter.
Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Tillbyggnad av affärshus med uteplats.
Ombyggnad av skola i Torsby
Ändring av brandskydd.
Rivning av carport i Torsby
Rivning av carport, garage/förråd.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation/teknikbod.
Nybyggnad av barack i Grums
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för byggetablering av 2 st manskapsbodar, 2020-03-01 - 2020-06-30.
Nybyggnad av carport i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Kil
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av omkl.rum.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kristinehamn
Fasadändring av föreningshus med tillhörande kafé gällande insättning av dörr.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av carport i Kristinehamn
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av garage i Charlottenberg
Nybyggnad av garage/skärmtak.
Nybyggnad av omklädningsrum i Arvika
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kristinehamn
Tillfälligt bygglov för affärshus.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av affärshus i Charlottenberg
Nybyggnad av affärslokaler.
Flytt av maskinutrustning från Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
Flytt av maskiner och utrustning vid industritekniska- (IN) samt fordons- och transportprogrammet (FT) från Presterudsgymnasiet till nya gymnasieskolan vid Brogårdsgymnasiet.
Ombyggnad av skola i Torsby
Installation av enklare hiss i slöjdbyggnaden för handikappanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: