Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 1400 elever och storkök. Fullstor idrottshall
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
15 000 kvm kontor
Nybyggnad av bilhall mm i Fyrislund, Uppsala
Avser bla nya försäljningslokaler, en fullserviceanläggning med plåt- och lackverkstad samt däckhotell med kringliggande parkeringsytor samt även kontors- och personal- och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Uppsala
Nybyggnad av kontor i 2 plan ca 3000 kvm och en verkstad ca 500 kvm
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Avser nybyggnad av idrottshall och bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Uppbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader.
Nybyggnad av F-6 skola, förskola samt idrottshall i Gunsta
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola mm i Jälla
Förskola på 8 avdelningar för 144 barn med storkök. Även ny pelletsanläggning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av förskola i Lövstalöt
Nyproduktion av förskola om sex avdelningar och tillagningskök för 200 personer.
Nybyggnad av hotell i Uppsala
Nyproducerat Long Stay hotell med 97 rum
Nybyggnad av lager och kontor i Uppsala
Nytt huvudkontor mm åt MLT
Rivning och nybyggnad av förskola i Järlåsa
Rivning av befintlig och nybyggnad för ca 75 barn
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Om- och nybyggnad av skola i Uppsala
Om- och nybyggnad, utökning till totalt 700 elevplatser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Läktare med 700 sittplatser under tak. Byggnad med omklädningsrum för domare, servering, rum för media och funktionärer, rum för sjukvård,dopningskontroll mm. Utvändigt ska värmeslingor kopplas in, planbelysning och ljudanläggning ska bytas ut.
Nybyggnad av kontor mm i Boländerna
Kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet, samt möjlighet till påbyggnad av den befintliga byggnaden till sex våningar.
Nybyggnad av garage mm på brandstation i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnation av garage och carport samt sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering. Demontering/montering stängsel och grindar.
Verksamhetsanpassningar på skola i Uppsala etapp 2
Byte av bjälklag, 50 nya kontorsplatser och ombyggnad av gamla Byggprogrammet.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering i hus 3
Invändiga arbeten på skola i Uppsala
Plan 300 och 3 våningar
Renovering av tornspiror mm på Uppsala domkyrka
Avser renovering av tornspiror och kors på Uppsala Domkyrka, 118 M högt. Projektet kommer att delas i etapper.
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Invändig rivning av kontor i Uppsala
Invändig rivning (stomrent) av hus A,B och C.
Byte av tak på affärshus i Uppsala
Renovering av delar av befintligt yttertak på Gottsunda Centrum. Totalt ca 10 500 kvm. Projektet är beläget i Gottsunda, Uppsala som en del av fastigheten Gottsunda 34:2.
Byte av fasad på universitet i Uppsala
Köp av fasadsten för renovering av Uppsala universitetshus. Uppsala universitetshus är en klassicistiskt gestaltad byggnad som stod färdig 1887 och som idag är klassad som ett statligt byggnadsminne. Byggnaden har fasader av rundfogat tegel samt profilerade listverk och omfattningar vilka i huvudsak är utförda i ortocerkalksten från Yxhult, även om det förekommer detaljer i plåt, konststen och sandsten. All kalksten i fasaden har en slipad yta, inga tandhuggna partier förekommer. Universitetshusets fasader har restaurerats etappvis under 2011–2017, där ett mindre antal stenar byttes på Klockportsgaveln som ett pilotprojekt med kraftigt begränsad budget. För att långsiktigt åtgärda Klockportsgaveln ska nu ett större antal stenar bytas.
Hyresgästanpassning av kontor i Uppsala
Befintlig lokalyta om ca 750 m², S:t Olofsgatan, Uppsala, anpassas för nya kontorslokaler inkl. pausutrymmen, konferens och omklädningsrum för Uppsala Parkering AB.
Utbyte av ventilaton i skola i Uppsala
Utbyte av ventilationsaggregat och utökning av luftflöde
Utvändiga arbeten på skola i Uppsala
Putsarbeten och fönstermålning
Nybyggnad av utomhusanläggning i Uppsala
Avser fem nya padelbanor utomhus (fyra vanliga och en fullstor singelbana) även Pickleball, Minitennis, Cafeteria, Butik, Omklädningsrum.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Uppsala
Avser installation och driftsättning av en ny gastankstation med minst 2 tankningsplatser komplett med dispenser och betalpelare. dagsläge är placering inte faställt. Det mest aktuella alternativ för placering av den nya tankstationen är i området Librobäck vid Edsbrogatan.
Ut och invändiga arbeten på skola i Uppsala
Byte av tak och ventilation
Ut och invändiga arbeten i skola i Uppsala
Tak och putsarbeten även invändig upprustning.
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Uppställning av paviljonger för evakuering av Järlåsa förskola i Uppsala
omfattar projektering, montering, driftsättning och demontering av paviljonger. Paviljongsuppställning för förskola med 4 avdelningar för 72 barn och personalytor för 15 pedagoger och 2 kökspersonal.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Avser byggnation av lastbilshall inklusive några mindre grupprum, personalutrymmen samt ett antal arbetsplatser för svetsning, vid Jällaskolan i Uppsala.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Upprustning av kyrkogårdsmurar i Vänge
Gäller alla kyrkomurar i Norra Hagunda församling.
Omläggning av spåntak på Almunge kyrka
Omläggning av spåntaket på södersidan
Rivning av skola i Vaksala
Rivning av Vaksala kyrkskola.
Installation av ljus-, ljud och styrteknik till Biotopia i Uppsala
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av LED-belysning, styrsystem, dimmerteknik, tillhörande programmering samt eventuellt annan utrustning som är beroende av styrsystemet till Biotopias dioramor och tillhörande kringutrymmen.
Yttertaksmålning på Knutby kyrka
Målning av förzinkat stålplåtstak
Yttertaksmålning på Faringe kyrka
Målning av förzinkat stålplåtstak
Renovering av klockstapeln vid Bladåkers kyrka
Målning och renovering av klockstapeln
Renovering av klockstapeln vid Faringe kyrka
Målning och renovering av klockstapeln
Målning av korfönster på kyrka i Uppsala
Målning och kitt av korfönster och norrsidans fönster

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: