Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- & tillbyggnad av stadshus i Uppsala
Avser uppförande av ett ny, om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän plats. Stadshuset ska inrymma kommunala förvaltningar, förtroende valda politiker och service till kommuninvånarna. Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM med klassningsnivå Excellent, eller motsvarande. Ombyggnad ca 13000 kvm, påbyggnad ca 2000 kvm, nybyggnad ca 12000 kvm och allmän platsmark ca 7000 kvm.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av kontorsbyggnad vid resecentrum i Uppsala
Byggrätten medger en maximal bruttoarea på 9600 kvm. Byggnaden kommer att bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av köpcentrum mm i Gränby, Uppsala
Avser tillbyggnad av köpcentrum. Byggs åvan befintligt parkeringsgarage (id: 1331994).
Nybyggnad av handelshus i Gränby
Köpcentrum i Gränby
Nybyggnad av centrumbebyggelse och kontor i Uppsala
Avser planer för utveckling av centrumverksamheten inom kvarteret Oden Ygg med nya lokaler för kontor och butiker. Miljöbyggnad nivå Guld.
Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala
Avser om- tillbyggnad, fasadändring, rivning samt anmälan för ändrad planlösning och ändring av bärande konstruktion av bibliotek.
Anpassningar för J-huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Anpassningar för J-huset för personal, material och patientflöde.
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader som option.
Nybyggnad av förskolor i Uppsala, etapp 1
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för 108 st barn.
Renovering av parkeringsgarage hus F13 i Uppsala
Objektet omfattar renovering av garaget i hus F13, ny gestaltning av mark ovan garage, ny getsaltning av entré till Kvinno och barnsjukshuset med ambulansintag, nytt trapphus med hiss från garage till markplan samt installation av nytt parkeringssystem i garaget.
Nybyggnad av dialysavdelning på Akademiska Uppsala
Ny dialysavdelning med ca. 20 dialysplatser på plan 3 i hus B20.
Nybyggnad av byggvaruhus i Uppsala
Nybyggnad av Beijer byggvaruhus på Boländerna.
Renovering av kontor i Uppsala
Byte av syll på plan 1 och 2, till stor del ny planlösning, nya platongolv, nya ytskikt och undertak, ny invändig trappa, nya WC-grupper, nya pentryn, nytt ventilationsaggregat i fläktrum, nya installationer på planen inkl kylbafflar.
Nybyggnad av cykelgarage i Uppsala
Etapp 1: Nytt cykelparkeringshus i två plan vid Resecentrum i Uppsala. Leverans och montage av ytskikt på yttertak. Total bruttoarea 2100 m2. Behandlad tomtarea ca 1100 m2. Etapp 2: Leverans och montage av ytskikt på yttertak med inlagda betongplattor som gångstråk. Option 1: Hiss, Regenerativ drift. Option 2: Hiss, 71.EHC Automatisk nödsänkning.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uppsala, Etapp 1
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I första etappen ska nybyggnationen göras.
Nybyggnad av idrottshall i Uppsala
Avser ny idrottshall som skall byggas intill den blivande Lindbackens för- och grundskola. Den nya idrottshallen innehåller idrottshall, omklädnad styrketräning samt klubblokal. Bruttoarea för den nya idrottshallen är ca 1 900 m2.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Läktare med 800 sittplatser under tak. Byggnad med omklädningsrum, servering, rum för media och funktionärer, rum för sjukvård,dopningskontroll mm. Utvändigt ska värmeslingor kopplas in, planbelysning och ljudanläggning ska bytas ut.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
HMB avd Uppsala bygger nytt kontor i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
6 avdelningar för 120 barn
Ombyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Renovering av befintlig byggnad samt nyproduktion av två byggnader som option på projektnr: 1515229.
Ombyggnad av vårdcentral i Flogsta
Ombyggnation av vårdcentralen i Flogsta. Ca 2000 kvm.
Installation av solceller på fastigheter på Ultuna, Uppsala
Avser 7 st solcellsanläggningar på 5 st hustak med en ungefärlig produktion på 1 000 Mwh/år.
Hyresgästanpassning av utbildningslokal inom storkök i Uppsala
Ca 630 m² i Hus 2, objektet avser hyresgästanpassning för utbildningsverksamhet inom storkök.
Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.
Ramavtal avseende ombyggnad, fastighetsunderhåll och installationer
Region Uppsala har för avsikt att maximalt teckna avtal med 3 entreprenörer inom resp. geografiskt område. Fastighetsbeståndet är uppdelat på följande geografiska områden: 1. Uppsala (inkl. Knivsta-, Heby-, Tierp-, samt Östhammars kommun). 2. Enköping (inkl. Håbo kommun).
Rivning av vårdboende i Uppsala
Rivning av vårdboende för nybyggnation av lägenheter.
Nybyggnad av sportpark i Uppsala
Nybyggnad av Superpark i Boländerna
Renovering av tornspiror på Uppsala domkyrka
Avser renovering av tornspiror och kors på Uppsala Domkyrka, 118 M högt. Projektet kommer att delas i etapper.
Påbyggnad av kontorshus i Uppsala
Korsningen Väderkvarnsgatan – S:t Olofsgatan
Till och ombyggnad till förskola i Uppsala
Renovering och tillbyggnad av 72 platser.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Uppsala
Avser projektering, konstruktion, leverans, installation, driftsättning och avprovning av ny biogastankstation för privatbilar och tunga fordon samt högtryckkompressor och flakfyllningsstation.
Renovering av förskola i Storverta
Byte av trästomme, väggar mm efter vattenskada
Målning av fönster på Dekanhuset och Linneanum, Uppsala
Arbetet omfattar fönsterpartier för Linneanum och Dekanhuset. Fönstermålningen omfattar utvändigt och mellan bågarna.
Renovering av Ungdomens hus i Uppsala
Ev renovering av Ungdomens hus
Ombyggnad av ventilation på skola i Uppsala
Entreprenaden kommer att utföras i en av skolbyggnaderna på Danmarksskolan. I den aktuella skolbyggnaden finns klassrum i källarplan (musiksal), på entréplan och på en övervåning. Vidare finns personalutrymmen i olika delar av huset.
Fönsterrenovering på Vaksalaskolan i Uppsala
Entreprenaden omfattar fönsterrenovering på Vaksalaskolans huvudbyggnad. Skolan är byggnadsminnesförklarad sedan 2001. Renoveringen kommer att står under antikvarisk kontroll. Fönstersnickerierna är (med några undantag) från 1920-talet. EJ energiglas.
Ommålning av fasad mm på Ärentuna kyrka
Rengöring och ommålning av fasad och sockel.
Klimatskärm på förskola i Uppsala
Renovering av tak, fasader och fönster på Disponentvillan.
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassningar, 1 000 m2
Hyresgästanpassning på skola i Uppsala
Palmbladsgatan – hyresgästanpassning för slöjd- och hemkunskapssalar, 500 m2
Nybyggnad av garagebyggnad vid vattenverk i Uppsala
En ny byggnad ca 18 x 8 m och samma utseende som befintlig garagebyggnad ska byggas bredvid befintligt garage. En del av byggnaden ska vara verkstad för mindre reparationer som genomförs av driftpersonal. En del av garage blir separat utrymme för vattengruppen.
Byggnation av tillgänglighetsanpassad toalett och trädäck i Uppsala
Avser nybyggnad av toalett och trädäck, båda tillgänglighetsanpassade, i Billuddens naturreservat. Ritningar finns och materialval är specificerat.
Målning och tjärstrykning på klockstapeln vid Björklinge kyrka
Målning och tjärstrykning på klockstapeln
Nybyggnad av toalettbyggnad/servicebyggnad i Uppsala
Avser allmän toalett/modulhus i Uppsala.
Utvecklingsplan 2050 och Fastighetsutveckling FO1 Uppsala, Akademiska Hus
Avser framtagande av Campusplan, eller strategisk utvecklingsplan, som omfattar hela AHs fastighetsinnehav i Uppsala från Ekonomikum i Norr till Ångströmlaboratoriet/Rosendalsområdet i söder.
Målning av fasad mm på Skogstibble kyrka
Restauering och målning av fasad, tak och fönster.
In och utvändig målning av fönster på Skuttunge kyrka
In och utvändig målning av fönster i lanternin.
Omläggning av spåntak på klockstapel vid Dalby kyrka
Omläggning av spåntak på klockstapeln.
Invändig målning i Hagby Kyrka
Målning av läktarens undersida samt 4 bärande kolonner av trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: