Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (2)
Filipstad (5)
Forshaga (2)
Grums (6)
Hagfors (6)
Hammarö (4)
Karlstad (44)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (2)
Sunne (1)
Säffle (5)
Torsby (8)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus D
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns nybyggnad av skola vid Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats, med plats för ca 150 elever samt idrottshall.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus vid Kanikenäsbanken i Karlstad, ca 358 bilar i fyra plan.
Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Nybyggnad av sportanläggning i Tormestad, Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall för padeltennis, aktivitetsgym och en trampolinpark.
Nybyggnad av Livsmedelsbutik i Karlstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik med yta 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av biogasanläggning i Karlstad
Nybyggnad av byggnad av biogasanläggning
Nybyggnad av bibliotek i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bibliotek, fritidsgård och samlingslokal.
Nybyggnad av ambulansstation i Hagfors
Avser nybyggnad av ambulansstation i Hagfors, ca 900 kvm.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Säffle
Avser nybyggnad av bollhall.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Avser nybyggnation av hotell/konferensbyggnad med 29 övernattningsrum i 2 våningar.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Om- och tillbyggnad av Lugnet förskola.
Upphandling av moduler i Hammarö
Avser tillfälliga moduler vid Hammarlundens skola.
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, och simhall med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt personalrum.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnad av kommunkontor, Grums
Avser ombyggnad av Grums kommunkontor.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Ombyggnad av förskola i Munkfors
Avser ombyggnad av f d bostadshus till förskoleverksamhet.
Nybyggnad av personallokal i Hagfors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum och duschar.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av bensinstation i Skoghall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av modulförskola i Eda kommun
Avser upphandling av en modulförskola med två avdelningar samt personalutrymmen och mottagningskök.
Nybyggnad av serviceanläggning i Karlstad
Avser rivning av befintlig serviceanläggning samt nybyggnad av serviceanläggning. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage för transformatorer. Byggnaden uppförs på platta på mark.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Hammarö kommun
Avser ombyggnad av hus 4 på Sätterstrand för daglig verksamhet.
Ombyggnad av kök på förskola i Arvika
Avser ombyggnad av förskola. Kommer att flytta kök från en våning.
Tillbyggnad av förskola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, finns i dag redan två avdelningar. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Tillbyggnad av garage i Arvika
Avser tillbyggnad av garage med tvätthall och carport.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang. Omfattning oklar.
Utbyte av 2 hiss i Karlstad
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Takbyte på sporthall i Filipstad
Avser omläggning av takduk på sporthall.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av vårdhem i Charlottenberg
Ändring vårdlokaler, Takbyte från betong till plåt.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Ombyggnad av kulturhus i Karlstad
Avser fasadmålning och omläggning av skiffertak på kulturmärkt fastighet.
Byte av yttertak , Årjäng
Avser byte av yttertak hus 2A Kyrkerud.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Förhandsbesked för ändrad användning från kontor till gym.
Rivning av skola i Filipstad
Avser rivning av Nykroppa gamla skola.
Takomläggning på byggnad i Filipstad
Avser omläggning av skiffertak på en byggnad som är klassad som ett byggnadsminne.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärshus/kontorshus.
Invändigt underhåll av kommunhus, Kristinehamn
Avser kommunens behov av storköksutrustning med bl.a. tillhörande installation, utbildning och bortförsel av ursprunglig utrustning.
Ombyggnad av affärshus i Filipstad
Avser fasadändring samt nya skyltar.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Karlstad
Avser ombyggnad av tvätthall och kundmottagning.
Nybyggnad av garage i Säffle
Bygglov för nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av automatstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mobil tankstation.
Nybyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av kontorsmodul/wc.
Nybyggnad av toalett i Kristinehamn
Nybyggnad av toalett byggnad.
Nybyggnad av barack i Filipstad
Bygglov Nybyggnad Barack.
Nybyggnad av carport i Forshaga
Bygglov nybyggnad carport, forshaga tärnan 14.
Ombyggnad av förskola i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lägenhet (i kyrkan) till förskola, forshaga mjölnaren 5.
Utvändigt underhåll av garage i Kristinehamn
Fasadändring av garage och förråd.
Ombyggnad av klubbhus i Arvika
Ändrad användning till föreningslokal.
Utvändigt underhåll av butik i Kristinehamn
Tillkommande dörr i fasad (flyttad utrymningsdörr).
Tillbyggnad av servicebyggnad i Grums
Tillbyggnad av servicebyggnad/kontor.
Rivning av garage i Karlstad
Rivningslov för rivning av garage med förråd.
Nybyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för uppsättning av tält för café verksamhet.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Grums
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ombyggnad av kontor och wc till rwc.
Byte av yttertak på skola, Årjäng
Avser byte av yttertak Svensbyns skola, södra delen.
Ombyggnad av församlingshus i Torsby
Anmälan pbl, ändring av planlösning/bärande konstruktion, brandskydd och va samt installation av hiss.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristinehamn
Fasadändring avseende byte av kulör, fönster och port samt byte av tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola - hus b.
Om- och tillbyggnad av skola i Sunne
Kommer i första skedet att göra förändringar på området med att flytta bl a förråd och övriga byggnader. Tillbyggnad med nytt plan 2 på befintligt plan kommer att ske om några år.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändring av slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Kil
Tillbyggnad skola.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Torsby
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av butik i Kristinehamn
Ändrad användning av bostad till butik östra flygeln.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: